Roma İmparatorluğu

Akdeniz 1

Tunç Çağı’nda (MÖ 3000-1200), Ege’de uygarlığın filizlendiği ilk yerin Girit olduğu kabul edilir. MÖ 2. binyılın son yarısından itibaren Mikenler…

6 ay ago

Yemek Kültürü 24 Bira

  Çivi yazılı tabletlerden Mezopotamya’da en bilinen içkinin bira olduğunu anlıyoruz. Bira arpadan yapılıyor. Biranın çeşitleri var: güzel görünümlü, üstün…

7 ay ago

Bulgaristan’a Dair 1

  Bulgaristan’ın ilk sakinleri Hint-Avrupa kökenli Traklar’dır. Bölgede Roma İmparatorluğu ve Bizans egemenlikleri yaşanmıştır. Türklerin Kıpçaklar kolunun Bulgar boyu 632’de…

2 sene ago

Şiddet 65| İç Savaş ve Devrim Şiddeti 1

Her monarşi, hükümdarın ölümünde tehdit altında kalmış, hemen her taht intikali bir iç savaş tehdidi yaratmıştır. yüzyılın ikinci yarısından itibaren…

3 sene ago

Popülizm 2

Seçimlerde popülist partilere oy veren seçmenlerin korkular veya öfke, kızgınlık, hınç gibi duygularla hareket ettiği düşünülür, ama çoğu, tavırlarının duygularla…

3 sene ago