Categories: Kültür

Mantar Fosilleri

Fotoğraf: m.fotospor.com

Karasal yaşam başlamadan önce tek hücreli organizmalar sulak alanlarda yaşıyordu.

İlksel yaşam formlarının 430 milyon yıl önce sudan karaya çıktığı söyleniyor.

Denizden karaya çıkışta bitkilerin, mantarlarla işbirliği yaptığı düşünülüyor.

Nature dergisi, Kanada’nın kutup bölgesinde keşfedilen bir milyar yıllık mantar fosilinin bu teoriyi güçlendirdiğini yazıyor.

Bu bulgu, bilim insanlarının mantarların dünyadaki bilinen en eski organizmalardan olduğu fikrini destekliyor.

2019 yılında yapılan bu keşif öncesinde bulunmuş en eski mantar fosili 400 milyon yıl öncesine aitti.

Nadiren fosilleşen mantarlar, organik maddeleri ayrıştırır ve bu besinleri toprağa geri dönüştürürler.

Fosil kayıtlarındaki en eski bulgu bu bir milyar yıllık mantar olduğuna göre, karadaki en eski organizmanın bir mantar olduğunu ve dolayısıyla yalnız olduğunu düşündürüyor.

Şimdilik mantarların toprağın fethinin öncüsü olduğunu düşünebiliriz, deniyor.

Yararlanılan Kaynak

Cumhuriyet, weforum.org, Nature, Business Insider, Corentin Loron.

Füsun Kavrakoğlu

Önceki Yazılar

Yaratıcılık – Apollon – Dionysos 1

İlkçağ yaratıcılığı, iki tanrının simgelediği iki karşıt varlığın birleşmesinden doğmuştur, diye kabul edilir. Bu iki…

2 gün ago

Urartular 1 Yararlanılan Kaynaklar

  Doğu Anadolu ve Urartular, Prof. Dr. Afif Erzen, Türk Tarih Kurumu, 1992. Urartu Doğu’da…

2 gün ago

Batı’da Doğu, İslam ve Türk Algısı 28

Doğu Hindistan Kumpanyası 2     Dünyanın uygar ve barbar uluslardan oluştuğunu düşünen Baron Thomas…

2 gün ago

Manzum Roman / Uzun Anlatı Şiiri / Epyllia

Uzun anlatı şiirlerinin dünya edebiyatındaki geçmişi çok eskidir. Bu kafiyeli anlatılara epyllion (çoğulu epyllia) adı…

6 gün ago

Şanlıurfa Müzesi ve Tarih Öncesi Devirler 8 Demir Çağı

DEMİR ÇAĞI MÖ 1100-330   Çağın başlangıç evresi, Anadolu’da imparatorlukların çöktüğü, kentlerin boşaldığı, kırsal nüfusun…

6 gün ago

Batı’da Doğu, İslam ve Türk Algısı 27

Doğu Hindistan Kumpanyası 1         Hindistan modern, Avrupalı ya da Hıristiyan değildi…

6 gün ago