Güney İtalya

Batı’da Doğu, İslam ve Türk Algısı 30

“Güney İtalya ve Sicilya’da, İmparator II. Friedrich’in kurmuş olduğu Norman Devleti’nde vergiler Doğu memleketlerine özgü işkence ve zulme başvurmak suretiyle…

1 ay ago

Yemek Kültürü 17

  Antik Yunan’da Arkaik Dönem’de (MÖ 750-MÖ 480) yaşayanların sade bir mutfağı vardı. Doğulu mutfaklar daha zengindi. Persler ve Lidyalılar…

9 ay ago

Makedonya 2

  1390’ların ortalarına gelindiğinde Sırp prensler Osmanlı vasalları konumundaydı ve Makedonya’da onlar hüküm sürüyordu. Sırp isyanları ve Avusturya’nın güçlenmesi Osmanlı’yı…

2 sene ago

Çağdaş Sanata Varış 231|Çağdaş Dönem 7 Korku 1

1989’da Hint asıllı Britanyalı yazar Salman Rushdie’ye karşı çıkartılan İran kaynaklı ölüm fetvası, bir devletin İslami kanunları kendi sınırlarının ötesine…

5 sene ago

Acı Biber

Acı biber, Amerikan bitkilerinin içinde Avrupa’da en hızlı benimsenen bitkidir. Biber çeşnisi Meksika mutfağının temel özelliğidir. Meksika’da acı biber çocukların…

6 sene ago