Categories: Eski Kültürler

Bizans İmparatorluğu 100| Türkler ve Bizans 6 Osmanlılar 1

Konstantinopolis şehrinin sancağı olarak kullanılmış. Ay ile yıldızın, pagan Roma’nın iki tanrısını sembolize ettiği düşünülüyor.
Fotoğraf:zaferbeyzade.blogspot.com

 • Osmanlı Devleti, Anadolu Selçuklu Devleti’nin sınırlarını Bizans’tan korumak ve Bizans’ı yıpratma amaçlı akınlar yapmak üzere bir uç beyliği olarak kurulmuştu.
 • Osmanlı Devleti, fetih yönü olarak batıya doğru ilerlemeyi seçmişti. Bizans toprakları, ilk hedefi olmuştu.
 • Bizans’ın Anadolu’daki valileri (tekfurlar) ile Osmanlı Devleti arasındaki ilk savaş olan Koyunhisar Savaşı (1302) sonucunda Osmanlı Devleti’ne Bursa yolu açılmıştır.
 • 1326-1359 yılları arasında beylik yapmış olan, Osman Gazi’nin oğlu Orhan Gazi (1281-1362), Hıristiyanlarla evlilik yapan ilk padişah çocuğudur. Eşlerinden üçü Bizanslıdır.
  Holofira (Nilüfer Hatun), Yarhisar Tekfurunun kızıdır ve Padişah I. Murat (1362-1389), Süleyman Gazi ve Şehzade Kasım’ın annesidir.
  Asporça Hatun, Bizans İmparatoru III. Andronikos’un kızıdır ve Şehzade İbrahim ile Fatma Hatun’un annesidir.
  Teodora Kantakuzini, Bizans İmparatoru VI. İoannes Kantakuzenos’un (1347-1354) kızıdır ve Şehzade Halil’in annesidir.
 • Yapılan bu politik evlenmeler bir müddet Bizans’ın Osmanlıdan yardım almasını sağlamıştır. Osmanlı Devleti, 1345’ten beri Bizans’taki taht ve saltanat mücadelelerine karışarak içişlerinde söz sahibi olmaya başlamış, Kantakuzen, 1353’te kendisine yapılan yardımlara mukabil Gelibolu yarımadasındaki Çimpe Kalesini akrabası olan Osmanlılara vermiştir. Osmanlı Devleti, böylece Rumeli’ye geçişlerde kendilerine yardımcı olacak önemli bir üs kazanmıştır.
 • Bizans ve Osmanlı arasındaki ilk meydan savaşı 1329 yılında Pelekanon’da (Maltepe) yapılmış, bu savaşla Bizans’tan İznik ve Kocaeli Yarımadası alınmıştır. İznik ve Bursa şehirleri, ticaret ve sanayi bakımından çok önemli merkezlerdi. Buraların fethi Osmanlı Devleti’nin ekonomik hayatının da canlanmasını sağlamıştır.
 • 6 yıldır Osmanlı ablukası altında bulunan İzmit (Nikomedia) 1337’de Bizans tarafından savunulamaz duruma gelmiş; son Bizans valisi Prenses Marika Paleologos tarafından terkedilip Osmanlı orduları tarafından fethedip yönetimi Süleyman Paşa’ya verilmiştir.
 • Orhan Bey ile Theodora arasındaki evlilikten doğan Şehzade Halil de Bizanslılarla bir başka akrabalığın aracısı olmuş ve V. İoannes Kantakuzen ve imparatoriçe Eleni Kantakuzina’nın kızı İrene ile evlenmişti.

admin

Recent Posts

Siyaseten Doğruculuk

Siyaseten doğruculuk, yeni entelektüel ahlakçılığın bir düşüncesidir. 2006 yılında Noel arifesindeki haftalarda, İsa Peygamber’in temsili doğum sahnesine ait malzemeleri bazı…

22 saat ago

Yemek Kültürü 6 | Ön Asya Mutfağında Yemek Çeşitleri 4

  ETLER Antik Yunan’da et pahalı olduğundan tanrılara kurban verilen dinî günlerde yenebilirdi. Hem Eski Yunanlılar hem günümüz Yunanlıları sakatata…

23 saat ago

Yengeç

  Bazı yengeç türleri, genç yaşlarında bir sünger ya da mercan oyuğuna yerleşip, tüm hayatlarını burada geçiriyorlar. Hızla büyüyerek, kovuktan…

4 gün ago

Yemek Kültürü 5 | Ön Asya Mutfağında Yemek Çeşitleri 3

YAĞLAR Zeytin ağacı İ.Ö. 6000 de bugünkü Lübnan ve Suriye’den bütün Akdeniz’e yayıldı. İ.Ö. 500’lerde Yunan’da tereyağı yoktu ama zeytinyağı…

4 gün ago

Diorama

Bu kelime, dia (içinden) ve orama (görünen) sözcüğünün birleşmesiyle oluşmuştur. Diorama, gerçek veya kurgu bir olayın, anın veya hikayenin ışık…

1 hafta ago

Yemek Kültürü 4 | Ön Asya Mutfağında Yemek Çeşitleri 2

HAMUR İŞLERİ   Orta Asya kökenli, Tatar diye anılan Türk boylarının mutfağında hamur işleri ağırlıktadır. Çin’in tahıl ağırlıklı beslenmesinden etkilenerek,…

1 hafta ago