Roma İmparatorluğu

Kartallar Yılanlara Karşı

  Yararlanılan Kaynaklar Larousse Semboller Sözlüğü, Nanon Gardin, Robert Olorenshaw, Jean Gardin, Olivier Klein, Bilge Kültür Sanat, 2019. Sayfa 335,336.…

2 ay ago

Akdeniz 1

Tunç Çağı’nda (MÖ 3000-1200), Ege’de uygarlığın filizlendiği ilk yerin Girit olduğu kabul edilir. MÖ 2. binyılın son yarısından itibaren Mikenler…

12 ay ago

Yemek Kültürü 24 Bira

  Çivi yazılı tabletlerden Mezopotamya’da en bilinen içkinin bira olduğunu anlıyoruz. Bira arpadan yapılıyor. Biranın çeşitleri var: güzel görünümlü, üstün…

1 sene ago

Bulgaristan’a Dair 1

  Bulgaristan’ın ilk sakinleri Hint-Avrupa kökenli Traklar’dır. Bölgede Roma İmparatorluğu ve Bizans egemenlikleri yaşanmıştır. Türklerin Kıpçaklar kolunun Bulgar boyu 632’de…

3 sene ago

Şiddet 65| İç Savaş ve Devrim Şiddeti 1

Her monarşi, hükümdarın ölümünde tehdit altında kalmış, hemen her taht intikali bir iç savaş tehdidi yaratmıştır. yüzyılın ikinci yarısından itibaren…

3 sene ago