Categories: Kültür

Şiddet 144 | Son Söz 2

Dünyada köprüler kurmak yerine duvarların örüldüğü bir dönemde sanat, politikanın dayatmacılığına karşı duran önemli bir unsur. Çağdaş Sanat bu işe iyice soyunmuş bulunuyor.
Günümüzde sanat bir dile, bir koda dönüşmüş vaziyette ve ayrıca süregiden protestoların da kendine özgü bir dili oluşmaya başladı. İleride birçok protestonun da giderek Performansa dönüşeceği öngörülüyor.
Meksikalı sanatçı Damián Ortega (1967-), 2017 yılında, Trafalgar Square Fourth Plinth’e aday dört finalistten biri oldu. Sanatçı, Donald Trump’ın büyük bir duvar inşa etmekten bahsettiği bir süreçte bir merdiven önerisiyle yarışmaya katıldı.
Fotoğraf: London Gov

  • Zorla dayatılmış bir hakikat, insani bakımdan doğru olmaktan uzaklaşır.
  • Açık açık konuşulduklarında pek de tehlikeli sayılmayacak şeyler, sadece gizli olduklarından dolayı tehdit unsuru taşır. Yasak, ihlale özendirir. Oysa herkesin her şeyi düşünme, her şeyi söyleme, her şeyi yazma, her şeyi görme ve duyma hakkı vardır.
  • Ancak tüm düşünceleri hoş görmek, onları kollamak anlamına gelmez. Antidemokratik, zenofobik/yabancı korkusu, ırkçı, kan dökücü görüşlerin özgürce ifade edilmesine imkan vermek, bunların savunucularıyla uyuşmayı, onlara meşruiyet kazandırmayı kapsamaz.
  • Askeri ve polisiye gelenek gereğince müdahale etmek için önce durumun kötüye gitmesine izin vermek, baskıcı güçlerin mantığına ve çıkarına uygundur.
  • Cezai ya da silahlı baskı (buna her türlü ırkçı, zenofobik, cinsiyetçi şiddetin önüne geçmenin aciliyeti sebebiyle başvurmuş olmak ne kadar haklı olursa olsun) önceden gerçekleştirilmiş olması gereken bir uygulamanın eksikliğini ifade eder.
  • Başkalarının dini hassasiyetlerine hakaret etmemeyi gerektiren ahlaki ilkeye riayet etmek önemlidir.
  • Farklı etnik gruplara ait çocukların barış içinde bir arada yaşamasını istiyorsak, her bir grubun diğerinin geleneklerini anlamasına izin verilmesi; çocukların okulda farklı dinlerin gelenekleri ve fikirleriyle ilgili olarak, her tür dini perspektiften uzak bir şekilde bilgi edinmesi gerekiyor.
  • Umberto Eco’ya göre, medyada yer alan haberlere bakarak tüm X halkının tecavüzcü, tüm papazların pedofil, tüm Heidegger araştırmacılarının Nazi olduğunu söyleyemeyiz. Hangi politik konum söz konusu olursa olsun, hükümetle ilgili herhangi bir tartışmaya bütün halkı ve kültürü dahil etmek son derece yanlıştır. Eco, “Birilerinin hatası yüzünden bütün bir kategori, hatta bir halk mahkum ediliyorsa, bunun adı alenen ırkçılık olur,” diye yazar.

Füsun Kavrakoğlu

Önceki Yazılar

Sür Pulluğunu Ölülerin Kemikleri Üzerinde 2

“Hayvanlara olan yaklaşım, yaşadıkları ülke hakkındaki gerçekleri gösterir.” Romandaki sitem eleştirisi kanunları, bürokrasiyi, polisi, dini,…

8 saat ago

Batı’da Doğu, İslam ve Türk Algısı 18

İspanya’daki son İslam devleti Granada Emirliği’ni ortadan kaldıran ve Hıristiyanlığı kabul etmeyen Müslümanlar ile Yahudileri…

8 saat ago

Likya Işık Ülkesi 67 Arykanda 2

Kentteki anıt mezarların tümü MS 2. yüzyıla aittir. Kaya yüzeyine dört ayrı seviyede oyulmuş olan…

8 saat ago

Sür Pulluğunu Ölülerin Kemikleri Üzerinde 1

“Hayvanlara olan yaklaşım, yaşadıkları ülke hakkındaki gerçekleri gösterir.”     Hem Nobel Edebiyat hem de…

3 gün ago

Yemek Kültürü 26 Ekmek ve Yağ

Yunan’da Arkaik Dönem’de (MÖ 750-MÖ 480) arpa unundan yapılan ve maza denilen bir tür yufka…

3 gün ago

Likya Işık Ülkesi 66 Arykanda 1

      Antalya İli, Finike İlçesi, Arif Köyü sınırları içindeki antik kent, bölgenin en…

3 gün ago