Categories: Kültür

Libido

 • Freud,uzun bir süre, temel güdülerin doğaları itibarıyla cinsel olduğunda ısrar etti ve cinsel güdüyü betimlemek üzere libido terimini kullandı.
 • Freud için libido, temel biyolojik dürtülerin kökenini oluşturan cinsel güdüydü. Jung, bunun çok sınırlı bir görüş olduğunu düşünüyordu.
 • Jung, sözcüğün anlamını çok daha genişleterek, güdüleyici ruhsal enerjiyi libido kavramına dahil etti. Jung sonradan, yalnızca ruhsal enerjiden söz etmeyi yeğledi.
 • Libido cinsel dürtü ile eş anlamlı olarak kullanılmaktadır ama cinsel dürtü libido kavramının ancak küçük bir bölümüdür.
 • Libido kavramı içine tüm olumlu dürtüler girer.
 • Bizi her türlü üretime yönelten dürtü libidodur.
 • Psikososyal gelişimle birlikte libido, gelişip değişerek  başka dürtülere dönüşebilir.
 • Libido kendini,
  *başarı güdüsü,
  *öğrenme tutkusu,
  *arkadaşlıklar,
  *dostluklar,
  *her türlü paylaşımlar,
  *yakın ilişkiler biçiminde kendini gösterir.
 • Libido tüm ilgilerimizin, anne çocuk ilişkisi de dahil olmak üzere her türlü sevginin kaynağıdır.
 • Aynı anda öğrenme ve bilme tutkusunun da kökenidir..
 • Ruhtaki her “iyi” içerik ona denk bir “kötü” içerikle dengelenme eğilimi gösterir. Libidonun (ruhsal enerji) karşıtlar arasında akışı, karşıtlar arasında ne kadar büyük bir çatışma varsa o kadar büyük olur. Libidonun bu akışı, davranışımızı güdüler.

Yararlanılan Kaynaklar

 • Cinsel Enerji Yaşam Enerjisi Demektir, Prof. Dr. Nevzat Yüksel, Cumhuriyet Bilim Teknik, 18 Nisan 2014.
 • Jung Kilit Fikirler, Ruth Snowden, Optimist Yayım ve Dağıtım, 2012.

admin

Önceki Yazılar

Süslenmeye Dair 3

Makyaj   Mısırlı erkekler ve kadınlar gözlerine siyah veya yeşil renkte makyaj yaparlardı. Özellikle siyah makyajın ışığı kırarak gözü koruduğu…

2 saat ago

Aydınlanma 6

Aydınlanma Çağında Arkeoloji Müzeleri ve Neoklasiğin Doğuşu     Bu çağda arkeoloji bir bilim dalı niteliği kazanmıştır. Antik Çağ yapıtlarına…

3 saat ago

Süslenmeye Dair 2

El ve Saç Çinli alimlerin çoğu el emeğiyle çalışamayacak kadar zeki ve alim olduklarını göstermek için tırnaklarının uzatırlardı. Kimisi sadece…

2 gün ago

Aydınlanma 5

Aydınlanma Döneminde Müzik ve Edebiyat Aydınlanma çağının ilkelerine göre, bilim, sanat, din ve tüm kurumlar bireye hizmet etmeli, sıradan insana…

2 gün ago

Süslenmeye Dair 1

Japonya’nın Hokkaido Adası, Kuril Adaları ve Sahalin'in yerlisi Ainu kavmi, ağaç kabuğundan kumaş dokurdu. Erkekler körpe ağaçlardan kabuk toplar, bunları…

2 hafta ago

Aydınlanma 4

İngiliz, Fransız ve Alman Aydınlanmasında Eğitim   İngiliz Aydınlanmasında Eğitim İngiliz Aydınlanması eğitim alanında en büyük temsilcisini John Locke (1632-1704)’da…

2 hafta ago