Categories: Geziler

Kosova 22 Tekkeler 1

Namaz camide, zikir tekkede olur.

Sa’adi Tekkesi’ndeki takke/külah.
Fotoğraf: Füsun Kavrakoğlu

 • Kosova’da 12 tarikat olduğu söyleniyor, biz dördünün tekkesini ziyaret ettik.
 • Tarikatların merkez tekkelerine genellikle asitane ya da hankah denirken, tekkelere göre daha küçük olan tarikat yapılarına zaviye adı veriliyor. Osmanlılar’da hankah yerine daha çok dergah, tekke, tekye ve zaviye kelimeleri kullanılmış. Aslında tekke (tekye), zaviye, hankah, asitane ve dergah birbirinden hemen hemen farksız müesseselerdir.
 • Devlet şeyhe sancak verir.
 • Ebubekir’den gelen tarikatlarda kalbi zikir, Ali’den gelenlerde sesli zikir yapılır.

 • Sadiye / Sa’adi tarikatı, Sadettin Cebbayüş Şeybani (1197-1300) tarafından kuruldu. Gençliğinde yol kesip eşkıyalık yaptığı söylenen Şeybani, tövbekar olduktan sonra, bir Sufi olan babasına katıldı.
 • Şeybani, ruh hastalıklarını iyi etmekle tanınmıştı.
 • Önceleri Kadiriye tarikatına bağlı olan Şeybani’nin kurduğu tarikatın prensiplerini düzenleyen, yerine geçen oğlu Şeyh Yunus’tur.
 • Sadiler ilk zamanlarda Suriye’de yayıldılar. Camilerde ve açık arazilerde zikrederlerdi. Kastamonulu Şeyh Osman, tarikatı Rumeli’de yaydı. Rumeli’deki Sadilerin bir kısmı daha sonra Bektaşi görüşlerini benimsemişlerdir.

Kosova’da Sa’adi tarikatına ait üç tekkeye gittik. Şeyh Neki fotoğrafını çekmemize izin verdi, ayrıca bize fotoğrafını da hediye etti.
Fotoğraf: Füsun Kavrakoğlu, Yakova.

Kadiri zaviyesinin giriş kapısı.
Fotoğraf: Füsun Kavrakoğlu, Yakova.

 • Kurucusu Abdülkadir Geylani (1077-1166) olan Kadiriye tarikatında zikir oturarak, ayakta, sallanarak ve dönerek yapılır. Mürit namzedi, bir sene sonunda, arakiya, yani çuha bir külah getirir; müritliğe kabul edildiği takdirde, şeyh bu külahın etrafına, ortasında Süleyman Mührü bulunan 18 dilimlik bir gül sarar. Bu külaha tarikat mensupları taç derler.
 • Cezayir’in Fransızlar tarafından işgal edildiğinde Kadiriler emperyalistlere açılan savaşta siyasi bir rol de oynamışlardır.
 • Geylani’ye göre insani hasletler şunlardır: yalandan sakınmak, sözünde durmak; lanet ve ezadan kaçınmak; bedduadan sakınmak, sabretmek, katlanmak; dilini yemine alıştırmamak; alçak gönüllü olmak; insanlara yük olmaktan kaçınmak; kalpten ya da dıştan günah işlememek, haramdan korunmak ve bütün uzuvları günahtan alıkoymak.
 • Bölgede Kadiriliği Hacı Şeyh Şaban başlatmış.

Kadiriye Tekkesinin yeni şeyhi bize tarikatına ait bir tacı gösterdi.
Fotoğraf: Nükhet Hızıroğlu

Füsun Kavrakoğlu

Önceki Yazılar

Ticaret Hayatı 11 Hititler 2

MÖ 1650-1200   Eski Hitit mühür geleneği imparatorluk çağında da devam etmiş, yüzük ve düğme…

3 hafta ago

Tarihin Virajları ve Değişiklikler

“Eskiden Büyük Ağaçlıklı Yol, ardından Hinderburg Yolu, ondan sonra Stalin Yolu adını taşıyan Grundwaldzka, kısa…

4 hafta ago

Ticaret Hayatı 10 Hititler 1

MÖ 1650-1200     Asur Ticaret Kolonileri Çağı’nın son safhalarında, Anitta, şehir beylikleri halinde yaşayanların…

4 hafta ago

Urartular 12 Siyasi Durum 3

    Ekrem Akurgal’a göre, Hurriler’in ahfadı olan Urartuların kralları şunlardır:   Aramu      MÖ 860-840…

4 hafta ago

Elea’lı Zeno ile Zeno’nun Bilinci 5

    Zeno’nun Bilinci adlı romandan seçilmiş bazı Reductio ad absurdum örnekleri:   *“Benim yerime…

4 hafta ago

Ticaret Hayatı 9 Asur Ticaret Kolonileri Çağı 4

MÖ 1950-1750     Paranın, MÖ 7. yüzyılda Lidyalılar tarafından icat edildiği düşünülüyor. Asur para…

4 hafta ago