erkek

Japonya 43

  Yeni imparator tahta çıkınca o yıla bir isim verilir ve takvim sıfırlanır. Aristokrat kadınların bile katılmasına izin verilmeyen tahtın…

1 hafta ago

Batı’da Doğu, İslam ve Türk Algısı 13 Endülüs ve Çingeneler 1

  El Albayzin, San Miguel Tepesi üzerinde yükselen, Granada’nın çingeneleriyle nam salmış eski bir semtidir. Burada çingenelerle (gitanos) çingene olmayanlar…

10 ay ago

Şiddet 118 | Türkiye’de Şiddet 13

  Türkiye ve benzer kültürel altyapısı olan ülkelerde erkeklerin, Cem Mumcu’nun otomotivden yola çıkarak yaptığı benzetme ile Şahin’dir ama kendisine…

2 sene ago

Şiddet 117 | Türkiye’de Şiddet 12

  Türkiye’de ataerkil düzen geçerlidir. Kurulu düzen, erkeği asli, kadını tali ve tabi kılar. Bu kabul görmüş düzenden kadınlar adına…

2 sene ago

Şiddet 109 | Türkiye’de Şiddet 4 Dildeki Şiddet

  Ülkede birbirimize karşı kullandığımız dil hoyrattır: Kaba, dinlemeyen, gerçek anlamda cevap işitmeye açık olmayan bir dildir. “Dayak cennetten çıkmıştır”…

2 sene ago