Categories: Eski Kültürler

Likya Işık Ülkesi 7 Baniler

  • Likya Birliği üyesi Rhodiapolis (Sarıcasu/Kumluca) kenti, Kumluca ovalarını sulayan ve bugün de Kumluca’yı zengin bir tarım alanı yapan Alakır Çayı ve onun suyunu besleyen 3069 metrelik Kızlar Sivrisi ve Beydağları sayesinde zengin bir kentti. Küçük bir kent olan Rhodiapolis, kendine yeterli olmakla kalmamış, Birlikteki diğer kentlere de bu zenginlikten pay dağıtmıştı. Vatandaşı Opramoas, dünyanın bilinen ilk hayırsever zengini olarak kayıtlara geçmişti.

Tarihin en zengin Kumlucalı şahsiyeti olarak MS 2. yüzyılda yaşamış olan Opramoas, bu coğrafyanın bereketinden elde ettiği servetiyle cömertçe yaptığı hayırseverlikleriyle biliniyor.
Kendisi için Phaselis’e bir onurlandırma yazıtı konmuş. Yazıtın iki dilde tercümesi yukarıda görülmektedir.
Yapılan cömert bir yardım karşılığında o kentin vatandaşlık hakkını elde etmek mümkündü.
Fotoğraf: Füsun Kavrakoğlu, 2015.

  • MÖ 6. yüzyıl ile MS 6. yüzyıl arasındaki dönemde Anadolu’da zenginliğin temel göstergesi toprak sahipliği i Opramoas da böyle bir zengindi. Kumluca ile Finike arasındaki arazilerle, Beydağları’nın eteklerindeki ormanlık arazilerin büyük bölümü ona aitti.
  • Rhodiapolis’teki tiyatroda sahne binasının arkasında yer alan anıt mezarın cephesiyle iki yan yüzünde Opramoas’ın 114-153 yılları arasında yaptığı tüm yardımların listesi ve onurlandırmaların yanı sıra Roma İmparatoru Antonius Pius ile olan yazışmaları, bölge valisinden gelen mektuplar ve Likya Birliği’ne ait belgeler bulunur.
  • Opramoas topraklarından elde ettiği ürün, kira ve faiz gelirlerini bağışlıyor, topraklarını veriyor, çocukların eğitimiyle ilgileniyor, genç kızlar için çeyiz parası hazırlıyor, yoksulları besliyordu. 141 yılında bölgede meydana gelen depremden sonra Likya şehirlerinde yerle bir olmuş tapınakları, hanları, hamamları yeniden inşa ettirmişti.
  • Limyra’da da, Opramoas’ın farklı şehirlerde kamu işleri için yaptığı bağışları listeleyen bir yazıt vardır.
  • Opramoas’tan başka Patara’dan Claudii ve Vilii ailelerinin de antik çağın en varlıklı kişileri arasında yer aldığını biliyoruz.

admin

Recent Posts

Postmodern Edebiyat 2

19. yüzyılın gerçekçi edebiyatında, yazar her şeyi bilir ve güvenilirdir. Romandaki karakterlerin davranışları ve motivasyonları rasyoneldir. Olaylar neden-sonuç ilişkisinde gelişir…

18 saat ago

Yemek Kültürü 8 | Ön Asya Mutfağında Yemek Çeşitleri 6

Pilav     Eski Yunanlılar pirinci, Büyük İskender’in Hindistan’a düzenlediği seferden sonra tanıdılar. Romalılar hiçbir zaman pirinç ekmediler ve yemediler.…

18 saat ago

Postmodern Edebiyat 1

Postmodern bir dönüşün ilk tespitlerinin yapıldığı alanlar edebiyat ve mimari olduğu için önce bu alanlara odaklanacağız ve edebiyat ile başlayacağız.…

4 gün ago

Yemek Kültürü 7 | Ön Asya Mutfağında Yemek Çeşitleri 5

BALIK Sümerlerde yaygın olan balıkçılık hem denizde hem nehirlerde yapılıyormuş. Eski Yunan’da tuzlu balık mutfağın önemli bir parçasıymış. Taze balık…

4 gün ago

Siyaseten Doğruculuk

Siyaseten doğruculuk, yeni entelektüel ahlakçılığın bir düşüncesidir. 2006 yılında Noel arifesindeki haftalarda, İsa Peygamber’in temsili doğum sahnesine ait malzemeleri bazı…

1 hafta ago

Yemek Kültürü 6 | Ön Asya Mutfağında Yemek Çeşitleri 4

  ETLER Antik Yunan’da et pahalı olduğundan tanrılara kurban verilen dinî günlerde yenebilirdi. Hem Eski Yunanlılar hem günümüz Yunanlıları sakatata…

1 hafta ago