Categories: Geziler

Makedonya 3

Üsküp’ün simgesi Taşköprü, Vardar Nehri üzerinde, şehir merkezinde bulunan tarihi Osmanlı köprüsüdür.
Fotoğraf : Çağlar Bakır, 2018.

  • Osmanlıların 1768-1774 yılları arasında Ruslarla yaptıkları ve tam bir yenilgiyle sonuçlanan savaş sonunda imzalanan Küçük Kaynarca Antlaşması ile Osmanlılar Kırım’ı ve Karadeniz üzerindeki kontrolünü kaybetmiş, Eflak ve Boğdan’a geniş özerklikler vermek ve Rusya’nın Ortodoks Hıristiyanlar üzerinde hamiliğini tanımak zorunda kalmıştı. Bu antlaşmayla kazandıklarını yeterli görmeyen Çariçe II. Katerina, Avusturya İmparatoru II. Josef ile 1782’de bir anlaşmaya varmıştı. Konulardan biri Bulgaristan, Makedonya ve Yunanistan’ı kapsayan alanda, başkenti İstanbul olacak ve Katerina’ nın torunu Konstantin’in tahta oturacağı bir Bizans İmparatorluğu kurmaktı.
  • 1839’da, Sultan Abdülmecid döneminde okunan Tanzimat Fermanı, pek çok ıslahatın yanı sıra Büyük Güçlerin Balkanlar’a karışmasının önüne geçmeyi de hedeflemiştir. Büyük Güçler ya da Düvel-i Muazzama ile Britanya İmparatorluğu, Fransa, Prusya, Avusturya ve Rusya kastedilmekteydi.
  • 1875 yılında Makedonya’da otonomi kazanmaya yönelik bir ayaklanma teşebbüsü olmuş, Rusya olaya destek vermemişti. Rusya, otonom Makedonya’nın Ege Denizi’ne çıkış yolu arayan Habsburglar’ın etki alanına girmesinden çekiniyor, Makedonya’nın Bulgaristan veya Yunanistan’a bağlanmasını istiyordu.
  • 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı’ndan sonra Bulgaristan’dan sürülen bir milyon Türk’ün 140 bini Kosova ve Manastır vilayetlerine yerleştirilmişti.
  • 1878 Berlin Anlaşması’nda Büyük Güçler Selanik, Manastır Vilayetleri ile Kosova Vilayetinin Üsküp Sancağını kapsayan bölgeyi tanımlamak için Makedonya adını kullanmışlardı. Bu ismi benimsemeyen Babıali, Makedonya coğrafi olmaktan çok siyasi bir anlam taşıdığı için bölgeyi tanımlarken Vilayat-ı Selase (Üç Vilayet) demeyi tercih ediyordu.
  • 1885 Sırp – Bulgar Savaşı’nda aldıkları yenilgiden sonra aşırı milliyetçi Sırplar, Makedonya’da faaliyet göstermek üzere Aziz Sava adlı gizli bir örgüt kurdular.

Füsun Kavrakoğlu

Önceki Yazılar

Ticaret Hayatı 11 Hititler 2

MÖ 1650-1200   Eski Hitit mühür geleneği imparatorluk çağında da devam etmiş, yüzük ve düğme…

1 ay ago

Tarihin Virajları ve Değişiklikler

“Eskiden Büyük Ağaçlıklı Yol, ardından Hinderburg Yolu, ondan sonra Stalin Yolu adını taşıyan Grundwaldzka, kısa…

1 ay ago

Ticaret Hayatı 10 Hititler 1

MÖ 1650-1200     Asur Ticaret Kolonileri Çağı’nın son safhalarında, Anitta, şehir beylikleri halinde yaşayanların…

1 ay ago

Urartular 12 Siyasi Durum 3

    Ekrem Akurgal’a göre, Hurriler’in ahfadı olan Urartuların kralları şunlardır:   Aramu      MÖ 860-840…

1 ay ago

Elea’lı Zeno ile Zeno’nun Bilinci 5

    Zeno’nun Bilinci adlı romandan seçilmiş bazı Reductio ad absurdum örnekleri:   *“Benim yerime…

1 ay ago

Ticaret Hayatı 9 Asur Ticaret Kolonileri Çağı 4

MÖ 1950-1750     Paranın, MÖ 7. yüzyılda Lidyalılar tarafından icat edildiği düşünülüyor. Asur para…

1 ay ago