Spinoza

Aydınlanma 3

Aydınlanmada Din, Devlet ve Eğitim Kant, “Aydınlanma nedir ?” sorusuna, şöyle cevap vermiş: “Aydınlanma, insanın kendi hatası ile düştüğü reşit…

3 ay ago

Aydınlanma 1

On Sekizinci Yüzyıl Aydınlanması 1 Yararlanılan Kaynaklar: Felsefe Tarihi, Prof. Dr. Macit Gökberk, Bilgi Yayınevi Western Philosophy, David Papineau, Duncan…

4 ay ago

İngiliz ve Fransız Devrimleri Arasındaki Bazı Farklar 1

  1789 Fransız Devrimi ve özellikle de Nisan 1789’da Ulusal Meclis’te ilan edilen İnsan ve Yurttaş Hakları Beyannamesi dünyadaki demokratik…

1 sene ago

Çağdaş Sanata Varış 151| Postmodern Politika 5 Susan Sontag, Slavoj Zizek

1960’lı yıllar aile düzenine, devlet düzenine, siyasal düzene, eğitim sistemlerine, tüketim ekonomisine başkaldırı yıllarıydı. 1960’lı yıllarda kat edilen yol, kendini…

4 sene ago

Çağdaş Sanata Varış 45 |Neoplastisizm ve De Stijl

Ana vatanı Hollanda’dır. Neo Plastisizm de Kübizm’den çıkmış bir akımdır. Hollandalı Piet Mondrian (1872-1944) temsili olmayan (soyut) akımı  Neoplastisizm (Yeni…

6 sene ago