Bulgaristan

Kosova 14

  Balkanlar, petrol ve doğalgaz boru hatları için Batı ve Doğu Avrasya arasında güvenli ve sürekli ulaşımın sağlanmasında ve Avrupa’nın…

11 ay ago

Kosova 2

Bir Arnavut atasözü: “Akıl insanın külahında bir çividir, yumruk yemeden içeri girmez.”   Balkanlar, Pax Romana – Roma Barışı (MÖ…

1 sene ago

Makedonya 7

Meşrutiyetin yarattığı olumlu ortam uzun ömürlü olmadı: 1909’da Adana’da Ermeniler’in başına gelenler; 1911 yılında Bulgar çetelerin Makedonya’da tekrar tedhiş hareketlerine…

1 sene ago

Makedonya 3

  Osmanlıların 1768-1774 yılları arasında Ruslarla yaptıkları ve tam bir yenilgiyle sonuçlanan savaş sonunda imzalanan Küçük Kaynarca Antlaşması ile Osmanlılar…

1 sene ago

Bulgaristan’a Dair 9

Bulgaristan Cumhuriyeti’nde yaşayan Bulgarların oranı %85.8’dir. Türkler %9.8, Çingeneler/Romanlar %2.3, Pomaklar %1, Makedon, Ermeni, Rum, Tatar, Rumen %1.1’dir. Okuryazar oranı…

1 sene ago