Categories: Geziler

Çin’de Bilgelik

Bulutlar sanatta yağışı ve bolluğu sembolize eder. Gözle görülür ama elle tutulamaz olmaları bulutları gizemli kılar: Sürekli değişim halindedirler, arkalarındakini örtüp gizlerler, bazen de güneşe yol verirler. O nedenle tanrısal tahtları, araçları ve gizlenme yollarını da sembolize ederler. Bulut motifinin çıkış yeri olarak Çin gösterilir. Türk sanatında 15. yüzyıldan sonra sık kullanılan bulut motifinin tezyinata Çin kültüründen geçtiği bilinmektedir. Farsça çîn, kıvrım anlamına gelir.
Fotoğraf: Füsun Kavrakoğlu

  • Çin İmparatorluğu’nun son hanedanı olan Qing Hanedanı’nın en önemli yazar ve düşünürlerinden biri olan Ku Hung-Ming (1857-1928), demokratik rejimlere karşı son derece kuşkucuydu. Demokratik yönetimlerin niteliksiz bir sayısal çoğunluğun kuklasına dönüşebileceğine ilişkin ciddi kaygılar taşıyordu.
  • Çin’de en cahil sınıfın dine, en kötü sınıfın ise polis ya da askere ihtiyaç duyduğuna inanılır.
  • Çin inancına göre: Dünyadaki bütün büyük dinlerin kurucularının avantajı çoğunlukla eğitim düzeyi düşük insanlar olmalarıdır ve eğitimsiz insanların basit diliyle konuşarak kitlelere seslerini duyurabilmişlerdir.

Füsun Kavrakoğlu

Önceki Yazılar

Mitos 7

Mitosların farklı ülkelerdeki benzeşimleri konusuna yeniden bakarsak:     Shakespeare’in oyunlarından Venedik Taciri’ndeki kutu seçimi…

9 saat ago

Japonya 56 Japon Takvimleri 2

  Geleneksel Japon takvimi çok karmaşıktır. Bir tarihi belirtmek için iki serinin birleşimi kullanılır. İlk…

9 saat ago

Kars 29 Kars Yemekleri 2

     

9 saat ago

Batı’da Doğu, İslam ve Türk Algısı 41

  11.yüzyılda, ilk Haçlı Seferi’nin başlamasına yakın, Embricho’nun yazdığı Peygamber’in ilk Latince biyografisinde, onu eğiten…

3 gün ago

Japonya 55 Japon Takvimleri 1

  Yayoi dönemine kadar (MÖ 300-MS 300) merkezi bir hükümet olmadığı için ortak bir takvim…

3 gün ago

Kars 28 Kars Yemekleri 1

Aleksandr Puşkin (1799-1837), 1829 yılında, Osmanlı-Rus Savaşı sırasında Rus ordusuyla birlikte yola çıkmış, buralarda yaşadıklarından…

3 gün ago