Çin’de İnançlar 13 Konfüçyüs 6

MÖ 551-479

 

Konfüçyüs Tapınağı, Konfüçyüs Konutu ve Konfüçyüs’ün ve aile üyelerinin mezarları, ustanın memleketi Shandong Eyaleti’nin Qufu kentinde bulunur. “Çin’deki Birinci Tapınak” olarak adlandırılan Konfüçyüs Tapınağı, Çin’in en büyük ve en tanınmış ustayı anma yeridir. Konfüçyüs’ün ölümünden sonra, MÖ 478 yılında Lu Devleti hükümdarı, Konfüçyüs’ün konutunu tapınağa dönüştürdü. Başlangıçta yalnızca üç oda varken, 18. yüzyılın başlarına kadar imparatorlar tarafından genişletilerek bir yapılar topluluğuna dönüştü; 500 odaya, 100.000 metrekareye ulaştı. Burası, Beijing’deki Yasak Kent’in ardından, ikinci büyük eski yapılar topluluğudur.
Mimari yapısı, imparatorluk saraylarının mimari yapısına göre tasarlanmıştır. Dokuz avlusu vardır; 9, en büyük tek rakamdır. Çin’in feodal döneminde 9, yalnızca imparatorlar tarafından, özellikle imparatorluk saraylarında kullanılabilirdi. Tapınağın ana salonunun önünde beş kapı vardır. Feodal toplum kurallarına göre, yalnızca imparatorluk yapıları, Yasak Kent gibi, beş kapıya sahip olabilirdi. Ana salonu, Çin’in üç büyük eski salonundan biridir. Salonun önündeki on oymalı sütunun üzerindeki ejderha figürlerinin hepsi birbirinden farklıdır ve bunlar, Çin’in eski çağlarındaki taş oyma sanatının şaheseri olarak kabul edilirler. Burada, hanedanlara ait 2000’den fazla anıt tablet korunur.
Konut, Tapınağın yanındadır. Konutta hanedanlara ait kıyafetler ve eşyalar korunmaktadır.
Buradaki mezarlar, dünyada en uzun zamandır kullanılan ve bir aileye ait en geniş mezar alanıdır. İki kilometrekareyi kapsayan alanda 100.000’den fazla mezar vardır.
Bütün bunlar, Konfüçyüs’ün Çin’in feodal toplumundaki yüksek konumunu yansıtır.
17.000’den fazla yaşlı ağacı da barındıran bu kompleks, 1994 yılında UNESCO Dünya Kültür Mirasları Listesi’ne alınmıştır (1).
Fotoğraf: Füsun Kavrakoğlu, 2017.

 

  • Zamanla insanlar Konfüçyüs’ü bir tanrı olarak görmeye başladılar. Aslında Konfüçyüsçülük, toplumsal, ahlaki, siyasal ve etik bir felsefe sistemidir. Önemi, din olmasından değil, toplumsal, siyasal ve bürokratik örgütlenmeden gelir (2).
  • MS 27 yılında, her yerde onun namına kurbanlar kesiliyordu. 89 yılında prenslikten daha üstün bir paye ile taltif edilmişti. 267 yılında onun namına her yıl dört defa kurban kesilmesi karara bağlanmıştı. 555 yılına gelindiğinde Çin’in hemen her merkezinde onun adına mabetler kurulmuştu. 740 yılında heykeli, Çin imparatorlarının heykelleri ile eşit önemde görülmüştü. 1068 yılında imparator sayılmış, 1907 yılında Çin’in ana imparatoriçesi onu Yer ve Gök ilahlarıyla birlikte tapılmaya değer ilahi bir varlık olarak ilan etmişti (3).

 

Yararlanılan Kaynaklar

 

  • Çin Ansiklopedisi, Çin Uluslararası Radyosu, Kırmızı Kedi Yayınevi, 2015. Sayfa 28, 29, 30.
  • Konfüçyüs Anlatıyor, Konfüçyüs, Akılçelen Kitaplar, 2017.
  • Yeryüzündeki Dinler Tarihi, Ömer Rıza Doğrul, İnkilap Kitabevi, 1958. Sayfa 147.

 

 

Füsun Kavrakoğlu

Önceki Yazılar

Japonya 78 Amida Buda ve Arı Toprak Öğretisi

Buda Amitabha ya da Amida Buda, Sonsuz Işık Budası’dır. Budacılığın en yaygın biçimlerinden biri olan…

1 gün ago

Çin’de İnançlar 22 Taoculuk 7

Taoizm’in Lao Tzu’dan sonra en ünlü temsilcisi MÖ 4. yüzyılda yaşayan Chuang Tzu’dur. O, Lao…

1 gün ago

Sert, Saydam ve Kırılgan 10 Camın Tarihi 4

  Unguentarium, krem, yağ, merhem gibi kelimelerin Latince karşılığı olan Unguenta sözcüğünden türetilmiştir. Özellikle mezar…

1 gün ago

Japonya 77 Çevre

  Japonlar 700 yıldır ağaç kesmeden odun üretiyorlar. Ağaçların gelecek nesiller için dikildiğini ve kesilmemesi…

5 gün ago

Çin’de İnançlar 21 Taoculuk 6

  Tao Te Ching (Daodejing), 81 şiirden oluşur. Şiir formunda yazılmasına rağmen bir öğreti kitabıdır…

5 gün ago

Sert, Saydam ve Kırılgan 9 Camın Tarihi 3

  Erken Yunan Çağına (MÖ 6 - 4. yüzyıl) ait günümüze ulaşmış cam kaplar genellikle…

6 gün ago