Categories: Eski Kültürler

Likya Işık Ülkesi 30 Likya’da Ekonomi ve Para

  • Antik dönemde Likya ekonomisi ve ticaretinde özel tarife ile gümrüğe tabi olan ihraç malları arasında purpurdan elde edilen mor boya, safran, zift, zeytinyağı, incir ve kurutulmuş balık sayılabilir. Likya ormanlarında yetişen karaçam, fıstık çamı ve sedir ekonomi için önemlidir. Dayanıklı olduğu için gemi yapımında tercih edilen sedir ağacının reçinesi de çok değerlidir. Reçinesi merhem, tütsüsü haşerelerin uzaklaştırılmasında kullanılan karabuhur ağacı da önemli ihraç ürünlerindendir.
  • Patara ve Andriake’de bulunan granarium (silo) yapıları, tahıl üretiminin bölgede önemli yer tuttuğunu göstermektedir. Bölgede baklagiller, sebze, meyve, susam, zambak ve gül de yetiştirilmiştir. Phaselis’in gülsuyu üretimi ünlü, bölgenin şarap üretimi önemlidir. Sahillerden bol miktarda sünger çıkarılmıştır. Bölgeden gümüş çıkarıldığı, bu gümüşün sikke darbında kullanıldığı bilinmektedir. Kireçtaşı ve kara kehribarın da ekonomik değerinden bahsetmek gerekir. Bölgedeki cam, çömlek, tuğla, kiremit, demir döküm atölyeleri; imal edilen metal kaplar ve sandaletler de yine önemlidir.

Likya’nın uluslararası limanı Andriake ören yerinden.
Fotoğraf: Füsun Kavrakoğlu, 2019.

  • Likya’da ilk sikke MÖ 6. yüzyılın son çeyreğinde basılmıştır. Yerel hanedanlar tarafından bastırılan sikkelerde, yaklaşık 30 yerel beyin ve 15 kentin adı yazılıdır. Sikkelerde belli bir ağırlık standardı gözetilmemiştir. MÖ 5. yüzyılın ortalarından itibaren Orta ve Doğu Likya’da Pers standardına yakın olan ağır standart, Batı Likya’da ise Atina standardına yakın hafif standart kullanılmıştır. Sikkeler gümüş ve bronzdan darp edilmiştir.
  • MÖ 360 yılında Karia’ya bağlanmayla birlikte sikke darbı sona ermiş, yaklaşık 200 yıl sikke basılmamıştır. Likya Birliği’nin kurulmasıyla başlayan sikke basımı, İmparator Claudius döneminde, MÖ 43 yılında Likya’nın Roma Eyaleti’ne dahil edilmesinin ardından sona ermiştir. Roma İmparatoru III. Gordianus döneminde (MS 242-244) tekrar sikke basma hakkı elde eden Likya’da, bu dönemden sonra bir daha sikke darp edilmemiştir.

Füsun Kavrakoğlu

Önceki Yazılar

Manzum Roman / Uzun Anlatı Şiiri / Epyllia

Uzun anlatı şiirlerinin dünya edebiyatındaki geçmişi çok eskidir. Bu kafiyeli anlatılara epyllion (çoğulu epyllia) adı…

3 gün ago

Şanlıurfa Müzesi ve Tarih Öncesi Devirler 8 Demir Çağı

DEMİR ÇAĞI MÖ 1100-330   Çağın başlangıç evresi, Anadolu’da imparatorlukların çöktüğü, kentlerin boşaldığı, kırsal nüfusun…

3 gün ago

Batı’da Doğu, İslam ve Türk Algısı 27

Doğu Hindistan Kumpanyası 1         Hindistan modern, Avrupalı ya da Hıristiyan değildi…

3 gün ago

İç Öykü

  İç öykü ya da hikaye içinde hikaye ve hatta kısa hikayeleri daha büyük bir…

6 gün ago

Şanlıurfa Müzesi ve Tarih Öncesi Devirler 7 Karaz Kültürü

  Doğu Anadolu Erken/İlk Tunç Çağını karakterize eden kültür Karaz Kültürü, Erken Transkafkasya Kültürü veya…

6 gün ago

Batı’da Doğu, İslam ve Türk Algısı 26

  1499 yılının Aralık ayının ilk günü, beş şövalyenin komutası altındaki askerler, Gırnata’nın (Granada’nın) 195…

6 gün ago