Categories: Kültür

Savsaklamak 4 Nasıl Kurtuluruz? 2

Batı Gölü İzlenimleri, Yang Zimou, 2018.
Fotoğraf: Füsun Kavrakoğlu, Hangzhou.

 • Yapılması gereken işi basitleştirmek ve somut hale getirmek yardımcı olabilir. Somut fikirler, somut planlar vakitlice harekete geçmeyi sağlar.
 • Öncelikle ötelemeler için hangi bahanelerin uydurulduğunu ve bunların hangi mantığa büründüğünü tespit etmek yararlı olur.
 • Muhtemel dikkat dağıtıcıların etkilerini azaltmak yararlı olur (cep telefonunu kapatmak gibi. Mesajlaşma, harika bir savsaklama faaliyetidir). Dikkat dağıtıcılar fiziki olabildiği gibi zihni dağıtabilecek şeylere de kendimizi kapatmak gerekir. Bölünmeden çalışabilmek önemlidir. İnternet tabanlı teknolojiler, geniş bir boşa zaman harcama alemi yaratmıştır.
 • Araştırmalar, hiç kimsenin aynı anda birden fazla sorumluluğu etkili bir şekilde yerine getiremediğini gösteriyor. Belli bir zaman diliminde tek bir işe odaklanıldığında daha iyi sonuçlar alındığını bilimsel çalışmalar bize gösteriyor.
 • Karşılaşacağımız aksilikler ve hayal kırıklıklarıyla etkili şekilde başa çıkabilmek çok önemlidir.
 • Unutmayın, başkasına bir iş havale edebilirsiniz ama, o işin sorumluluğunu havale edemezsiniz!
 • En kısıtlı kaynak olan zamanı ziyan etmemek gerekir.
 • Mesele, öz düzenleme yönünde çaba sarf etmek için istekli olmaktır. Kan şekerinin düşük olmaması, iyi uyumuş olmak fiziki gereklilikler. Öz düzenleme yetersizliğini gidermede olumlu duyguların faydalı olduğu biliniyor. İrade gücünü tazeleyebilmek için iyi hissettiren şeyler, insanlar ya da etkinlikler bulmak önemlidir.
 • Başkalarıyla iyi geçinmek de öz düzenleme gerektirir.
 • Kişilik özelliklerinden sorumluluk bilinci ve nevrotikliğin (duygusal dengesizlik) savsaklama davranışıyla anlamlı düzeyde ilişkili olduğu tespit edilmiş. Başarılı olmak için karaktere aykırı davranabilmek çaba ve enerji gerektirir.
 • Bir kere başlandığında, ihtiyaç duyulan motivasyona ve enerjiye sahip olunduğunun farkına varılır.
 • Birey, sorumluluklarının bilincinde olduğu ölçüde savsaklama davranışından uzak durur.
 • Kendinizi iyi hissetmek için, dolayısıyla sağlığınızı korumak için, yaptığınız işin beğenilmesi, takdir görmek için, başkalarıyla iyi geçinmek için emek vermeye değer.
 • Kendimize şefkatli davranıp, hatalarımızın üzerine kararlılıkla gitmek gerekiyor. Sorumluluklarını savsakladığı için kendini bağışlayabilen bireyler, daha sonra görevlerini daha az savsaklar hale geliyorlar.
 • Nice başarılara!

Yararlanılan Kaynak

Prokrastineyşın, Timothy A. Pychyl, Metropolis Yayıncılık, 2016.

Füsun Kavrakoğlu

Önceki Yazılar

Yaratıcılık – Apollon – Dionysos 2

  Dionysos   Hellen-öncesi tanrılardandır. Tarım tanrı. Doğa tanrısı. Bağcılığın, çiftçiliğin, meyve ve özellikle üzümün…

14 saat ago

Urartular 2 Genel Bilgiler 1

MÖ 9. – MÖ 7. Yüzyıl   Ağrı Dağı, Tevrat’ta r-r-t olarak anılıyor. Sonraki dönemlerde…

14 saat ago

Yaratıcılık – Apollon – Dionysos 1

İlkçağ yaratıcılığı, iki tanrının simgelediği iki karşıt varlığın birleşmesinden doğmuştur, diye kabul edilir. Bu iki…

4 gün ago

Urartular 1 Yararlanılan Kaynaklar

  Doğu Anadolu ve Urartular, Prof. Dr. Afif Erzen, Türk Tarih Kurumu, 1992. Urartu Doğu’da…

4 gün ago

Batı’da Doğu, İslam ve Türk Algısı 28

Doğu Hindistan Kumpanyası 2     Dünyanın uygar ve barbar uluslardan oluştuğunu düşünen Baron Thomas…

4 gün ago