Categories: Kültür

Savsaklamak 4 Nasıl Kurtuluruz? 2

Batı Gölü İzlenimleri, Yang Zimou, 2018.
Fotoğraf: Füsun Kavrakoğlu, Hangzhou.

 • Yapılması gereken işi basitleştirmek ve somut hale getirmek yardımcı olabilir. Somut fikirler, somut planlar vakitlice harekete geçmeyi sağlar.
 • Öncelikle ötelemeler için hangi bahanelerin uydurulduğunu ve bunların hangi mantığa büründüğünü tespit etmek yararlı olur.
 • Muhtemel dikkat dağıtıcıların etkilerini azaltmak yararlı olur (cep telefonunu kapatmak gibi. Mesajlaşma, harika bir savsaklama faaliyetidir). Dikkat dağıtıcılar fiziki olabildiği gibi zihni dağıtabilecek şeylere de kendimizi kapatmak gerekir. Bölünmeden çalışabilmek önemlidir. İnternet tabanlı teknolojiler, geniş bir boşa zaman harcama alemi yaratmıştır.
 • Araştırmalar, hiç kimsenin aynı anda birden fazla sorumluluğu etkili bir şekilde yerine getiremediğini gösteriyor. Belli bir zaman diliminde tek bir işe odaklanıldığında daha iyi sonuçlar alındığını bilimsel çalışmalar bize gösteriyor.
 • Karşılaşacağımız aksilikler ve hayal kırıklıklarıyla etkili şekilde başa çıkabilmek çok önemlidir.
 • Unutmayın, başkasına bir iş havale edebilirsiniz ama, o işin sorumluluğunu havale edemezsiniz!
 • En kısıtlı kaynak olan zamanı ziyan etmemek gerekir.
 • Mesele, öz düzenleme yönünde çaba sarf etmek için istekli olmaktır. Kan şekerinin düşük olmaması, iyi uyumuş olmak fiziki gereklilikler. Öz düzenleme yetersizliğini gidermede olumlu duyguların faydalı olduğu biliniyor. İrade gücünü tazeleyebilmek için iyi hissettiren şeyler, insanlar ya da etkinlikler bulmak önemlidir.
 • Başkalarıyla iyi geçinmek de öz düzenleme gerektirir.
 • Kişilik özelliklerinden sorumluluk bilinci ve nevrotikliğin (duygusal dengesizlik) savsaklama davranışıyla anlamlı düzeyde ilişkili olduğu tespit edilmiş. Başarılı olmak için karaktere aykırı davranabilmek çaba ve enerji gerektirir.
 • Bir kere başlandığında, ihtiyaç duyulan motivasyona ve enerjiye sahip olunduğunun farkına varılır.
 • Birey, sorumluluklarının bilincinde olduğu ölçüde savsaklama davranışından uzak durur.
 • Kendinizi iyi hissetmek için, dolayısıyla sağlığınızı korumak için, yaptığınız işin beğenilmesi, takdir görmek için, başkalarıyla iyi geçinmek için emek vermeye değer.
 • Kendimize şefkatli davranıp, hatalarımızın üzerine kararlılıkla gitmek gerekiyor. Sorumluluklarını savsakladığı için kendini bağışlayabilen bireyler, daha sonra görevlerini daha az savsaklar hale geliyorlar.
 • Nice başarılara!

Yararlanılan Kaynak

Prokrastineyşın, Timothy A. Pychyl, Metropolis Yayıncılık, 2016.

admin

Recent Posts

Postmodern Edebiyat 2

19. yüzyılın gerçekçi edebiyatında, yazar her şeyi bilir ve güvenilirdir. Romandaki karakterlerin davranışları ve motivasyonları rasyoneldir. Olaylar neden-sonuç ilişkisinde gelişir…

1 gün ago

Yemek Kültürü 8 | Ön Asya Mutfağında Yemek Çeşitleri 6

Pilav     Eski Yunanlılar pirinci, Büyük İskender’in Hindistan’a düzenlediği seferden sonra tanıdılar. Romalılar hiçbir zaman pirinç ekmediler ve yemediler.…

1 gün ago

Postmodern Edebiyat 1

Postmodern bir dönüşün ilk tespitlerinin yapıldığı alanlar edebiyat ve mimari olduğu için önce bu alanlara odaklanacağız ve edebiyat ile başlayacağız.…

4 gün ago

Yemek Kültürü 7 | Ön Asya Mutfağında Yemek Çeşitleri 5

BALIK Sümerlerde yaygın olan balıkçılık hem denizde hem nehirlerde yapılıyormuş. Eski Yunan’da tuzlu balık mutfağın önemli bir parçasıymış. Taze balık…

4 gün ago

Siyaseten Doğruculuk

Siyaseten doğruculuk, yeni entelektüel ahlakçılığın bir düşüncesidir. 2006 yılında Noel arifesindeki haftalarda, İsa Peygamber’in temsili doğum sahnesine ait malzemeleri bazı…

1 hafta ago

Yemek Kültürü 6 | Ön Asya Mutfağında Yemek Çeşitleri 4

  ETLER Antik Yunan’da et pahalı olduğundan tanrılara kurban verilen dinî günlerde yenebilirdi. Hem Eski Yunanlılar hem günümüz Yunanlıları sakatata…

1 hafta ago