Categories: Geziler

Çin’de İnançlar 12 Konfüçyüs 5

Kong Miao Konfüçyüs Tapınağı girişi.
Bazı kaynaklar ilk gerçek Konfüçyüsçü tapınağın MS 505 yılında yapıldığını kabul eder.
Fotoğraf: Füsun Kavrakoğlu, Beijing, 1997.

 

Konfüçyüs’ün bazı özdeyişlerinden örnekler:

 • Asker ve jandarmanın bol olması hükümetin kötü olduğunu gösterir.
 • Kendinize yapılmasını istemediğiniz şeyi, siz de başkalarına yapmayınız.
 • Mazide kusur bulmak benim işim değildir (1).
 • Tanrım! Bana kitap dolu bir evle, çiçek dolu bir bahçe ver.
 • Yaşlıları huzur içinde yaşat, dostlara karşı gerçek ol ve çocuklara karşı duygulu bir kalp taşı (2).
 • En büyük hata, hata üzerinde ısrardır (3).
 • Bilgi, rütbe tanımaz (4).
 • Sadece bilge olanla en aptal olan değişmez (5).
 • Üsttekiler evlerini alttakilere iyi davranarak güvenceye alırlar (6).
 • Sözün bütün gayesi anlaşılmaktır (7).
 • Çok dinlemek, iyiyi seçerek ona uymak, çok görmek ve gördüğün üzerinde düşünmek, işte akıllı olmaktan sonra en kıymetli meziyetler bunlardır (8).
 • En iyi insanlar bilge doğanlardır. Sonra, öğrenerek bilge olanlar gelir. Sonra da, eğitimli dar kafalılar. Dar kafalı ve eğitimsiz olanlar, en alt seviyedeki insanlardır.
  Konfüçyüsçü insan kavrayışı, özde toplumsal olmakla birlikte, kendini eğitme bireyin topluma karşı birincil sorumluluklarındandır. Çünkü toplumun refahına katkı, kişisel gelişme oranında olabilir (9).
 • Düşünmeden öğrenmek zaman kaybıdır; öğrenmeden düşünmek tehlikelidir. Düşünmeden incelersen kör sayılırsın; incelemeden düşünürsen tehlikedesindir (10).
 • Üstün insan hoşnut ve rahattır; vasat insansa sürekli gerilim içindedir (11).
 • Konfüçyüs öğretisinin yalnızca mevki için değil, ama ahlaken olduğu kadar sanatsal açıdan da ilmin kendisi olduğu için, başlı başına değerli olduğu düşünülür (12).
 • Yeni fikirler benimsenirken bunlar Konfüçyüs prensiplerinin üzerine inşa edilmelidir. Tüm halk Konfüçyüs öğretisini bilmeli ve onun düşüncelerine göre hareket etmelidir (13).

 

Yararlanılan Kaynaklar

 • Yeryüzündeki Dinler Tarihi, Ömer Rıza Doğrul, İnkilap Kitabevi, 1958. Sayfa 143.
 • g.e. sayfa 143.
 • g.e. sayfa 143.
 • g.e. sayfa 143.
 • The Sayings of Confucius, The Harvard Classics, Volume 44, Part 1. https://www.bartleby.com, XVII/3.
 • Konfüçyüs Düşüncesinin Temelleri, Thomas Cleary, Anahtar Kitaplar Yayınevi, 1997. Sayfa 74.
 • Yeryüzündeki Dinler Tarihi, sayfa 143.
 • g.e. sayfa 143.
 • Konfüçyüs Düşüncesinin Temelleri, sayfa 161.
 • g.e. sayfa 67.
 • g.e. sayfa 111.
 • Milliyetçilik, Craig Calhoun, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2007. Sayfa 131.
 • g.e. sayfa 133.

 

Füsun Kavrakoğlu

Önceki Yazılar

Japonya 78 Amida Buda ve Arı Toprak Öğretisi

Buda Amitabha ya da Amida Buda, Sonsuz Işık Budası’dır. Budacılığın en yaygın biçimlerinden biri olan…

1 gün ago

Çin’de İnançlar 22 Taoculuk 7

Taoizm’in Lao Tzu’dan sonra en ünlü temsilcisi MÖ 4. yüzyılda yaşayan Chuang Tzu’dur. O, Lao…

1 gün ago

Sert, Saydam ve Kırılgan 10 Camın Tarihi 4

  Unguentarium, krem, yağ, merhem gibi kelimelerin Latince karşılığı olan Unguenta sözcüğünden türetilmiştir. Özellikle mezar…

1 gün ago

Japonya 77 Çevre

  Japonlar 700 yıldır ağaç kesmeden odun üretiyorlar. Ağaçların gelecek nesiller için dikildiğini ve kesilmemesi…

5 gün ago

Çin’de İnançlar 21 Taoculuk 6

  Tao Te Ching (Daodejing), 81 şiirden oluşur. Şiir formunda yazılmasına rağmen bir öğreti kitabıdır…

5 gün ago

Sert, Saydam ve Kırılgan 9 Camın Tarihi 3

  Erken Yunan Çağına (MÖ 6 - 4. yüzyıl) ait günümüze ulaşmış cam kaplar genellikle…

5 gün ago