Categories: Geziler

Bulgaristan’a Dair 1

Önde Roma dönemi hamam kalıntıları, arkada 5. yüzyıl, Bizans İmparatoru Justinyen dönemi yapısı Rotunda.
Fotoğraf: Füsun Kavrakoğlu, 2018.

  • Bulgaristan’ın ilk sakinleri Hint-Avrupa kökenli Traklar’dır.
  • Bölgede Roma İmparatorluğu ve Bizans egemenlikleri yaşanmıştır.
  • Türklerin Kıpçaklar kolunun Bulgar boyu 632’de bugünkü Balkan bölgesine yerleşmiştir. Bunlar kuzeyden gelen Slav kavimleriyle etkileşime girmişlerdir. Türk kökenli Bulgarlar (Kıpçak Bulgarları ya da Ön-Bulgarlar olarak da bilinmektedir) bir süre sonra Slavlaşarak dillerini, 10. yüzyılda da Gök Tanrı inancını terk edip Ortodoksluğu kabul ederek dinlerini değiştirmişlerdir.
  • Bulgarlar günümüzde Slovenler, Hırvatlar, Sırplar, Makedonlar, Boşnaklar ve Pomaklar ile Güney Slavları öbeğinde sınıflandırılırlar.
  • Asparuh Han yönetiminde bölgeye gelenler 679 yılında Tuna Bulgar Hanlığını kurdular. 681 yılında yapılan anlaşma ile Bizans İmparatorluğu tarafından resmen tanındılar.
  • Birinci Bulgar İmparatorluğu (632/681 – 1018) bugünkü Bulgaristan, Arnavutluk, Bosna, Hırvatistan, Yunanistan, Macaristan, Kosova, Makedonya Cumhuriyeti, Moldova, Karadağ, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Türkiye ve Ukrayna topraklarından pay alan yaklaşık Türkiye kadar bir toprak büyüklüğü olan (750.000 km2) topraklarda kurulmuştur.
  • Bugün Rusya topraklarına bağlı özerk bir bölgede varlıklarını sürdüren ve Kıpçak Türkçesi diye adlandırılan Çuvaşça dilini konuşan yaklaşık 2 milyon Çuvaş, Birinci Bulgar Devleti’nin ataları sayılmaktadır.
  • Emeviler döneminde Konstantinopolis üç kez kuşatılmış (669, 674-680, 716-717), Bulgarlar bu dönemde Bizans İmparatorluğu’na yardım etmişlerdir. Ancak 8. yüzyıldan itibaren Bizans ile ilişkiler sertleşmiş, savaşlar yaşanmıştır. 811 yılında Bizans İmparatorluğu’nu yenilgiye uğratmışlar, 813 yılında bugünkü Edirne’yi almışlar, 814 yılında Konstantinopolis’i kuşatmışlardır. 1018 yılında bu ilk Bulgar devleti yıkıldıktan sonra Slav-Hristiyan-Bulgar devletleri kurulmuştur.

Füsun Kavrakoğlu

Önceki Yazılar

İç Öykü

  İç öykü ya da hikaye içinde hikaye ve hatta kısa hikayeleri daha büyük bir…

3 gün ago

Şanlıurfa Müzesi ve Tarih Öncesi Devirler 7 Karaz Kültürü

  Doğu Anadolu Erken/İlk Tunç Çağını karakterize eden kültür Karaz Kültürü, Erken Transkafkasya Kültürü veya…

3 gün ago

Batı’da Doğu, İslam ve Türk Algısı 26

  1499 yılının Aralık ayının ilk günü, beş şövalyenin komutası altındaki askerler, Gırnata’nın (Granada’nın) 195…

3 gün ago

Hasan Ali Toptaş 7

  Hasan Ali Toptaş yazarken önceden belirlediği bir planı uygulamıyor, bunun metni zedeleyeceğini düşünüyor. Romanlarının…

7 gün ago

Şanlıurfa Müzesi ve Tarih Öncesi Devirler 6 Tunç Çağı

Bereketli Hilal bölgesinde MÖ 3000’den itibaren kent devletleri kurulmuş, küçük krallıklara geçiş başlamıştır. MÖ 2000’in…

7 gün ago

Batı’da Doğu, İslam ve Türk Algısı 25

Hindistan'ın İngilizleşmesi için kurulan eğitim komisyonunun başkanlığını da yapan, İngiliz tarihçi ve politikacı Asyalı olan…

7 gün ago