Categories: Kültür

Batı’da Doğu, İslam ve Türk Algısı 1

  • Avrupa Marksizminin önemli figürü Louis Pierre Althusser (1918-1990), ideolojinin açıktan değil örtük bir şekilde işlediğini söyler; ideoloji verili saydığımız pratikler, yapılar ve imgelerde yaşar. İdeolojiyi içselleştiririz ve varlığının ya da etkilerinin çok da bilincinde olmayız; ideoloji bilinçdışıdır.
  • Düşmanımız olmayan ve hiç olmamış bir halkı potansiyel düşman olarak göstermek, onlara saldırılarımızı haklı göstermek için bir nefret, yanlış tanıtma ve kötüleme kampanyası yapılması çok yaygın bir uygulamadır.
  • Susan Sontag, dünyayı “onlar” ve “biz” şeklinde kutuplara ayırmadan görmek zordur, der.
  • Bütün modern savaşlar, her bir tarafın kendine üstün bir konum atfedip, diğerini barbar diye nitelediği bir medeniyetler çatışması, kültür savaşlarıdır. Düşman değişmez biçimde bizim hayat tarzımıza bir tehdittir; kafir, kutsal değerlere saygısı olmayan bir münafıktır.

Dünyada köprüler kurmak yerine duvarların örüldüğü bir dönemde sanat, politikanın dayatmacılığına karşı duran önemli bir unsur.
Günümüzde sanat bir dile, bir koda dönüşmüş vaziyette ve ayrıca süregiden protestoların da kendine özgü bir dili oluşmaya başladı. Çağdaş Sanat bu işe iyice soyunmuş bulunuyor. İleride birçok protestonun da giderek Performansa dönüşeceği öngörülüyor.
Meksikalı sanatçı Damián Ortega (1967-), 2017 yılında, Trafalgar Square Fourth Plinth’e aday dört finalistten biri oldu. Sanatçı, Donald Trump’ın büyük bir duvar inşa etmekten bahsettiği bir süreçte bir merdiven önerisiyle yarışmaya katıldı.
Fotoğraf: London Gov

  • Kendi inançları için savaşmaya Avrupalıdan daha istekli olan, çok daha büyük bir hızla, çok daha fazla çocuk üreten insanlar tarafından İslamlaştırılma tehlikesi Avrupalıyı endişeye düşürüyor. Avrabistan diye bir terim kullanan yazarlar bile varmış. Esmer tenli bir yabancının varlığı yeterince tehdit edici bulunuyor.
  • Kültürleri, geçmişleri, çıkarları ve inançları çok çeşitli olduğu için Müslümanların çoğunu kapsayacak ortak bir program oluşturmak kolay değildir. Avrupa’da İslamcı bir partinin ortaya çıkamayışının nedenlerinden biri de budur, deniyor.
  • Cumhuriyetçi yaklaşım, cemaat bakımından ayrımlar yapan görüşe izin vermez. Çokkültürlülük, Fransız cumhuriyetinin ideolojisinde lanetli bir kavramdır.

Yararlanılan Kaynaklar

  • Başkalarının Acısına Bakmak, Susan Sontag, Agora Kitaplığı, 2004.
  • Dinin Demokrasiyle İmtihanı, Ian Buruma, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, 2012.

Füsun Kavrakoğlu

Önceki Yazılar

Elea’lı Zeno ile Zeno’nun Bilinci 5

    Zeno’nun Bilinci adlı romandan seçilmiş bazı Reductio ad absurdum örnekleri:   *“Benim yerime…

2 gün ago

Ticaret Hayatı 9 Asur Ticaret Kolonileri Çağı 4

MÖ 1950-1750     Paranın, MÖ 7. yüzyılda Lidyalılar tarafından icat edildiği düşünülüyor. Asur para…

2 gün ago

Urartular 11 Siyasi Durum 2

Urartu Krallığı 300 yıl boyunca Asur Devleti’nin en büyük rakibi olmuştur. Urartular, feodal bir sistemle…

2 gün ago

Elea’lı Zeno ile Zeno’nun Bilinci 4

  Italo Svevo (asıl adı Ettore Schmitz, 1861-1926), Avusturya Macaristan İmparatorluğu vatandaşı olarak Trieste’de doğmuştu.…

6 gün ago

Ticaret Hayatı 8 Asur Ticaret Kolonileri Çağı 3

MÖ 1950-1750     Yozgat yakınındaki Alişar, Çorum yakınındaki Hattuşaş /Boğazköy, Aksaray’daki Purushanda/Acemhöyük de Asur…

6 gün ago

Urartular 10 Siyasi Durum 1

Urartu siyasi tarihi Konfederasyonlar Dönemi (MÖ 13. yüzyılın ilk çeyreği ve MÖ 9. yüzyılın ilk…

6 gün ago