Categories: Geziler

Konstantinos Kavafis 2

Fotoğraf: Füsun Kavrakoğlu, İskenderiye Kavafis Evi Müzesi, 2019.

  • Çok az yazdı, yazdığından daha da azını yayınladı. Sağlığında şiirlerinin çok azı gün ışığına çıkabildi; değeri yavaş yavaş, yaşlılığında ve ölümünden sonra anlaşıldı. E. M. Forster, şairi İngiltere’de tanıttı. 1932 yılında Yunanistan’a yaptığı yolculuk sırasında ünlendiğine tanık oldu: Gırtlak kanseri ameliyatı geçirdiği hastane odasının önünde uzun ziyaretçi kuyrukları oluştu.
  • Fazla sözden, coşkun lirizmden, abartıdan hoşlanmadı. Halk dilinin ateşli bir yandaşı oldu; aşırı sade, bileşik sözcüklere yer vermeyen, imge ve sıfat bakımından cimri bir dil kullandı; dilinde İskenderiye ve İstanbul Rumlarının lisanlarının derin izleri vardı.
  • Vatansızlık; güçsüz bir ulusal düşünce; bağlayıcı geleneklerin yokluğu; insanların görenek ve etik özgürlükleri kullandığı temalardır.
  • “Herkese göre değildir benim şiirlerim, birkaç kişiye göredir. Az şey değildir bu da. Has şiir olduklarının kanıtıdır.”
  • “Garip bir özelliği bu insanoğlunun: ancak hayran olmadığında bir yargıya varabiliyor.”
  • “Ağırbaşlılığı olsa olsa bir yarım saat seviyorum; geri kalan zamandaysa dalga geçmeyi, şakayı, alayı seviyorum. Şakacı insansa genellikle hor görülüyor; en azından önemsenmiyor, çevresine güven vermiyor.”
  • “Sanatsal izlenimler, bir süre kullanılmadan kalırlar, başka düşünceler doğururlar, başka etkiler altında değişirler ve günün birinde yazılı sözcüklerde billurlaştıklarında, tam olarak ne zaman doğmaya başladıklarını, yazılı sözcüklerin gerçekte nereden ortaya çıktığını anımsamak kolay değildir artık.”

İskenderiye’de oturduğu apartman dairesindeki çalışma odası.
Fotoğraf: Füsun Kavrakoğlu, İskenderiye Kavafis Evi Müzesi, 2019.

İskenderiye’de oturduğu apartman dairesindeki yatak odası.
Fotoğraf: Füsun Kavrakoğlu, İskenderiye Kavafis Evi Müzesi, 2019.

Yararlanılan Kaynaklar

Sanat Her Zaman Yalan Söylemez mi?, Konstantinos Kavafis, YKY, 1993.

Bütün Şiirleri, Konstantinos Kavafis, Varlık Şiir, 2003.

Füsun Kavrakoğlu

Önceki Yazılar

Ticaret Hayatı 11 Hititler 2

MÖ 1650-1200   Eski Hitit mühür geleneği imparatorluk çağında da devam etmiş, yüzük ve düğme…

3 ay ago

Tarihin Virajları ve Değişiklikler

“Eskiden Büyük Ağaçlıklı Yol, ardından Hinderburg Yolu, ondan sonra Stalin Yolu adını taşıyan Grundwaldzka, kısa…

3 ay ago

Ticaret Hayatı 10 Hititler 1

MÖ 1650-1200     Asur Ticaret Kolonileri Çağı’nın son safhalarında, Anitta, şehir beylikleri halinde yaşayanların…

3 ay ago

Urartular 12 Siyasi Durum 3

    Ekrem Akurgal’a göre, Hurriler’in ahfadı olan Urartuların kralları şunlardır:   Aramu      MÖ 860-840…

3 ay ago

Elea’lı Zeno ile Zeno’nun Bilinci 5

    Zeno’nun Bilinci adlı romandan seçilmiş bazı Reductio ad absurdum örnekleri:   *“Benim yerime…

3 ay ago

Ticaret Hayatı 9 Asur Ticaret Kolonileri Çağı 4

MÖ 1950-1750     Paranın, MÖ 7. yüzyılda Lidyalılar tarafından icat edildiği düşünülüyor. Asur para…

3 ay ago