Categories: Kültür

Şiddet 129 | Çağımızın Şiddeti 11 Çağımızın Ekonomik Şiddeti 4

 • 2011 yılında ABD’de yapılan bir araştırma, Amerikalıların her gün kavramak zorunda kaldıkları bilgi miktarının 1986 yılına göre beş katına çıktığını gösterdi.
 • Kişinin karşı karşıya kaldığı bilgi miktarı ile kişinin belli bir zaman diliminde ele alabileceği bilgi arasındaki fark, şiddet demektir. Aşırı bilgi yüklemesi, insanların işlemden geçirebileceklerinden daha hızlı bir bilgi akışının olması durumunda meydana gelir.
 • Yaşam boyu karşılaşılan bilgi miktarı kişiden kişiye değişmekle birlikte, kişi ilgisini bir başka konuya yönelttiğinde, glikoz bağlamında metabolik bir bedel ödemek zorunda kaldığı tespit edilmiş durumda. Beyinsel etkinlik olarak en yüksek bedel, ilginin bir başka konuya çekilmesiyle ödeniyor.
 • Günümüzdeki yoğun bilgi akışı, karşılığında hiçbir ücret almadan yapılan gölge işler, daha önce yapmadığımız işlerin ortaya çıkışı ile ilgilenme yeteneğimiz tükeniyor.
 • Günümüzde aşırı iletişim dilin ve iletişimin spamleşmesine neden olmuştur. Aşırı iletişim, dil çöplüğü yaratır, iletişimsel olmaktan çıkar, yığınlaşır. Aşırı haber de belli bir noktadan sonra şekilsizleştirici hale gelir.

Babil, Cildo Meireles, 2001.
Brezilyalı sanatçı Cildo Meireles (1948-), yüzlerce radyodan oluşan bir kule yapıyor. Hepsi çalışıyor, hepsi ayrı bir kanalda, aynı anda hepsi bilgi veren yayın yapıyor, bilgi yüklemesi iletişimsizlik yaratıyor. Meireles eserine “anlayamama kulesi”, Babil adını veriyor. Sanatçı, İncil’deki Babil Kulesi hikayesinden yola çıkıyor: Göklere yükselen kuleden rahatsız olan Tanrı, kuleyi inşa edenlerin ayrı dillerde konuşmasını sağlayarak, insanların birbirlerini anlayamamalarını, bölünüp, dünyanın dört bir köşesine dağılıp ayrılmalarını ve dünyadaki sorunların başlangıcını yaratır.
Yayındaki ses ve müziğin karışımı sürekli değiştiği için, eser de izleyicisine sürekli farklı deneyimler sunmaktadır.
Fotoğraf: Füsun Kavrakoğlu, Tate Modern, 2017.

 • Çağımızın kolektif tehdit işaretleri sömürülen kapasiteler, hükmedilen ruhlar ve zapt edilen zihinler olarak tanımlanmaktadır.
 • Sanayi toplumu değişmez, disiplinli sabit bir kimliğe ihtiyaç duyarken, sanayi sonrasının başarıya ve performansa odaklı toplumu, üretimini yoğunlaştırmak için esnek bir kişiliğe gereksinir.
 • Günümüzün başarıya ve performansa odaklı toplumu, özgürlük fikriyle, disiplin toplumunu kuran yasakları, engelleri büyük ölçüde ortadan kaldırmış, genel bir hudutsuzluğa varmıştır.
 • yüzyıl toplumu artık bir disiplin toplumu değil, performans toplumudur. 21. yüzyılda yaşayanlar da itaatkar özne değil, performans öznesidir.
 • Başarı odaklı özne, kendi kendisiyle rekabete girmekte, kendini aşma mecburiyeti hissetmektedir. İnsanın kendini geçme çabası ölümle bile sonuçlanabilir.
 • Toplumun ideolojisizleşmesini getiren genel olumlulaşma ile şiddet ortadan kalkmıyor; şiddet, uzlaşmanın olumluluğundan doğuyor, uzlaşmacı bir şiddet meydana geliyor.
 • Politika, sermaye ile iç içe. Tavır almayan, önemli hiçbir şey söylemeyen veya yapmayan bir politik boşluk, iletişimsel bir boşluk doğuyor. Sermayenin iktidarına gösterilen rızanın adı tüketimdir, diyor Güney Koreli kültür kuramcısı Byung-Chul Han (1959-).

Füsun Kavrakoğlu

Önceki Yazılar

Tarihin Virajları ve Değişiklikler

“Eskiden Büyük Ağaçlıklı Yol, ardından Hinderburg Yolu, ondan sonra Stalin Yolu adını taşıyan Grundwaldzka, kısa…

1 gün ago

Ticaret Hayatı 10 Hititler 1

MÖ 1650-1200     Asur Ticaret Kolonileri Çağı’nın son safhalarında, Anitta, şehir beylikleri halinde yaşayanların…

1 gün ago

Urartular 12 Siyasi Durum 3

    Ekrem Akurgal’a göre, Hurriler’in ahfadı olan Urartuların kralları şunlardır:   Aramu      MÖ 860-840…

1 gün ago

Elea’lı Zeno ile Zeno’nun Bilinci 5

    Zeno’nun Bilinci adlı romandan seçilmiş bazı Reductio ad absurdum örnekleri:   *“Benim yerime…

4 gün ago

Ticaret Hayatı 9 Asur Ticaret Kolonileri Çağı 4

MÖ 1950-1750     Paranın, MÖ 7. yüzyılda Lidyalılar tarafından icat edildiği düşünülüyor. Asur para…

4 gün ago

Urartular 11 Siyasi Durum 2

Urartu Krallığı 300 yıl boyunca Asur Devleti’nin en büyük rakibi olmuştur. Urartular, feodal bir sistemle…

4 gün ago