Categories: Eski Kültürler

Çingene Kızı’nın Sevinci 2

Hint tavus kuşu, gagasında bitki taşıyan kuş, genç Satir, Pan maskesi, Maenad maskesi, kadın tiyatro maskesi gibi figürlü, çeşitli boyutlarda 12 mozaik parçası ülkemize geri döndü.
Çingene Kızı mozaiğinin eksik parçaları 1965 yılından bu yana Bowling Green State Üniversitesi’nde sergileniyordu.
1965 yılında bu mozaiğe ait 12 parça New York’ta bir sanat galerisinde ortaya çıktı. Galerinin sahibi, söz konusu üniversitenin yetkililerine mozaiklerin Antakya’dan geldiğini ve iadesi konusunda herhangi bir resmi makamın talebi olmadığını belirterek parçaları üniversiteye sattı. Üniversite, mozaikleri restore ettirerek binalarından birinde sergilemeye başladı. 2012’de sanat tarihçisi Stephanie Hooper mozaiklerin Antakya değil, Zeugma kökenli olabileceğini düşünerek araştırmaya başladı. Bu evrede Türk yetkililer, üniversite ve FBI ile irtibat kurdu. Ancak yurt dışına kaçak yollarla çıkarıldığının Türkiye tarafından ispat edilmesi gerekiyordu. Prof. Dr. Kutalmış Görkay bu aşamada devreye girdi. Zeugma kazıları sırasında büyük taban mozaiğinin yerinde kalmış bordürleri bulundu. Üzerlerindeki motiflerin kaçırılan parçaların kenarlarındaki motiflerle aynı olduğu kanıtlandı.
Fotoğraf: Gülüm Ilgaz

Füsun Kavrakoğlu

Önceki Yazılar

Yaratıcılık – Apollon – Dionysos 1

İlkçağ yaratıcılığı, iki tanrının simgelediği iki karşıt varlığın birleşmesinden doğmuştur, diye kabul edilir. Bu iki…

2 gün ago

Urartular 1 Yararlanılan Kaynaklar

  Doğu Anadolu ve Urartular, Prof. Dr. Afif Erzen, Türk Tarih Kurumu, 1992. Urartu Doğu’da…

2 gün ago

Batı’da Doğu, İslam ve Türk Algısı 28

Doğu Hindistan Kumpanyası 2     Dünyanın uygar ve barbar uluslardan oluştuğunu düşünen Baron Thomas…

2 gün ago

Manzum Roman / Uzun Anlatı Şiiri / Epyllia

Uzun anlatı şiirlerinin dünya edebiyatındaki geçmişi çok eskidir. Bu kafiyeli anlatılara epyllion (çoğulu epyllia) adı…

6 gün ago

Şanlıurfa Müzesi ve Tarih Öncesi Devirler 8 Demir Çağı

DEMİR ÇAĞI MÖ 1100-330   Çağın başlangıç evresi, Anadolu’da imparatorlukların çöktüğü, kentlerin boşaldığı, kırsal nüfusun…

6 gün ago

Batı’da Doğu, İslam ve Türk Algısı 27

Doğu Hindistan Kumpanyası 1         Hindistan modern, Avrupalı ya da Hıristiyan değildi…

6 gün ago