Categories: Eski Kültürler

Likya Işık Ülkesi 52 Andriake 2

Fotoğraf: Füsun Kavrakoğlu, Likya Uygarlıkları Müzesi, 2019.

  • Ana yolun yakınında anıtsal bir çeşme ya da hamam binasının bir bölümü bulunmaktadır. Sıcak sülfür kaynaklarının üzerine inşa edilmiş bu yapıdan, hala kokular yükselmektedir.
  • Kentin etrafında geniş bir alana yayılmış mezarlığın büyük bölümü alüvyonlar altında kalmıştır.
  • MS 60 yılında Aziz Paul Roma’ya gitmek üzere Andriake’den gemiye binmiştir.
  • Andriake, Roma İmparatorluk Dönemi’nde Patara ve Phaselis kadar önemli bir liman kenti olmuştur. İmparator Nero dönemine ait (MS 54-68) gümrük vergisi ile ilgili yazıt burada bulunmuştur. Bu, şehrin önemine işaret eden bir gösterge olarak kabul edilir.
  • Yapılan kazılarda, benzeri Anadolu’daki kazılarda daha önce bulunmamış, içi görülemeyen, X ışınlarını geçirmeyen kurşun bir kap bulunmuştur.
  • Antik Dönem ’de giysilerde kullanılan mor renkli boya, üst sınıfın konumunu gösteren önemli bir semboldü. Bu boya, mureks türü deniz kabukluları (purpur) vasıtasıyla elde edilirdi. Kabuğundan çıkarılan hayvanın günlerce kazanlarda ısıtılıp süzülmesiyle elde edilen saf boya, kendi başına mor veya başka renklerle karıştırılarak giysi boyamada kullanılırdı. Akdeniz bölgesinde MÖ 2. bin yılın başlarından itibaren mureks boyası yapıldığı bilinmektedir. Likya’da Phaselis, Aperlai ve Andriake mureks üretim bölgeleridir. Mureks işlikleri, Andriake Ticari Agora ’sında (Plakoma) yer alan bazı dükkanların içerisinde bulunmaktadır. Bu işlikler, seramik fırınına benzemekle birlikte, dairesel biçimlidir. İşliklerin ortasında bir platform ile etrafını çevreleyen kanal bulunmaktadır. Andriake ’de mureks üretiminin MS 7. yüzyıl ortalarına kadar sürdüğü düşünülmektedir.

  • MS 129-130 yılında inşa edilen Granarium ya da İmparatorluk SilosuHorrea Hadriani, çatısına kadar ayakta kalmış çok özel bir yapıdır. Sekiz bölümü vardır ve her birine birbirinden bağımsız, cepheden açılmış kapılardan girilmektedir. İçeride de odalar arasında geçiş mümkündür. Binanın iki ucunda ofislere yer verilmiştir. Bunların, mal giriş-çıkışlarının yapıldığı ofisler olduğu düşünülmektedir. Tüm cephe boyunca kazınmış yazıt ve girişteki İmparator Hadrian ve karısı Sabina’nın büstleri, yapının tarihini belirler. Bina için kaya zemin üzerine dolgu yapılmış, kireç harcı ile döşeme tabanı oluşturulmuş ve taban tuğla levhalarla kaplanmıştır. Zeminin defalarca elden geçirildiği anlaşılmaktadır. Kırık mureks atıkları harca katılmıştır. Mureksin, sağlam ve tutucu bir harç malzemesi olduğu anlaşılmaktadır.
  • Hadrianus’un tahıl ambarının/İmparatorluk Silosunun çatı örtüsü kapatılarak 2015 yılında Likya Uygarlıkları Müzesi yapılmış, 2016 yılında ziyarete açılmıştır. Müzenin içi Likya Birliği kentleri Myra, Patara, Xanthos, Tlos, Arykanda, Pınara, Antiphellos, Olympos adına düzenlenmiş sekiz salondan oluşmaktadır.
Füsun Kavrakoğlu

Önceki Yazılar

Sür Pulluğunu Ölülerin Kemikleri Üzerinde 2

“Hayvanlara olan yaklaşım, yaşadıkları ülke hakkındaki gerçekleri gösterir.” Romandaki sitem eleştirisi kanunları, bürokrasiyi, polisi, dini,…

8 saat ago

Batı’da Doğu, İslam ve Türk Algısı 18

İspanya’daki son İslam devleti Granada Emirliği’ni ortadan kaldıran ve Hıristiyanlığı kabul etmeyen Müslümanlar ile Yahudileri…

8 saat ago

Likya Işık Ülkesi 67 Arykanda 2

Kentteki anıt mezarların tümü MS 2. yüzyıla aittir. Kaya yüzeyine dört ayrı seviyede oyulmuş olan…

8 saat ago

Sür Pulluğunu Ölülerin Kemikleri Üzerinde 1

“Hayvanlara olan yaklaşım, yaşadıkları ülke hakkındaki gerçekleri gösterir.”     Hem Nobel Edebiyat hem de…

3 gün ago

Yemek Kültürü 26 Ekmek ve Yağ

Yunan’da Arkaik Dönem’de (MÖ 750-MÖ 480) arpa unundan yapılan ve maza denilen bir tür yufka…

3 gün ago

Likya Işık Ülkesi 66 Arykanda 1

      Antalya İli, Finike İlçesi, Arif Köyü sınırları içindeki antik kent, bölgenin en…

3 gün ago