Categories: Eski Kültürler

Likya Işık Ülkesi 7 Baniler

  • Likya Birliği üyesi Rhodiapolis (Sarıcasu/Kumluca) kenti, Kumluca ovalarını sulayan ve bugün de Kumluca’yı zengin bir tarım alanı yapan Alakır Çayı ve onun suyunu besleyen 3069 metrelik Kızlar Sivrisi ve Beydağları sayesinde zengin bir kentti. Küçük bir kent olan Rhodiapolis, kendine yeterli olmakla kalmamış, Birlikteki diğer kentlere de bu zenginlikten pay dağıtmıştı. Vatandaşı Opramoas, dünyanın bilinen ilk hayırsever zengini olarak kayıtlara geçmişti.

Tarihin en zengin Kumlucalı şahsiyeti olarak MS 2. yüzyılda yaşamış olan Opramoas, bu coğrafyanın bereketinden elde ettiği servetiyle cömertçe yaptığı hayırseverlikleriyle biliniyor.
Kendisi için Phaselis’e bir onurlandırma yazıtı konmuş. Yazıtın iki dilde tercümesi yukarıda görülmektedir.
Yapılan cömert bir yardım karşılığında o kentin vatandaşlık hakkını elde etmek mümkündü.
Fotoğraf: Füsun Kavrakoğlu, 2015.

  • MÖ 6. yüzyıl ile MS 6. yüzyıl arasındaki dönemde Anadolu’da zenginliğin temel göstergesi toprak sahipliği i Opramoas da böyle bir zengindi. Kumluca ile Finike arasındaki arazilerle, Beydağları’nın eteklerindeki ormanlık arazilerin büyük bölümü ona aitti.
  • Rhodiapolis’teki tiyatroda sahne binasının arkasında yer alan anıt mezarın cephesiyle iki yan yüzünde Opramoas’ın 114-153 yılları arasında yaptığı tüm yardımların listesi ve onurlandırmaların yanı sıra Roma İmparatoru Antonius Pius ile olan yazışmaları, bölge valisinden gelen mektuplar ve Likya Birliği’ne ait belgeler bulunur.
  • Opramoas topraklarından elde ettiği ürün, kira ve faiz gelirlerini bağışlıyor, topraklarını veriyor, çocukların eğitimiyle ilgileniyor, genç kızlar için çeyiz parası hazırlıyor, yoksulları besliyordu. 141 yılında bölgede meydana gelen depremden sonra Likya şehirlerinde yerle bir olmuş tapınakları, hanları, hamamları yeniden inşa ettirmişti.
  • Limyra’da da, Opramoas’ın farklı şehirlerde kamu işleri için yaptığı bağışları listeleyen bir yazıt vardır.
  • Opramoas’tan başka Patara’dan Claudii ve Vilii ailelerinin de antik çağın en varlıklı kişileri arasında yer aldığını biliyoruz.

Füsun Kavrakoğlu

Önceki Yazılar

İç Öykü

  İç öykü ya da hikaye içinde hikaye ve hatta kısa hikayeleri daha büyük bir…

7 saat ago

Şanlıurfa Müzesi ve Tarih Öncesi Devirler 7 Karaz Kültürü

  Doğu Anadolu Erken/İlk Tunç Çağını karakterize eden kültür Karaz Kültürü, Erken Transkafkasya Kültürü veya…

7 saat ago

Batı’da Doğu, İslam ve Türk Algısı 26

  1499 yılının Aralık ayının ilk günü, beş şövalyenin komutası altındaki askerler, Gırnata’nın (Granada’nın) 195…

7 saat ago

Hasan Ali Toptaş 7

  Hasan Ali Toptaş yazarken önceden belirlediği bir planı uygulamıyor, bunun metni zedeleyeceğini düşünüyor. Romanlarının…

4 gün ago

Şanlıurfa Müzesi ve Tarih Öncesi Devirler 6 Tunç Çağı

Bereketli Hilal bölgesinde MÖ 3000’den itibaren kent devletleri kurulmuş, küçük krallıklara geçiş başlamıştır. MÖ 2000’in…

4 gün ago

Batı’da Doğu, İslam ve Türk Algısı 25

Hindistan'ın İngilizleşmesi için kurulan eğitim komisyonunun başkanlığını da yapan, İngiliz tarihçi ve politikacı Asyalı olan…

4 gün ago