Categories: Eski Kültürler

Likya Işık Ülkesi 47 Myra 1

Myra’nın MÖ 5. ve 4. yüzyıla tarihlenen kaya mezarları üç ana alanda toplanmıştır.
Batı Nekropol ya da Deniz Nekropolü, tiyatronun batı yanındaki kayalıklarda düşey ve yatay sıralanmış 47 mezardan oluşmaktadır.
Güney Nekropolü, Batı ve Doğu Nekropolü arasındaki kayalıklarda 11 kaya mezarından oluşur.
Doğu Nekropolü ya da Nehir Nekropolü ise 40 mezarı barındırır.
Bugün renksiz olan bu mezarlar, Charles Fellows’un ifadesine göre, 1840’lı yıllarda bile hala renklidir. Kırmızı, sarı ve maviler oldukça canlıdır.
Fotoğraf: Füsun Kavrakoğlu, 2015.

  • Myra, Demre Ovası’nı kuzeybatıdan çeviren dağların denize bakan yamacına kurulmuştur.
  • Şehrin ilk önce bugünkü kaya mezarlarının üzerindeki tepede kurulduğu; daha sonra, genişlediğinde aşağı doğru yayıldığı düşünülmektedir.
  • Adını ya kentin yakınından geçen Myros Nehri’nden, ya da vücuda sürülen güzel koku verici bir yağ olan mür – müron (Yun.) sözcüğünden almıştır.
  • Bugünkü Demre İlçe merkezine yakın olan Myra Antik Kenti, Myros Nehri’nin (Demre Çayı) batısındaki kanal ile denize ulaşmaktaydı.
  • Kanalın diğer yanında yer alan Andriake (Çayağzı) limanından da bölgenin deniz ulaşımı ve ticareti yürütülmekteydi.
  • Myra, Likya dönemi kaya mezarları, Roma dönemi tiyatrosu ve hamam kalıntıları ile ilçe merkezi Demre ise Bizans dönemi Aziz Nikolaos Kilisesi ile ünlüdür.
  • Kaya mezarları, Likçe yazıtlar ve sikkeler ve bir savunma duvarı Myra’nın MÖ 5. yüzyılda bir yerleşim alanı olduğunu kanıtlamaktadır.
  • Myra’da, Likya ev tipi ve kaya mezarlarının en güzel örneklerini görmek mümkündür.
  • Kaya mezarları akropolün iki yanında yer alırlar. Likyalılar’ın ahşap ev mimarisinin kaya mezarlarına en iyi uyarlanmış örnekleri olan Myra mezarlarının içinde, ölüyü ve yakınlarını betimleyen kabartmalı bir mezar da tespit edilmiştir. Ayrıca yine kabartmalı veya kitabeli birçok kaya mezarı, kayalığın güneye bakan yüzünde üst üste veya yan yana sıralanmaktadır. Myra Resimli Mezar’da günümüzde hala görülebilen boya kalıntıları (kırmızı, mavi ve sarı), bu betimlemelerin çok renkli bir üslupta boyanmış olduğunu göstermektedir.

Myra’daki mezarlarda 13 Likçe, 10 Eski Yunanca toplam 23 yazıt bulunmaktadır.
Fotoğraf: Füsun Kavrakoğlu, 2015.

Çoğunlukla MÖ 4. yüzyılın ilk yarısına tarihlenen Likya kaya mezarlarının sivil mimarlıktaki ahşap yapılar hakkında bilgi aktardığı düşünülüyor.
Fotoğraf: Füsun Kavrakoğlu, 2015.

Fotoğraf: Füsun Kavrakoğlu, 2015.

Füsun Kavrakoğlu

Önceki Yazılar

Batı’da Doğu, İslam ve Türk Algısı 17 Manet Olympia

  Édouard Manet'nin 1865'te Paris Salonu'nda sergilenen Olympia tablosu büyük bir şaşkınlığa ve skandala neden olmuştu. 19. yüzyıl eleştirmenlerinin ve…

3 gün ago

Yemek Kültürü 16

Vezüv Yanardağı’nın MS 79 yılında patlaması sonucunda Pompei ve Herculaneum gibi çevre yerleşimleri kaplayan küller, pek çok nesne ile birlikte…

3 gün ago

Likya Işık Ülkesi 56 Antiphellos – Kaş 1

Antiphellos (Kaş), tepede kurulu, MÖ 4. yüzyılın önemli kenti Phellos’un limanı idi. Antiphellos taşlık olmayan bölge, Phellos ise taşlık bölge…

3 gün ago

Batı’da Doğu, İslam ve Türk Algısı 16

RACINE BAYAZIT 1672     Fransız yazar Jean-LucRacine’in (1639-1699), 1672 yılında oynanmış ve yayınlanmış Bayazıt (Bajazet) adlı tragedyasına yazmış olduğu…

1 hafta ago

Yemek Kültürü 15

    Elimize ulaşmış en eski yemek tarifi kitabı MÖ 1600’lerde antik Babil kentinde yazılmış, kırık olduğu için bazı yerleri…

1 hafta ago

Likya Işık Ülkesi 55 Teimiusa – Üçağız

Tabii bir barınak olan köyün üç tarafı denizle çevrilidir. Bir kitabeden bu kentte yerleşimin MÖ 4. yüzyılda başladığı anlaşılmaktadır. Çok…

1 hafta ago