Categories: Kültür

Batı’da Doğu, İslam ve Türk Algısı 39

Mahşer Günü tablolarında sol tarafta Cennet’e gidecek olanlar, sağ tarafta ise Cehennem’e gidecekler betimlenir.
Romanya’da, Bogdan Voda ya da eski adıyla Maramures’te 1718 yapımı ahşap Aya Nikola Ortodoks Kilisesi’nin fresklerinde Türkler Cehennem’de betimlenmiştir. Türkler, Cehennem’e gidecekler arasında üçüncü sıradadır. İlk sırada halkına eziyet etmiş krallar, arkalarında ikinci sırada Yahudiler vardır.
Fotoğraf: Füsun Kavrakoğlu, 2018.

  • Matbaayı icat eden Gutenberg’in bastığı ilk iki eserden biri olan 1454 Türk Takvimi (Türkenkalender), Hıristiyan Avrupa’yı, Türk tehlikesine karşı uyarıyor. Aynı tarihi taşıyan dünyanın en eski basılı metni Papa Bildirisi de yine Türk tehdidine karşı uyarı için yazılmış.
    *Cennetin Dibi, Gündüz Vassaf, Ayrıntı Yayınları, 1996.
  • Şoven Pan-Cermen hareketinin babası, doğu dilleri profesörü olan Paul Anton de Lagarde (1827-1891) için, bazı ırklar soysuzlaşmıştı ve tarihin sırtına yüktü. Türkler, Yahudiler ve Macarlar bunların arasındaydı. Ancak bunlar, daha soylu bir ırk, yani Almanlar için, harç görevini üstlenebilirlerdi.
  • Başkan Wilson ile diğer Müttefik liderler, “İstanbul’dan Çin’e kadar uzanacak ve Almanya’nın eline dünya barışını tehdit için Bağdat Demiryolu’nun kontrolünden daha fazla bir güç verecek Turancı bir hareketin gelişmesine karşı tek engel bir Ermeni devletinin kurulması olacaktır,” diye düşünüyor ve bu görüşlerini raporlarında savunuyorlardı.
    *İstanbul’un Doğusunda Bitmeyen Oyun, Peter Hopkirk, Yeni Yüzyıl Tarih Dizisi, 1995.

Füsun Kavrakoğlu

Önceki Yazılar

Japonya 67 Şiir ve İşlevi

  Heian döneminde (794-1185), birinden şiir alan kişinin, hemen bir karşı şiirle cevap vermesi gerekirdi.…

2 gün ago

Çin’de İnançlar 7 İmparatorlar ve İnançlar 2

  Çin töresine göre imparator, şiddetli kuraklıktan sorumlu sayılırdı. Bu konuda birçok kendini suçlama fermanı…

2 gün ago

Beyin Salatası 14

Mental hastalıkların beynin iltihaplanması nedeniyle oluştuğunu okudum Oksijen’de. Beyin iltihaplandığında kendini psikiyatrik belirtilerle ortaya koyarmış.…

6 gün ago

Çin’de İnançlar 6 İmparatorlar ve İnançlar 1

  Çin’de yaşayan ilk halklar birçok doğa tanrısına ve tanrıçasına, ruhlara, iblislere inanırdı (2). MÖ…

6 gün ago