Categories: Geziler

Bulgaristan’a Dair 4

Sofya’daki Roma şehri kalıntılarının ardında Osmanlı Banyobaşı Camii.
Fotoğraf: Füsun Kavrakoğlu, 2018

  • 29 yıl askıda kalan Meşrutiyet’in 1908 yılında yeniden ilanı (ilki 1876) ile Bulgar asıllı tebanın eşit ve özgür yurttaşlar olma ihtimali Bulgar politikacıların hiç hoşuna gitmedi. Meşrutiyet ne Bulgaristan’da ne de Makedonya’da benimsendi.
  • Rusya 1912’de Bulgaristan ile Sırbistan’ı Almanya ve Avusturya’ya karşı ittifaka razı etti. Oysa onlar Türkleri Balkanlar’dan uzaklaştırmakla daha çok ilgiliydiler. Sırbistan ile Karadağ aynı yıl Türklere karşı siyasi ve askeri işbirliği yaptılar.
  • 1912 yılında Yunanistan, Bulgaristan ve Sırbistan büyükelçileri, Osmanlı Devleti’ne harp ilan eden ortak bir nota vererek İstanbul’dan ayrıldılar. Uyruklarının haklarının korunması için Yunanistan Fransa, Bulgaristan Rusya, Sırbistan Almanya büyükelçilerine vekalet verdiler. Rusya, Avusturya’nın Sırbistan’a, Romanya’nın Bulgaristan’a müdahalesini önlemek için Avrupa sınırına; Osmanlıların galip gelmesi halinde Osmanlı Devleti’ni baskı altına almak için Kafkasya sınırına asker yığdı. Balkan devletlerinin her biri kendi cephelerinde, Osmanlı ordusu dört cephede birden savaşmak zorundaydı. Yemen, Trablus, Havran, Arnavutluk isyanları Osmanlı insan kaynaklarını kurutmuştu. Cephelere çok sayıda insan gönderildi ama sadece beşte biri usta erlerden oluşuyordu. Gayrimüslimler ilk kez Balkan Harbi için askere alındılar.
  • Bulgar ve Yunan orduları arasında, Selanik’i ele geçirmek için, kıyasıya bir yarış vardı. 9 Kasım’da Yunan ordusu güneyden, Bulgar ordusu kuzeyden Selanik varoşlarına ulaştılar. 10 Kasım’da Yunan, 11 Kasım’da Bulgar askerleri Selanik’e girdiler. Sırplar 19 Kasım’da Manastır’ı, 21 Kasım’da Ohri’yi ele geçirdiler.

Füsun Kavrakoğlu

Önceki Yazılar

Ticaret Hayatı 11 Hititler 2

MÖ 1650-1200   Eski Hitit mühür geleneği imparatorluk çağında da devam etmiş, yüzük ve düğme…

2 gün ago

Tarihin Virajları ve Değişiklikler

“Eskiden Büyük Ağaçlıklı Yol, ardından Hinderburg Yolu, ondan sonra Stalin Yolu adını taşıyan Grundwaldzka, kısa…

6 gün ago

Ticaret Hayatı 10 Hititler 1

MÖ 1650-1200     Asur Ticaret Kolonileri Çağı’nın son safhalarında, Anitta, şehir beylikleri halinde yaşayanların…

6 gün ago

Urartular 12 Siyasi Durum 3

    Ekrem Akurgal’a göre, Hurriler’in ahfadı olan Urartuların kralları şunlardır:   Aramu      MÖ 860-840…

6 gün ago

Elea’lı Zeno ile Zeno’nun Bilinci 5

    Zeno’nun Bilinci adlı romandan seçilmiş bazı Reductio ad absurdum örnekleri:   *“Benim yerime…

1 hafta ago

Ticaret Hayatı 9 Asur Ticaret Kolonileri Çağı 4

MÖ 1950-1750     Paranın, MÖ 7. yüzyılda Lidyalılar tarafından icat edildiği düşünülüyor. Asur para…

1 hafta ago