manastır

Kosova 6

  Abdülhamid’in tahttan indirilmesi, Kuzey Arnavutluk’ta ve Kosova Vilayetinde yaşayan, Osmanlı Devleti’ne sadık, Sünni muhafazakarlar arasında hoşnutsuzluk yaratmıştı. Kosova eskiden…

1 sene ago

Makedonya 8

1913 yılında biten Balkan Harbi’nden sonra Bükreş Anlaşması ile Makedonya paylaşıldı. Ortodoks ve Katolik Hıristiyanlarla, Bektaşi Müslümanların yoğun olduğu bölgeler…

2 sene ago

Makedonya 7

Meşrutiyetin yarattığı olumlu ortam uzun ömürlü olmadı: 1909’da Adana’da Ermeniler’in başına gelenler; 1911 yılında Bulgar çetelerin Makedonya’da tekrar tedhiş hareketlerine…

2 sene ago

Makedonya 6

Manastır’a “Balkanlar’ın Paris’i” denirdi. Şehirde Sultan Aziz’in yaptırdığı tiyatronun yanı sıra, gazinolar ve lunapark da vardı. Makedonya’nın iki büyük kenti…

2 sene ago

Makedonya 5

    19. yüzyıl sonunda Sultan II. Abdülhamid’e karşı Makedon-Ermeni-Jön Türk yakınlaşması yaşandı. Ancak bu üç partinin de hem kendi…

2 sene ago