aile içi şiddet

Şiddet 117 | Türkiye’de Şiddet 12

  Türkiye’de ataerkil düzen geçerlidir. Kurulu düzen, erkeği asli, kadını tali ve tabi kılar. Bu kabul görmüş düzenden kadınlar adına…

2 sene ago

Şiddet 54 B | Aile İçi Şiddet 4

ABD’li terapist Terrence Real’e göre erkeklik, erkek topluluğu tarafından verilen bir şeydir ve geri de alınabilir. Bu yüzden Amerikan toplumunda…

2 sene ago

Şiddet 54 A | Aile İçi Şiddet 3

Kendimiz hakkında efsaneler yaratırız. Norveçli oyun yazarı Henrik Ibsen bazı beyaz yalanlara yaşam yalanları adını verir. Bunlar, aldatanı daha iyi…

2 sene ago

Şiddet 53| Aile İçi Şiddet 1

Kısıtlanmaya, zapt edilmeye çalışılan kişinin kısıtlamayı aşmak için çaba harcaması insanoğlunun doğasında olan bir tutumdur. Aile içi şiddet Ali Teoman’ın…

3 sene ago

Şiddet 7 | Şiddetin Farklı Kuramsal Yaklaşımlarla Çalışılması

Çok nedenli ve karmaşık bir konu olan şiddet ya da birey davranışı olarak saldırganlık üzerine farklı kuramsal yaklaşımlarla çalışılmıştır. Evrimsel…

4 sene ago