Categories: Geziler

Bulgaristan’a Dair 4

Sofya’daki Roma şehri kalıntılarının ardında Osmanlı Banyobaşı Camii.
Fotoğraf: Füsun Kavrakoğlu, 2018

  • 29 yıl askıda kalan Meşrutiyet’in 1908 yılında yeniden ilanı (ilki 1876) ile Bulgar asıllı tebanın eşit ve özgür yurttaşlar olma ihtimali Bulgar politikacıların hiç hoşuna gitmedi. Meşrutiyet ne Bulgaristan’da ne de Makedonya’da benimsendi.
  • Rusya 1912’de Bulgaristan ile Sırbistan’ı Almanya ve Avusturya’ya karşı ittifaka razı etti. Oysa onlar Türkleri Balkanlar’dan uzaklaştırmakla daha çok ilgiliydiler. Sırbistan ile Karadağ aynı yıl Türklere karşı siyasi ve askeri işbirliği yaptılar.
  • 1912 yılında Yunanistan, Bulgaristan ve Sırbistan büyükelçileri, Osmanlı Devleti’ne harp ilan eden ortak bir nota vererek İstanbul’dan ayrıldılar. Uyruklarının haklarının korunması için Yunanistan Fransa, Bulgaristan Rusya, Sırbistan Almanya büyükelçilerine vekalet verdiler. Rusya, Avusturya’nın Sırbistan’a, Romanya’nın Bulgaristan’a müdahalesini önlemek için Avrupa sınırına; Osmanlıların galip gelmesi halinde Osmanlı Devleti’ni baskı altına almak için Kafkasya sınırına asker yığdı. Balkan devletlerinin her biri kendi cephelerinde, Osmanlı ordusu dört cephede birden savaşmak zorundaydı. Yemen, Trablus, Havran, Arnavutluk isyanları Osmanlı insan kaynaklarını kurutmuştu. Cephelere çok sayıda insan gönderildi ama sadece beşte biri usta erlerden oluşuyordu. Gayrimüslimler ilk kez Balkan Harbi için askere alındılar.
  • Bulgar ve Yunan orduları arasında, Selanik’i ele geçirmek için, kıyasıya bir yarış vardı. 9 Kasım’da Yunan ordusu güneyden, Bulgar ordusu kuzeyden Selanik varoşlarına ulaştılar. 10 Kasım’da Yunan, 11 Kasım’da Bulgar askerleri Selanik’e girdiler. Sırplar 19 Kasım’da Manastır’ı, 21 Kasım’da Ohri’yi ele geçirdiler.

Füsun Kavrakoğlu

Önceki Yazılar

Batı’da Doğu, İslam ve Türk Algısı 8 Machiavelli 2

  Hükümdar ya da Prens adıyla dilimize çevrilmiş eserden Osmanlı yönetimi, Katolik Krallar’ın Endülüs’te uyguladıkları zulüm ve kadınlara yaklaşım konularında…

22 saat ago

Freud 4

  Birçok sanatçı ve edebiyatçının “insan”a bakışını biçimlendirmiş olan Freud’un sanatla ilgili bazı görüşlerini paylaşıyoruz. John Milton’un (1608-1674) insan soyunun…

23 saat ago

Likya Işık Ülkesi 47 Myra 1

  Myra, Demre Ovası’nı kuzeybatıdan çeviren dağların denize bakan yamacına kurulmuştur. Şehrin ilk önce bugünkü kaya mezarlarının üzerindeki tepede kurulduğu;…

23 saat ago

Batı’da Doğu, İslam ve Türk Algısı 7 Machiavelli 1

HÜKÜMDAR veya PRENS 1 MACHİAVELLİ   Niccolo Machiavelli (1469 Floransa- 1527 Floransa), işgal edilen ülkelerin dili, gelenekleri, örgütlenme biçimleri farklı…

4 gün ago

Freud 3

  Sigmund Freud’un bakışı, Avrupa-merkezci bir kültürel bakıştı. Dil ve kültür söz konusu olduğunda Freud çeşitli vesilelerle kendisini Alman ve…

4 gün ago

Likya Işık Ülkesi 46 Tlos

    Tlos antik kenti, Fethiye’nin 42 km doğusunda Yaka Köyü sınırları içindedir ve Tlos, Eşen Vadisi’ne hakim konumdadır. Güneyinde…

4 gün ago