Categories: Eski Kültürler

Batı’da Doğu, İslam ve Türk Algısı 17 Manet Olympia

Olympia, Édouard Manet, 1865.
Fotoğraf: pivada.com

  • Édouard Manet‘nin 1865’te Paris Salonu‘nda sergilenen Olympia tablosu büyük bir şaşkınlığa ve skandala neden olmuştu. 19. yüzyıl eleştirmenlerinin ve sanat izleyicisi kitlenin Olympia’yı uygunsuz bulup reddetmesi büyük ölçüde modelin imgesinden kaynaklanmıştı deniyor. Model, çirkin, pis, tuhaf, işçi sınıfından, erkek gibi görülmüştü. Olympia, dönemin Öteki’sini temsil eden güçlü bir imge idi.
  • Alt kesimden bir fahişe ile Afrikalı-Karayipli kadının bedeni birbiriyle bağlantılı olarak düşünülmüş; zihinsel, fiziksel ve ahlaki yoksunluk, hastalıklı olma ve bayağılık çağrıştırmış; yozlaşma habercisi olarak algılanmıştı. Bu tablo, Fransız toplumuna hastalık gibi bulaşabilirdi.
  • 19. yüzyılda siyah kadınların sanattaki varlığı, genellikle gayrimeşru bir cinsellik çerçevesinde değerlendiriliyordu. Birçok Avrupalının zihninde, Afrikalı kadınlar öncelikle arzu nesneleriydi, cinselliği ağır basan varlıklardı, ahlak nedir bilmezlerdi.
  • Manet’nin resmindeki cinsiyet ve ırk kodlarını, iktidar ilişkilerini, gençlik ve güzellik kavramını tersine çeviren pek çok eser üretildi.
  • Kimlik politikaları üzerine temellenen sanatsal ifadelerde Olympia gibi iyi bilinen imgelerin farklı yorumlarla yeniden sunulması yeni yaklaşımların şekillenmesine yardımcı olma amacını taşır.

Yararlanılan Kaynak

Kimlikli Bedenler, Ahu Antmen, Sel Yayıncılık, 2013, sayfa 143-160.

Füsun Kavrakoğlu

Önceki Yazılar

Ticaret Hayatı 11 Hititler 2

MÖ 1650-1200   Eski Hitit mühür geleneği imparatorluk çağında da devam etmiş, yüzük ve düğme…

3 ay ago

Tarihin Virajları ve Değişiklikler

“Eskiden Büyük Ağaçlıklı Yol, ardından Hinderburg Yolu, ondan sonra Stalin Yolu adını taşıyan Grundwaldzka, kısa…

3 ay ago

Ticaret Hayatı 10 Hititler 1

MÖ 1650-1200     Asur Ticaret Kolonileri Çağı’nın son safhalarında, Anitta, şehir beylikleri halinde yaşayanların…

3 ay ago

Urartular 12 Siyasi Durum 3

    Ekrem Akurgal’a göre, Hurriler’in ahfadı olan Urartuların kralları şunlardır:   Aramu      MÖ 860-840…

3 ay ago

Elea’lı Zeno ile Zeno’nun Bilinci 5

    Zeno’nun Bilinci adlı romandan seçilmiş bazı Reductio ad absurdum örnekleri:   *“Benim yerime…

3 ay ago

Ticaret Hayatı 9 Asur Ticaret Kolonileri Çağı 4

MÖ 1950-1750     Paranın, MÖ 7. yüzyılda Lidyalılar tarafından icat edildiği düşünülüyor. Asur para…

3 ay ago