Categories: Kültür

Şiddet 135 | Çağımızın Şiddeti 17 Teknoloji ve Sanal Dünya 5

The Dude with the Stick, ArtInternational İstanbul 2015.
Saatchi Gallery, selfie fenomeninin tarihine ve yaratıcı potansiyeline derinlemesine bir bakış sunacağı gerekçesiyle, 2017 yılında bir selfie yarışması bile düzenledi.
Fotoğraf: Füsun Kavrakoğlu

  • Telefon açıp yolculuğun ilk kısmında “yola çıktım”, ikinci kısmında da “varmak üzereyim” demekten kendini alamayanlar, artık gürültü olmadan yaşayamayan insanlardır, deniyor.
  • Görüntünün düşünceden, gençliğin tecrübeden, görsel kültürün yazılı kültürden, anın diğer zamanlardan üstün tutulduğu zamanımızda bolca tüketmek, hep genç, güzel ve dinç görünmek önemseniyor. Duyarsızlaşmış insanların yaşadığı simülasyon evreni, tüketim ve gösteri toplumlarından oluşan görsel bir dünyadır.
  • Marx’a göre, imalat sanayinde, fabrika üretim sürecinin bir sonucu olarak emeğe yabancılaşma söz konusuydu. Klasik kapitalizmin emeğe yabancılaşmasının yerini geç kapitalizmde/tüketim kapitalizminde bedene ve benliğe yabancılaşma almıştır, deniyor. Görsel kültürün endüstrileşmesi ile beslenen tüketim kapitalizminin açtığı İmaj Çağı yabancılaşmayı kışkırtmıştır.

Gölgesine bakıp kendini Batman sanan köpek.
Fotoğraf sosyal medyadan alınmıştır.

  • Çağın sorunlarından biri de yalnızlık. 2017 yılında yayımlanan bir raporda yalnızlığın günde 15 adet sigara içmek kadar kötü olduğu belirtilmiştir.
  • Başı dara düştüğünde yardım isteyecek kimsesi olmamak, günlerce kimseyi görmeden yaşamak anlamına gelen yalnızlığın 2018 yılının başında İngiltere’de 9 milyon kişiyi etkilediği, bu yüzden konuyla ilgilenmek üzere bir bakanlık kurulacağı açıklanmıştı.

Jake ve Dinos Chapman, emojilerin artık his eksikliğinin bir işareti olduğuna dikkat çekiyor.
Anlamsızlık Aleminde, Arter, 2017.
Fotoğraf: Füsun Kavrakoğlu

  • Artık emojiler de hislerini belli edememenin işareti sayılıyor. Duygularını sözle ifade edemeyenlerin kullandıkları işaretler olarak düşünülüyor ve anlamsızlık aleminin işaretleri sayılıyor.
  • Mesajlaşma kültürü yüz yüze, özellikle de birebir etkileşimde bulunma konusunda bir isteksizlik yaratmakta.
  • Hafızada saklama şekli herkesin kendisine özeldir. Ancak internet bu kadar çok şeyi erişilebilir alana taşıyarak, onları hatırlama güdüsünü zayıflatmaktadır. İnternetin belleği daraltma eğilimi olduğu kabul görmektedir. Cep telefonu benliğin bir parçası haline geldiği için, beynin artık cep telefonunun saklayıp sunması beklenen türden bilgileri tutmadığı tespit edilmiş.

Füsun Kavrakoğlu

Önceki Yazılar

Yaratıcılık – Apollon – Dionysos 2

  Dionysos   Hellen-öncesi tanrılardandır. Tarım tanrı. Doğa tanrısı. Bağcılığın, çiftçiliğin, meyve ve özellikle üzümün…

14 saat ago

Urartular 2 Genel Bilgiler 1

MÖ 9. – MÖ 7. Yüzyıl   Ağrı Dağı, Tevrat’ta r-r-t olarak anılıyor. Sonraki dönemlerde…

14 saat ago

Yaratıcılık – Apollon – Dionysos 1

İlkçağ yaratıcılığı, iki tanrının simgelediği iki karşıt varlığın birleşmesinden doğmuştur, diye kabul edilir. Bu iki…

4 gün ago

Urartular 1 Yararlanılan Kaynaklar

  Doğu Anadolu ve Urartular, Prof. Dr. Afif Erzen, Türk Tarih Kurumu, 1992. Urartu Doğu’da…

4 gün ago

Batı’da Doğu, İslam ve Türk Algısı 28

Doğu Hindistan Kumpanyası 2     Dünyanın uygar ve barbar uluslardan oluştuğunu düşünen Baron Thomas…

4 gün ago