Categories: Eski Kültürler

Antik Dönemde Takı 1

  • İnsanlardaki süslenme dürtüsü, onları en eski zamanlarda kolay bulunabilen ve kolay işlenebilen, bitkiler, kabuklar, çakıl ve kemiklerden yararlanmaya itmiştir. Metal işçiliğinin gelişmesi ile takı kulvar değiştirmiştir. Metal teknolojisinin ilk önce Mezopotamya’da mı yoksa Mısır’da mı geliştiği tartışmalı bir konudur. Ama MÖ 3000’lere gelindiğinde Ön Asya kuyumculukta artık oldukça ileridir. Burada ve Mısır’da taş işçiliğinin de çok gelişkin olduğunu biliyoruz. Mücevher için kullanılan taşların bir kısmı Asya’dan gelmekte idi. 18. yüzyılın ortalarında Güney Amerika’da, 19. yüzyılın ikinci yarısında ise Güney Afrika’daki elmas yatakları bulununcaya kadar Asya taş konusunda tek kaynaktı. Takı yapımında altın kullanımı çok önemliydi. MÖ 4. yüzyıldan itibaren Makedonya Kralı II. Philip’in Batı Trakya’daki altın madenlerini işletmesi ve oğlu Büyük İskender’in fetihleri ile altın daha çok kullanılmaya başlamıştır.

Bu bir çift altın küpe, Mısır’da Abydos’ta Osiris Tapınağı’ndaki mumyanın üzerinde bulunmuştur. Yeni Krallık Dönemi’ne (MÖ 1549–1069) tarihlenmekte ve Firavun XI. Ramses’in (MÖ 1107-1078) hediyesi olduğu düşünülmektedir.
Fotoğraf: Füsun Kavrakoğlu, 2019.

  • Takılar giysileri zenginleştirmek amacıyla bir süs ögesi olarak kullanılan, toplum içindeki statünün bir göstergesi olan, dini inançlarla veya gösterilen başarılarla da ilgili olabilen parçalardır. Takılar, dini inançlar açısından muska ve benzeri olabildiği gibi, mezar hediyesi de olmuştur. Değişik devirlerde küçük farklar gösterdiklerinden arkeolojik tarihlemede çanak-çömlek kadar kesin kanıt değildirler. Beraberlerinde bulunan ölü hediyeleri ait oldukları tarihe ışık tutar. Antik takılar hakkındaki bilgiler heykeller, kabartmalar ve vazo resimleri üzerindeki betimlemelere de dayanır.

Füsun Kavrakoğlu

Önceki Yazılar

Ticaret Hayatı 11 Hititler 2

MÖ 1650-1200   Eski Hitit mühür geleneği imparatorluk çağında da devam etmiş, yüzük ve düğme…

2 ay ago

Tarihin Virajları ve Değişiklikler

“Eskiden Büyük Ağaçlıklı Yol, ardından Hinderburg Yolu, ondan sonra Stalin Yolu adını taşıyan Grundwaldzka, kısa…

3 ay ago

Ticaret Hayatı 10 Hititler 1

MÖ 1650-1200     Asur Ticaret Kolonileri Çağı’nın son safhalarında, Anitta, şehir beylikleri halinde yaşayanların…

3 ay ago

Urartular 12 Siyasi Durum 3

    Ekrem Akurgal’a göre, Hurriler’in ahfadı olan Urartuların kralları şunlardır:   Aramu      MÖ 860-840…

3 ay ago

Elea’lı Zeno ile Zeno’nun Bilinci 5

    Zeno’nun Bilinci adlı romandan seçilmiş bazı Reductio ad absurdum örnekleri:   *“Benim yerime…

3 ay ago

Ticaret Hayatı 9 Asur Ticaret Kolonileri Çağı 4

MÖ 1950-1750     Paranın, MÖ 7. yüzyılda Lidyalılar tarafından icat edildiği düşünülüyor. Asur para…

3 ay ago