Skylife

Kosova 1 Yararlanılan Kaynaklar

  Balkanlar ve Osmanlı Devleti, Sacit Kutlu, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2007. Milliyetçiliğin Provokasyonu, Tanıl Bora, Birikim Yayınları, 1995. Osmanlıda…

8 ay ago

Bizans İmparatorluğu 123| Patrikhane 2

1453 yılında Doğu Roma’nın ortadan kalkması, Patrikhane açısından önce bir hukuk boşluğu doğurdu. Çünkü Konstantinopolis Patriklerini imparator atar, konsiller de…

4 sene ago