Leon Golub Resimlerinde Bir Tür Bellek Olarak Fotoğrafın Kullanımı