Protestanlık

Püritenler 8

Kapitalizmin öncü kuramcılarından biri Fransız din reformcusu John Calvin’dir (1509-1564). 1532 yılında Papa’nın otoritesine karşı çıkarak Katoliklikten ayrılmıştır. Martin Luther…

2 sene ago

Püritenler 1

16. yüzyıla kadar Hıristiyanlıkta Katolik, Ortodoks, Ermeni, Süryani, Nasturi, Kıpti mezhepleri vardı. 16. yüzyılda Reform Hareketi ile ortaya çıkan Protestanlık…

2 sene ago

Şiddet 68| İç Savaş ve Devrim Şiddeti 4

Devrim, yasalara ve alışkanlıklara karşı yapılır. Devrim, etki üretmek maksadıyla oluşturulan tepki olarak tanımlanır.   Protestanlık da bir devrimdir ve…

2 sene ago

Şiddet 37| Batı’da Kadının Konumu 2

Protestanlık, bütün baştan çıkarmaların ve günahların nedeni olarak görülen kadının imajını değiştirmiş, kadını erkeğin yardımcısı konumuna yükseltmişti. Kuzey Amerika’da hem…

3 sene ago

Sanayi Devrimleri

Sanayi devrimlerinin tanımlanmasında hangi enerji kaynaklarının kullanılmakta olduğu belirleyicidir. Birinci Sanayi Devrimi’nde odun ve kömür, İkinci’de petrol ve elektrik, Üçüncü’de…

6 sene ago