Categories: Kültür

Batı’da Doğu, İslam ve Türk Algısı 41

Doğulular, Antoine Favray (1706-1798), The Cathedral Museum in Mdina, Malta.
Fotoğraf: Füsun Kavrakoğlu, 2016.

  • 11.yüzyılda, ilk Haçlı Seferi’nin başlamasına yakın, Embricho’nun yazdığı Peygamber’in ilk Latince biyografisinde, onu eğiten isimsiz Hıristiyan büyücüden bahsedilir. Kuran’ın 16. ve 103. sureleri, Hz. Muhammed’e iftira atacak olanların, onun yabancı bir hocası olduğunu iddia edeceklerinden söz eder. Bu eğitmen keşiş başka kaynaklarda Sergius adıyla geçer veya anakronik olarak sapkın Patrik Nestorius (y. 381- y. 451) veya Havariler zamanında yaşamış Diyakon Nicholas ile özdeşleştirilir. Farklı isimlerle aynı kişi tarif edilir: Dini kariyerinde hayal kırıklığına uğramış, iktidar hırsını müridi Hz. Muhammed’e yansıtan bir din adamı.
  • Kuran’ın bir Batı diline ilk tercümesi Cluny Başkeşişi Pierre’in fikridir. Bir grup iki dilli tercüman bir araya getirilerek Kuran’ın da tercümesini içeren Toledo Koleksiyonu hazırlanır. Pierre, Müslümanları konu alan başka eserler de yazar: Sarazenlerin Tüm Sapkınlıkları ve Şeytani Tarikatları, Sarazen Tarikatına Karşı gibi. “Size bizimkilerin genelde yaptığı gibi silahlarla değil kelimelerle, güçle değil akılla, nefretle değil sevgiyle saldırıyorum,” diye de not düşer.
    Ortaçağ, Umberto Eco, Alfa Basım Yayım Dağıtım, 2012. Sayfa 642-648.
  • Dinsel hoşgörü, Voltaire söz konusu olduğunda bile, İslam’ı kapsamaz; kastedilen, Hıristiyanlar arası hoşgörüdür. Nitekim Çariçe Büyük Katerina Osmanlılarla savaşa giriştiğinde, Voltaire, Çariçenin “Hıristiyanları Muhammediler’den korumak” için çıktığı seferini alkışlar.
    *Aydınlanma Değil, Merhamet, Alev Alatlı, Everest Yayınları, 2005 sayfa 463.
  • 2009 yılında Pew Araştırma Merkezi tarafından yapılan demografik çalışmaya göre Fransa’da 3,5 milyon Müslüman yaşamaktadır. Bu rakamın 2015 yılında 6 milyona yükseldiği tahmin edilmektedir. Fransa’da nüfusun %10’u Müslüman iken, hapishanelerdekilerin %70’inin Müslüman olduğu söyleniyor.

Füsun Kavrakoğlu

Önceki Yazılar

Japonya 67 Şiir ve İşlevi

  Heian döneminde (794-1185), birinden şiir alan kişinin, hemen bir karşı şiirle cevap vermesi gerekirdi.…

2 gün ago

Çin’de İnançlar 7 İmparatorlar ve İnançlar 2

  Çin töresine göre imparator, şiddetli kuraklıktan sorumlu sayılırdı. Bu konuda birçok kendini suçlama fermanı…

2 gün ago

Beyin Salatası 14

Mental hastalıkların beynin iltihaplanması nedeniyle oluştuğunu okudum Oksijen’de. Beyin iltihaplandığında kendini psikiyatrik belirtilerle ortaya koyarmış.…

6 gün ago

Çin’de İnançlar 6 İmparatorlar ve İnançlar 1

  Çin’de yaşayan ilk halklar birçok doğa tanrısına ve tanrıçasına, ruhlara, iblislere inanırdı (2). MÖ…

6 gün ago