Categories: Geziler

Libya 29 Leptis Magna 1

Leptis Magna’nın pazar yerinden detay.
Fotoğraf: Füsun Kavrakoğlu

  • Trablus’un doğusundaki Leptis Magna, geçmişte bölgenin en büyük kentiydi. Bu kentin yapıları, nitelik, ölçü ve sağlamlık bakımından Antik Çağ’ın en güzel kalıntıları arasında sayılmaktadır.
  • Leptis Magna UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndedir.
  • Fenikelilerin mevsimlik bir ticaret merkezi olarak kurdukları kent, MÖ 6. yüzyılda Kartacalılar tarafından sürekli bir yerleşime dönüştürüldü. Afrika kıtasının iç kesimleriyle ticareti gelişti.
  • II. Kartaca Savaşı’ndan (MÖ 218-201) sonra MÖ 202’de Numidya Krallığı’na bağlandı. Leptis, MÖ 111’de krallıktan koparak Roma’nın müttefiki oldu.
  • MÖ 108’de geçici ilk Roma garnizonu kuruldu. Resmi Pön dilini 2. yüzyıla kadar korudu.
  • İmparator Traianus döneminde (98-117) yurttaşlık haklarının tümüne sahip Roma yerleşkesi, colonia statüsü kazandı.
  • Traianus’tan sonra imparator olan Hadrianus (117-138), Leptis Magna’ya büyük bir hamam yaptırdı.

Hadrianus Hamamlarının havuzu.
Hadrianus döneminde inşa edilen büyük hamamın havuzu, mermerle kaplıymış.
Yunan’da yıkanma işlemi gösterişsizdir, yıkanma yalaktan yapılır. Roma’da ise görkemli hamamlar vardır. Roma’da hamama odun bağışlamak prestijli bir işti.
Antik Yunan’da ve Roma’da strigilis denen eğimli metal bir çubuğun vücudu yağ, toz ve kirden arındırmak için kullanıldığını biliyoruz. Strigilis, kese görevi görüyordu.
Karma hamamların sonu, Flavius Hanedanı’na mensup Roma İmparatoru Domitianus (81-96) zamanında gelmiş, kadın-erkek hamamı ayrılmıştır.
Fotoğraf: travellingmk.blogspot.com

Hamamın soyunma bölümü.
Roma hamamında üç bölüm olurdu: Soyunma-giyinme bölümü; Yıkanma Alanı (sırasıyla sıcaklık, caldarium; ılıklık, tepidarium; soğukluk,frigidarium) ve gevşeyip sohbet edilen bölüm.
Fotoğraf: Füsun Kavrakoğlu

Hadrianus Hamamı’nın caldarium bölümü.
Modern ısıtma sisteminin mucidi Romalılardır. Sadece hamamlarda değil, Roma yapılarının çoğunda yapının döşemesi alttan sütunlarla desteklenir, hava yolları oluşturulurdu. Merkezi bir bölmede yakıt ateşlenir böylece sıcak gazın döşeme altından dolaşarak odaları ısıtması sağlanırdı. Hipokaust Sistemi de denilen bu sistem Roma İmparatorluğu’nun çöküşüyle terk edildi ancak 1500 yıl sonra tekrar uygulanmaya başlandı.
Fotoğraf: Füsun Kavrakoğlu

9 m yüksekliğinde sütunlarla çevrili hamamın frigidarium bölümü.
Fotoğraf: Füsun Kavrakoğlu

admin

Recent Posts

Küçük Gezgin

   

20 saat ago

Borges’e Göre Barok

   

20 saat ago

Likya Işık Ülkesi 23 Klasik Sanat 3 Yazılı Dikme ve Payava Lahdi

  MÖ 400 yılına tarihlenen Ksantos Yazılı Dikmesi, 4 m yüksekliğinde bir dikme mezar anıtıdır ve üzerinde 250 satır Grekçe…

20 saat ago

Likya Işık Ülkesi 22 Klasik Sanat 2 Nereidler Anıtı

Charles Fellows’un Ksanthos’dan alıp götürdüğü belki de en güzel şey Nereidler Anıtı’dır. Bu oldukça büyük ve süslü Likya mezarı MÖ…

4 gün ago

Buna Layık Mıyız? 2

  Devletin asli görevleri adalet, eğitim ve sağlık ise:   2015 yılında suç işleniyor. Suçu işleyen imam. Mahkeme 12 yaşındaki…

1 hafta ago