şiddet nedir

Şiddet 145 | Son Söz 3

  Gücün kötüye kullanılması, kudret sarhoşluğu, zenginliğe duyulan açlık, bencillik çılgınlığı bizi bir kargaşa ve başıboşluğa itmekte, her yerde kabalığı,…

1 sene ago

Şiddet 21-3| Ötekine Yönelik Şiddet 6 Köleler 2

  19. yüzyılın ortalarında Sultan Abdülmecit Mısır, Trablusgarp ve Bağdat valilerine gönderdiği bir fermanda, Afrika’dan Osmanlı topraklarına gönderilen kölelerin çok…

2 sene ago

Şiddet 21-2 | Ötekine Yönelik Şiddet 5 Köleler 1

18. yüzyıldan itibaren, ötekilik ve farklılık fikri, sömürgeleştirilen ülkelerin ve tebaa konumundaki halklarının ikincil statüsünü tanımlamak için emperyalist bakış tarafından…

2 sene ago

Şiddet 54 B | Aile İçi Şiddet 4

ABD’li terapist Terrence Real’e göre erkeklik, erkek topluluğu tarafından verilen bir şeydir ve geri de alınabilir. Bu yüzden Amerikan toplumunda…

2 sene ago

Şiddet 95| Yasaklar ve Sansür Şiddeti 6 Kitaplar 3

1947 yılında Kumran Mağarası’nda bulunan, Yahudiliğin ve Hıristiyanlığın doğuşunun tarihine ışık tutan, en eskisi MÖ 2. yüzyıla ait Ölüdeniz Elyazmaları’nın…

2 sene ago