Categories: Sanat

Çağdaş Sanata Varış 287|Yeni Medya Sanatı 2

  • İzleyicinin Yeni Medya Sanatı/Dijital Sanat eseri ile fiziksel maddenin ötesinde bir ilişki kurabileceği düşünülüyor.
  • Dijital Sanat eseri, genellikle tek kişi tarafından ortaya konulmaz. Farklı uzmanlık alanlarından birçok kimsenin bir arada çalışma zorunluluğunu ve her birinin eserin yaratı sürecine getirdiği özgün biçimi beraberinde getirir. Bu, organik, evrimsel bir süreçtir.
  • İş ve izleyici arasında etkileşime izin veren eserlerle, izleyicinin mevcudiyeti ve davranışı, işi şekillendirebiliyor. Böylece izleyici ve iş arasındaki sınır da muğlaklaşmış oluyor. İzleyici işin bir parçası haline bürünebiliyor. Bu kavramsal yaklaşım, yapıt ve birey ile, yapıt ve bir grup izleyici arasındaki ilişkinin doğasını da dönüştürmüş oluyor. Eseri tecrübe ederken, yanınızdaki kişinin ya da yanınızda bile olmayanların yarattığı etki de önemli hale geliyor.

Flowers and People, Cannot be Controlled but Live Together – A Whole Year per Hour, teamLab.
Borusan Contemporary’nin misafir ettiği Japon topluluk teamLab’in yukarıdaki eseri, sürekli değişim içindedir. Saatte bir mevsim değişir, çiçekler açar ve dökülür. Bu, önceden kaydedilmiş bir animasyon veya kendini tekrar eden bir iş değildir. Eser, gerçek zamanlıdır ve bir bilgisayar programı tarafından yürütülmekte, izleyici ile arasındaki etkileşimle sürekli değişmekte, önceki görüntü tekrar etmemektedir. Çiçekler gonca iken büyümekte, sararıp solmaktadır. Büyüme ve yok olma süreklidir. Ancak izleyicinin işe yaklaşımı ile çiçekler hızla yapraklarını döküp ölebilmekte ya da hayata dönüp, tekrar gelişip güzelleşmektedirler.
teamLab grubu, doğa ile insanın karşıt unsurla olmadığını, sağlıklı bir ekosistem için insan ile doğanın ortak çıkarları olan canlılar olduğunu düşünür.
Fotoğraf:exhibition.team-lab.net

  • Üç boyutlu yazıcı teknolojisi, organ üretebildiği gibi (kulak, çene vb.), sanatta da bir araç (medya) haline gelmiştir.
  • Yeni medya üretimlerinin çoğu, koleksiyonerliği yapılamayan, mekana özgü, açık alan işleri ve son derece deneysel işlerdir.
  • Bazı Yeni Medya, izleyiciyi performatif hale getiren, pasif olmaktan uzaklaştıran üretimlerdir.
  • Bunlar, sanat pratiği içinde görmeye henüz pek de alışamadığımız çalışmalardır. Contemporary İstanbul’un Yeni Medya Sanatlarına ağırlık veren Plugin bölümü, 2013 yılından beri etkinlikte yerini almaktadır. Yeni Medya bölümü video sanatını, ses ve ışık enstalasyonlarını, etkileşimli ve Jeneratif Sanat işlerini, iç mekan mapping projelerini, Ses Sanatını ve Robotik tasarımları kapsıyordu.
  • Yeni Medyayı ve ileri teknolojileri uygulayan sanatçıların bazen belgesel nitelikli çalışmalar yaptığını, birçok çalışmada sürecin önem kazandığını, hatta bazı sanatsal projelerin birer bilimsel deney niteliği taşıdığını söyleyebiliriz.
  • Sanat ve teknolojinin örtüştüğü yeni estetik yaratıcılık alanında, ifade aracı ve ortamı olarak yeni teknolojileri kullanan sanatsal üretimleri destekleyen, eğitimler veren platformlar oluşuyor.

admin

Recent Posts

Küçük Gezgin

   

11 saat ago

Borges’e Göre Barok

   

11 saat ago

Likya Işık Ülkesi 23 Klasik Sanat 3 Yazılı Dikme ve Payava Lahdi

  MÖ 400 yılına tarihlenen Ksantos Yazılı Dikmesi, 4 m yüksekliğinde bir dikme mezar anıtıdır ve üzerinde 250 satır Grekçe…

11 saat ago

Likya Işık Ülkesi 22 Klasik Sanat 2 Nereidler Anıtı

Charles Fellows’un Ksanthos’dan alıp götürdüğü belki de en güzel şey Nereidler Anıtı’dır. Bu oldukça büyük ve süslü Likya mezarı MÖ…

3 gün ago

Buna Layık Mıyız? 2

  Devletin asli görevleri adalet, eğitim ve sağlık ise:   2015 yılında suç işleniyor. Suçu işleyen imam. Mahkeme 12 yaşındaki…

1 hafta ago