Categories: Eski Kültürler

Koç-Koyun Heykelleri ve Balballar 4

Koç kurban etme geleneği Türklerin en önemli kurban geleneğidir.
Hunlar’da da tanrılara kurban edilen hayvanların arasında en makbul olanı koçtu.
Göktürkler’de de en önemli kurban hayvanları at, dağ koyunu ya da koçtur. Atın göğe, koçun da toprağa kurban edildiği bilinmektedir.
Kazakistan’da kurban olarak koç kesilmişse koçun başını ancak baba parçalar ve çocuklarına dağıtır. Kurban kesildiğinde baba evde değilse koçbaşı parçalanmadan haşlanmış olarak bekletilir. Dede hayattaysa koçbaşını parçalama hakkı dedeye aittir.
Cenaze ya da törenlerde koç kurban edilirse, koçun başını parçalama hakkı o cemaatteki en yaşlı ve saygıdeğer kişinindir. Bu kişi, koçun kulağını, oradaki yaşça en küçüğe verir. Bunun anlamı çok dinle, az konuş demektir.
Kazakistan ve öbür Türk Cumhuriyetlerindeki önemli türbelerin üzerlerinde, mezar taşlarında ve mezarların duvarlarında koçbaşı, koç boynuzu ya da koçbaşı damgalarını sıkça görmek mümkündür.
Çin’de, Hunlar’ın devamı sayılan, Türk asıllı boylar tarafından kurulan devletlerden biri olan Tabgaçlar’a (385-550) ait mezar taşındaki ejder tasviri, koç başlıdır.
Fotoğraflar: Füsun Kavrakoğlu, Tunceli, 2019.

Füsun Kavrakoğlu

Önceki Yazılar

Ticaret Hayatı 11 Hititler 2

MÖ 1650-1200   Eski Hitit mühür geleneği imparatorluk çağında da devam etmiş, yüzük ve düğme…

9 saat ago

Tarihin Virajları ve Değişiklikler

“Eskiden Büyük Ağaçlıklı Yol, ardından Hinderburg Yolu, ondan sonra Stalin Yolu adını taşıyan Grundwaldzka, kısa…

4 gün ago

Ticaret Hayatı 10 Hititler 1

MÖ 1650-1200     Asur Ticaret Kolonileri Çağı’nın son safhalarında, Anitta, şehir beylikleri halinde yaşayanların…

4 gün ago

Urartular 12 Siyasi Durum 3

    Ekrem Akurgal’a göre, Hurriler’in ahfadı olan Urartuların kralları şunlardır:   Aramu      MÖ 860-840…

4 gün ago

Elea’lı Zeno ile Zeno’nun Bilinci 5

    Zeno’nun Bilinci adlı romandan seçilmiş bazı Reductio ad absurdum örnekleri:   *“Benim yerime…

1 hafta ago

Ticaret Hayatı 9 Asur Ticaret Kolonileri Çağı 4

MÖ 1950-1750     Paranın, MÖ 7. yüzyılda Lidyalılar tarafından icat edildiği düşünülüyor. Asur para…

1 hafta ago