Categories: Eski Kültürler

Likya Işık Ülkesi 54 Simena – Kale Köy

  • Kale Köy, Simena antik kentinin üzerine kurulmuştur.
  • Simena hakkındaki bilgiler oldukça yetersizdir. Kaya mezarlarından birinin üzerindeki yazıta dayanılarak antik kent, MÖ 4. yüzyıla tarihlenmektedir.
  • MS 1. yüzyıl Roma yazarlarından Plinius ve 6. yüzyıl yazarlarından Bizanslı Stephanos yerleşimden bir Likya kenti olarak bahsetmiştir.
  • Günümüze ulaşan yazıtlardan anlaşıldığına göre Simena, MS 1. yüzyılda Aperlai, Apollonia ve Isinda ile birlikte Aperlai Birliği’ne (Sympoliteia) katılmıştır. Sympoliteia’nın Likya Birliği’nde 2 oy hakkı vardı ve oyu birliğin başındaki Aperlai kullanıyordu.

Mazgallı siperle donatılmış Kale, MS 1500’lerde yapılmıştır. Bu kale, Likya dönemine ait yapıların temelleri üzerine oturmaktadır.
Kale içerisinde kayaya oyularak yapılmış, Likya’nın en küçük tiyatrosu bulunur.
Fotoğraf: Füsun Kavrakoğlu

  • Limanın doğusunda bir gemi barınağının izleri vardır. Barınağın askeri gemiler için yapıldığı; Simena limanının 2000 yıl boyunca kullanıldığı düşünülmektedir.
  • Ortaçağ surunun erken surların üzerine veya yatağına oturtulduğu gözle görülmektedir.
  • Yamaçta apsisi sağlam kalmış, nef duvarları da izlenebilen kilise, Simena’nın erken tapınağı üzerine kurulmuştur. Duvarlarda fresko, zeminde mozaik kalıntıları vardır. Yapının son evresi bir Osmanlı camiidir.
  • Kilisenin yukarısında küçük bir tiyatro vardır. Tamamen kayaya oyulmuş, yedi basamaklı, 200 kişi kapasiteli tiyatro Helenistik Dönem’e ait bu tiyatro Likya’nın en erken tiyatrolarından biridir.
  • Akropol eteğinde İmparator Titus’a adanmış küçük bir hamam olduğu anlaşılmaktadır.
  • Likya sahillerinde su kaynakları fakir olduğundan buranın sakinleri de diğer şehirlerin halkı gibi sarnıçlarda toplanan suyu kullanıyorlardı.

Simena’nın doğusundaki Likya nekropolünde son derece güzel lahitler vardır. Bunlar, denize bakar konumdadırlar ve etrafları zeytin ağaçlarıyla çevrilidir.
Fotoğraf: Füsun Kavrakoğlu

Kaleköy limanının yanındaki, 1,40 m. denizin içindeki semerdamlı lahit Simena ile özdeşleşmiştir.
Fotoğraf: Füsun Kavrakoğlu

Füsun Kavrakoğlu

Önceki Yazılar

Sür Pulluğunu Ölülerin Kemikleri Üzerinde 1

“Hayvanlara olan yaklaşım, yaşadıkları ülke hakkındaki gerçekleri gösterir.”     Hem Nobel Edebiyat hem de…

14 saat ago

Yemek Kültürü 26 Ekmek ve Yağ

Yunan’da Arkaik Dönem’de (MÖ 750-MÖ 480) arpa unundan yapılan ve maza denilen bir tür yufka…

14 saat ago

Likya Işık Ülkesi 66 Arykanda 1

      Antalya İli, Finike İlçesi, Arif Köyü sınırları içindeki antik kent, bölgenin en…

15 saat ago

Alkış ve Müzik

  Milan Kundera (1929-), Saptırılmış Vasiyetler adlı deneme kitabında şöyle yazmış: “Caz konserlerinde alkış vardır.…

5 gün ago

Yemek Kültürü 25 Balık

  Antik dünyada balıklar, tatlı su ve tuzlu suda yetişenler olarak ayrılmış. Tatlı su balıkları,…

5 gün ago