Sırbistan

Makedonya 8

1913 yılında biten Balkan Harbi’nden sonra Bükreş Anlaşması ile Makedonya paylaşıldı. Ortodoks ve Katolik Hıristiyanlarla, Bektaşi Müslümanların yoğun olduğu bölgeler…

1 sene ago

Makedonya 7

Meşrutiyetin yarattığı olumlu ortam uzun ömürlü olmadı: 1909’da Adana’da Ermeniler’in başına gelenler; 1911 yılında Bulgar çetelerin Makedonya’da tekrar tedhiş hareketlerine…

1 sene ago

Makedonya 1

  Makedonya deyince akla ilk gelen Büyük İskender olsa gerek. MÖ 21 Temmuz 356’da Pella’da doğan Büyük İskender, III. Alexander’in…

1 sene ago

Bulgaristan’a Dair 5

Kasım 1912’de Bulgar ordusu Çatalca’daydı. Osmanlı ve Bulgar orduları Çatalca siperlerinde aylarca karşılıklı beklediler. Açlık, kolera ve firar vakaları ile…

1 sene ago

Bulgaristan’a Dair 4

  29 yıl askıda kalan Meşrutiyet’in 1908 yılında yeniden ilanı (ilki 1876) ile Bulgar asıllı tebanın eşit ve özgür yurttaşlar…

1 sene ago