Categories: Kültür

Şiddet 137 | Çağımızın Şiddeti 19 Teknoloji ve Sanal Dünya 7

  • Bilgisayar teknolojisiyle etkileşim, yeni tür bir kimliği de beraberinde getirmiştir. Dişi avatarlar, göz kamaştıran kadın robotlar bilgisayarın yarattığı ideal kadınlar olarak kabul edilebiliyor. Sanal sevgili bulmak için başvurulabilecek siteler, kullanıcının kendi ideal sanal sevgilisini yaratma imkanı sunan çevrimiçi oyunlar mevcut.
  • Bireylerin gerçek dünya ve gerçek sevgililer yerine, sanal dünyalarda sanal aşklar yaşamayı tercih etmelerinin tehlikeli sonuçlar yaratabileceğinin altı çiziliyor.
  • Siber seks devriminde cinsiyeti değiştirmenin yanı sıra, cinsiyetin dışına çıkma şansı da vardır. Siborglar (biyolojik ve yapay kısımları olan varlıklar – sibernetik organizma), dişi ve eril kimliklerin aşılabileceği bir dünyayı düşleyebilmeyi olanaklı kılar. Sibernetik teknolojiler artık cinsiyet, sınıf, seksüellik, etnisite veya konum tarafından sınırlandırılmayan ilişkiler sunar.

Fotoğraf: Anime News Network

  • Şimdilik bize uç bir uygulama gibi gelen, ama Japonya’daki yaygınlığı dünya basınında haber olmuş duruma bakarsak; sorumlulukların bireyselliği baskıladığı bu ülkede, gençlerin ilişki kurmaktan ve evlenmekten vaz geçmeye başladığı; bekar ve yalnız yaşamanın tercih edildiği; hatta cinselliği hayatlarından çıkardıkları; bu yönelimlerin de gittikçe yaşlanan ve doğum oranları azalan Japonya için büyük risk oluşturduğu söyleniyor. Japonya’da sanal sevgililer bazıları için daha çekici ve mutluluk verici bulunuyor. Bu sevgili, bir manga ya da anime kahramanı olabiliyor. Fakat sanal sevgililer de düzenli olarak kendisiyle ilgilenilmesini, sorularına hoşa gidecek cevaplar verilmesini ve kendisine güzel şeyler söylenmesini, zaman zaman dokunmatik ekranın öpülmesini istiyor. Manga kahramanlarının tercih edilmesi, belki de, manganın sinemasal görselleri, uzun bacaklı, iri gözlü kızları ve çocuklarıyla, göze ve ruha aynı anda hitap etmesinden kaynaklanıyor olabilir, deniyor. Japonya’da sanal ortamda her şey serbest; Şeker Kız Candy’nin porno sürümü bile yapılabiliyor ve hak sahibinden izin almak gerekmiyor!

Füsun Kavrakoğlu

Önceki Yazılar

İç Öykü

  İç öykü ya da hikaye içinde hikaye ve hatta kısa hikayeleri daha büyük bir…

9 saat ago

Şanlıurfa Müzesi ve Tarih Öncesi Devirler 7 Karaz Kültürü

  Doğu Anadolu Erken/İlk Tunç Çağını karakterize eden kültür Karaz Kültürü, Erken Transkafkasya Kültürü veya…

9 saat ago

Batı’da Doğu, İslam ve Türk Algısı 26

  1499 yılının Aralık ayının ilk günü, beş şövalyenin komutası altındaki askerler, Gırnata’nın (Granada’nın) 195…

9 saat ago

Hasan Ali Toptaş 7

  Hasan Ali Toptaş yazarken önceden belirlediği bir planı uygulamıyor, bunun metni zedeleyeceğini düşünüyor. Romanlarının…

4 gün ago

Şanlıurfa Müzesi ve Tarih Öncesi Devirler 6 Tunç Çağı

Bereketli Hilal bölgesinde MÖ 3000’den itibaren kent devletleri kurulmuş, küçük krallıklara geçiş başlamıştır. MÖ 2000’in…

4 gün ago

Batı’da Doğu, İslam ve Türk Algısı 25

Hindistan'ın İngilizleşmesi için kurulan eğitim komisyonunun başkanlığını da yapan, İngiliz tarihçi ve politikacı Asyalı olan…

4 gün ago