Categories: Eski Kültürler

Urartular 28 Urartu Mühürleri

  • Urartu sanat eserleri arasında mühürler önemli bir grubu oluşturur. Üzerlerinde hayvanlar, karışık varlıklar ve bitkisel motifler kullanılmıştır.
  • Doğu Anadolu Bölgesi’nde yaygın mühür kullanımı, ilk kez Urartu Krallığı döneminde olmuştur.
  • Urartu Krallığı’nda mühürcülük geleneği Mezopotamya, Kuzey Suriye ve Anadolu’daki mühürcülük geleneği ile sıkı sıkıya bağlıdır.
  • Urartu mühürleri, özel mülkiyeti yansıtmanın yanı sıra, nazarlık ve muska amacıyla da kullanılmıştır.
  • Urartu mühürleri damga, silindir ve bu iki türün karışımı olan silindir-damga olmak üzere üç formdur. Bize ulaşanların büyük bölümü damga biçimlidir; tek yüzlü veya çok yüzlü olabilirler; kendi aralarında da tutamaksız, tutamaklı ve oturur durumda hayvan biçimli olmak üzere üç gruba ayrılırlar.
  • Mühürlerin üzerinde çivi yazısı ve hiyeroglif işaretlerinin yanı sıra, çeşitli hayvanlar, av sahneleri, dinsel ve mitolojik içerikli sahneler sıklıkla betimlenmiştir.
  • Urartu mühürleri; taş, altın, gümüş, tunç, demir, pişmiş toprak ve kemik gibi malzemelerden yapılmıştır. Altın ve gümüşten yapılan mühür sayısı oldukça azdır ve bu tür mühürler çoğunlukla zenginlere, soylulara ve yöneticilere aittir.

Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde sergilenmekte olan açık renk mermerden yapılmış aslan biçimli damga mühür ile serpantinden yapılma boğa biçimli damga mühür.
Fotoğraf: Füsun Kavrakoğlu, 2018.

Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde sergilenmekte olan Toprakkale kazılarında bulunmuş taştan yapılma silindir mühür ile Patnos’ta bulunmuş fayans silindir mühür.
Fotoğraf: Füsun Kavrakoğlu, 2018.

  • Urartu kazılarında gümüş, tunç ve demirden yapılmış cımbız, iğne, sürmelik ve teşhis edilememiş bir başka nesneden oluşan makyaj aletleri takımları bulundu. Tek olarak bulunan makyaj aletinin setten kopmuş olduğu üzerindeki halkadan anlaşılmaktadır.

Füsun Kavrakoğlu

Önceki Yazılar

Japonya 67 Şiir ve İşlevi

  Heian döneminde (794-1185), birinden şiir alan kişinin, hemen bir karşı şiirle cevap vermesi gerekirdi.…

2 gün ago

Çin’de İnançlar 7 İmparatorlar ve İnançlar 2

  Çin töresine göre imparator, şiddetli kuraklıktan sorumlu sayılırdı. Bu konuda birçok kendini suçlama fermanı…

2 gün ago

Beyin Salatası 14

Mental hastalıkların beynin iltihaplanması nedeniyle oluştuğunu okudum Oksijen’de. Beyin iltihaplandığında kendini psikiyatrik belirtilerle ortaya koyarmış.…

6 gün ago

Çin’de İnançlar 6 İmparatorlar ve İnançlar 1

  Çin’de yaşayan ilk halklar birçok doğa tanrısına ve tanrıçasına, ruhlara, iblislere inanırdı (2). MÖ…

6 gün ago