Bosna

Kosova 5

  15. yüzyılda Bosna, Arnavutluk ve Kosova’ da kitlesel olarak İslam dinine geçişler oldu. Babailik, Bektaşilik, Hurufilik, Kalenderilik gibi heterodoks…

1 sene ago

Kosova 3

  Osmanlılar, 1389 yılında Gazi Mestan Ovası’nda yapılan Kosova Savaşı’nda zafer kazandı. Sultan I. Murat 28 Haziran’da, savaş bittikten sonra,…

1 sene ago

Bulgaristan’a Dair 9

Bulgaristan Cumhuriyeti’nde yaşayan Bulgarların oranı %85.8’dir. Türkler %9.8, Çingeneler/Romanlar %2.3, Pomaklar %1, Makedon, Ermeni, Rum, Tatar, Rumen %1.1’dir. Okuryazar oranı…

1 sene ago

Çağdaş Sanata Varış 225| Çağdaş Dönem 2 Berlin Duvarı’nın Yıkılması 1

1989 Irk çeşitliliğine dayanan demokratik yapılanma talepleri, halkı ırksal kategorilere ayırmış ve onlara ikamet için özel bölgeler oluşturmuş bir sistem…

4 sene ago