Cumhuriyet

Kitap ve Okumak 3 Çeviri Faaliyetleri 2

Buchhandler/Book Seller, Michael Schwarze, Darmstadt, 1985. İslam dünyasının en büyük Aristo yorumcularından olan Türk kökenli filozof Farabi (874-950), 12. yüzyıldan…

5 ay ago

Kars 1 Yararlanılan Kaynaklar

  Türkiye’nin Kültür Mirası 100 Kale, Faruk Pekin, Hayri Fehmi Yılmaz, NTV Yayınları, 2008. Kars Platosu Öyküleri, Tekin Sönmez, Media…

7 ay ago

Urartular 1 Yararlanılan Kaynaklar

  Doğu Anadolu ve Urartular, Dr. Afif Erzen, Türk Tarih Kurumu, 1992. Urartu Doğu’da Değişim, Hazırlayanlar Kemalettin Köroğlu-Erkan Konyar, YKY,…

1 sene ago

Hasan Ali Toptaş 7

  Hasan Ali Toptaş yazarken önceden belirlediği bir planı uygulamıyor, bunun metni zedeleyeceğini düşünüyor. Romanlarının kendisi de kurgusu da yazarken…

1 sene ago

Batı’da Doğu, İslam ve Türk Algısı 22

Bir kıtanın bir ucundan öteki ucuna gidip orada bir imparatorluk kurarak hemen yanındaki kıtanın da ortalarına kadar genişleyebilmiş; Üç kıtada…

1 sene ago