Categories: Geziler

Bulgaristan’a Dair 9

  • Bulgaristan Cumhuriyeti’nde yaşayan Bulgarların oranı %85.8’dir. Türkler %9.8, Çingeneler/Romanlar %2.3, Pomaklar %1, Makedon, Ermeni, Rum, Tatar, Rumen %1.1’dir. Okuryazar oranı %93’tür. 1993 yılında 1276 USD olan kişi başına düşen ulusal gelir, AB istatistik kurumu Eurostat‘ın 2017 verilerine göre, bölgelere göre farklılaşmakta, 6400 Euro ile 8500 Euro arasında değişmektedir.
  • Komünizm döneminde el konulan, devletin olan mallar sahiplerine geri verildi.
  • 1990’da ilk seçilen Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) milletvekilleri parlamentonun kapısından içeri alınmak istenmemişken, 2001 yılında yapılan genel seçimlerde Bulgaristan Kralı II. Simeon, Başbakan Simeon Sakskoburgotski oldu; Türkleri temsil eden partiler de 240 kişilik meclise girdi, hükumette de yer aldı: 17 bakanlı Bulgaristan hükumetinin iki bakanı Türk oldu. HÖH, Türklerin az olduğu bölgelerde Bulgar aday göstermeye başladı.

İvan Vazov (1850-1921) Tiyatrosu, Sofya.
Bulgarların bu ünlü edebiyatçısının ana konusu Türklerle yapılan savaşlardı.
Uzun müddet Sofya-Edirne arasına Bulgarlar yol yapmamışlardı. Türk tankları Bosna’ya giderken Bulgaristan’dan geçmişler, bu durum olay olmuştu.
Bulgaristan’da 300-400 bin Türk var. Ataca Partisi ırkçı bir parti, ana hedefinde ise Türkler var. Türk nüfus yoğunluğu Kırcaali ve Deliorman ‘da yüksek. Bir de Müslüman Bulgarlar var, Pomaklar. Özal zamanında 150-200 bin kişi, Türk ve Pomak, Türkiye’ye gelmiş, iki yıl sonra çoğu Bulgaristan’a geri dönmüştü.
Fotoğraf: Füsun Kavrakoğlu, 2018.

Yararlanılan Kaynaklar

Balkanlar ve Osmanlı Devleti, Sacit Kutlu, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2007.

Osmanlıda Sırp İsyanları, Selim Aslantaş, Kitap Yayınevi, 2007.

Balkanlar, Mustafa Balbay, Cumhuriyet Kitapları, 2006.

https://turkbilimi.com

http://yunus.hacettepe.edu.tr/~unan/akademik34.html

https://ipfs.io/ipfs/…/wiki/İkinci_Bulgar_İmparatorluğu.html

https://www.haberturk.com/ekonomi/makro-ekonomi/haber/724311-avrupanin-adaleti

https://www.cnnturk.com/haber/turkiye/asimilasyon-ve-goc-bulgaristan-turklerinin-oykusu

Füsun Kavrakoğlu

Önceki Yazılar

Batı’da Doğu, İslam ve Türk Algısı 1

Avrupa Marksizminin önemli figürü Louis Pierre Althusser (1918-1990), ideolojinin açıktan değil örtük bir şekilde işlediğini söyler; ideoloji verili saydığımız pratikler,…

3 gün ago

Likya Işık Ülkesi 37 Likya Yolu

  Türkiye’nin ilk uzun mesafe yürüyüş parkuru olan Likya Yolu’nu, Likya’da ilk kez 1988 yılında yürümüş olan İngiliz Kate Clow…

3 gün ago

Likya Işık Ülkesi 36 Likya’da Adak Stelleri

  Antalya Müzesi’nde Kaş, Elmalı ve Kumluca’da bulunup, satın alma yoluyla müzeye kazandırılmış adak stelleri sergilenmektedir. Bunlar, MS 3. yüzyıla…

6 gün ago