Categories: Kültür

Libido

 • Freud,uzun bir süre, temel güdülerin doğaları itibarıyla cinsel olduğunda ısrar etti ve cinsel güdüyü betimlemek üzere libido terimini kullandı.
 • Freud için libido, temel biyolojik dürtülerin kökenini oluşturan cinsel güdüydü. Jung, bunun çok sınırlı bir görüş olduğunu düşünüyordu.
 • Jung, sözcüğün anlamını çok daha genişleterek, güdüleyici ruhsal enerjiyi libido kavramına dahil etti. Jung sonradan, yalnızca ruhsal enerjiden söz etmeyi yeğledi.
 • Libido cinsel dürtü ile eş anlamlı olarak kullanılmaktadır ama cinsel dürtü libido kavramının ancak küçük bir bölümüdür.
 • Libido kavramı içine tüm olumlu dürtüler girer.
 • Bizi her türlü üretime yönelten dürtü libidodur.
 • Psikososyal gelişimle birlikte libido, gelişip değişerek  başka dürtülere dönüşebilir.
 • Libido kendini,
  *başarı güdüsü,
  *öğrenme tutkusu,
  *arkadaşlıklar,
  *dostluklar,
  *her türlü paylaşımlar,
  *yakın ilişkiler biçiminde kendini gösterir.
 • Libido tüm ilgilerimizin, anne çocuk ilişkisi de dahil olmak üzere her türlü sevginin kaynağıdır.
 • Aynı anda öğrenme ve bilme tutkusunun da kökenidir..
 • Ruhtaki her “iyi” içerik ona denk bir “kötü” içerikle dengelenme eğilimi gösterir. Libidonun (ruhsal enerji) karşıtlar arasında akışı, karşıtlar arasında ne kadar büyük bir çatışma varsa o kadar büyük olur. Libidonun bu akışı, davranışımızı güdüler.

Yararlanılan Kaynaklar

 • Cinsel Enerji Yaşam Enerjisi Demektir, Prof. Dr. Nevzat Yüksel, Cumhuriyet Bilim Teknik, 18 Nisan 2014.
 • Jung Kilit Fikirler, Ruth Snowden, Optimist Yayım ve Dağıtım, 2012.

admin

Recent Posts

Mitos 1

Mitos yazısında Yararlanılan Kaynaklar Ortadoğu Mitolojisi, Samuel Henry Hooke, İmge Kitabevi, 2002. Kızılderili Mitolojisi, Alice Marriott ve Carol K. Rachlin,…

20 saat ago

Yemek Kültürü 9 | Ön Asya Mutfağında Yemek Çeşitleri 7

Sebzeler ve Meyvalar     Eski Yunanlılar ve Romalılar 1000 çeşidi aşkın bitkiyi tanımlamışlardı. İ.Ö. 5 yy. dan günümüze ulaşmış…

21 saat ago

Postmodern Edebiyat 2

19. yüzyılın gerçekçi edebiyatında, yazar her şeyi bilir ve güvenilirdir. Romandaki karakterlerin davranışları ve motivasyonları rasyoneldir. Olaylar neden-sonuç ilişkisinde gelişir…

5 gün ago

Yemek Kültürü 8 | Ön Asya Mutfağında Yemek Çeşitleri 6

Pilav     Eski Yunanlılar pirinci, Büyük İskender’in Hindistan’a düzenlediği seferden sonra tanıdılar. Romalılar hiçbir zaman pirinç ekmediler ve yemediler.…

5 gün ago

Postmodern Edebiyat 1

Postmodern bir dönüşün ilk tespitlerinin yapıldığı alanlar edebiyat ve mimari olduğu için önce bu alanlara odaklanacağız ve edebiyat ile başlayacağız.…

1 hafta ago

Yemek Kültürü 7 | Ön Asya Mutfağında Yemek Çeşitleri 5

BALIK Sümerlerde yaygın olan balıkçılık hem denizde hem nehirlerde yapılıyormuş. Eski Yunan’da tuzlu balık mutfağın önemli bir parçasıymış. Taze balık…

1 hafta ago