Categories: Kültür

Libido

 • Freud,uzun bir süre, temel güdülerin doğaları itibarıyla cinsel olduğunda ısrar etti ve cinsel güdüyü betimlemek üzere libido terimini kullandı.
 • Freud için libido, temel biyolojik dürtülerin kökenini oluşturan cinsel güdüydü. Jung, bunun çok sınırlı bir görüş olduğunu düşünüyordu.
 • Jung, sözcüğün anlamını çok daha genişleterek, güdüleyici ruhsal enerjiyi libido kavramına dahil etti. Jung sonradan, yalnızca ruhsal enerjiden söz etmeyi yeğledi.
 • Libido cinsel dürtü ile eş anlamlı olarak kullanılmaktadır ama cinsel dürtü libido kavramının ancak küçük bir bölümüdür.
 • Libido kavramı içine tüm olumlu dürtüler girer.
 • Bizi her türlü üretime yönelten dürtü libidodur.
 • Psikososyal gelişimle birlikte libido, gelişip değişerek  başka dürtülere dönüşebilir.
 • Libido kendini,
  *başarı güdüsü,
  *öğrenme tutkusu,
  *arkadaşlıklar,
  *dostluklar,
  *her türlü paylaşımlar,
  *yakın ilişkiler biçiminde kendini gösterir.
 • Libido tüm ilgilerimizin, anne çocuk ilişkisi de dahil olmak üzere her türlü sevginin kaynağıdır.
 • Aynı anda öğrenme ve bilme tutkusunun da kökenidir..
 • Ruhtaki her “iyi” içerik ona denk bir “kötü” içerikle dengelenme eğilimi gösterir. Libidonun (ruhsal enerji) karşıtlar arasında akışı, karşıtlar arasında ne kadar büyük bir çatışma varsa o kadar büyük olur. Libidonun bu akışı, davranışımızı güdüler.

Yararlanılan Kaynaklar

 • Cinsel Enerji Yaşam Enerjisi Demektir, Prof. Dr. Nevzat Yüksel, Cumhuriyet Bilim Teknik, 18 Nisan 2014.
 • Jung Kilit Fikirler, Ruth Snowden, Optimist Yayım ve Dağıtım, 2012.

Füsun Kavrakoğlu

Önceki Yazılar

Batı’da Doğu, İslam ve Türk Algısı 7 Machiavelli 1

HÜKÜMDAR veya PRENS 1 MACHİAVELLİ   Niccolo Machiavelli (1469 Floransa- 1527 Floransa), işgal edilen ülkelerin dili, gelenekleri, örgütlenme biçimleri farklı…

3 gün ago

Freud 3

  Sigmund Freud’un bakışı, Avrupa-merkezci bir kültürel bakıştı. Dil ve kültür söz konusu olduğunda Freud çeşitli vesilelerle kendisini Alman ve…

3 gün ago

Likya Işık Ülkesi 46 Tlos

    Tlos antik kenti, Fethiye’nin 42 km doğusunda Yaka Köyü sınırları içindedir ve Tlos, Eşen Vadisi’ne hakim konumdadır. Güneyinde…

3 gün ago

Batı’da Doğu, İslam ve Türk Algısı 6

  Barok Dönem’deyiz (1600-1750), İtalyan müziğinin egemenliği hakim. 17. yüzyıl ortalarında Fransa’nın da ulusal müziği gelişmeye başlıyor. 1660’tan sonra İtalya’dan…

7 gün ago

Freud 2

  Bir nöropsikiyatr olan Freud, nevrozlar içerisinde en çok histeri üzerine yoğunlaşır. Bilim çevresini rahatsız eden istismar teorisini öne çıkarır.…

7 gün ago

Likya Işık Ülkesi 45 Patara 4

Roma Dönemi’nde horreum denen büyük depoların yapımına MÖ 2. yüzyıldan itibaren başlanmıştır. Roma’nın birçok eyaletinde bu büyük depolardan yaptığı bilinmekle…

7 gün ago