Categories: Eski Kültürler

Likya Işık Ülkesi 66 Arykanda 1

Arykanda’da bulunmuş eserlerin bir kısmı Antalya Müzesi’nde sergilenmekte.
Fotoğraflar: Füsun Kavrakoğlu

  • Antalya İli, Finike İlçesi, Arif Köyü sınırları içindeki antik kent, bölgenin en eski yerleşkelerinden biridir.
  • En erken sikkeler MÖ 5. yüzyıla tarihlenir. MÖ 2. yüzyılda sikke basıldığında şehir Likya Birliği’ne dahildir.
  • Kentin en tepesinde bir gözetleme kulesi vardır. Kulenin hemen altında akropol yer alır. Alanın doğusunda bouleuterion (meclis binası), doğusunda Güneş Tanrısı Helios adına MÖ 4. yüzyılda yapılmış bir tapınak vardır.
  • MS 1. yüzyılda inşa edilmiş stadionu vardır. Stadion, Yunan ve Roma mimarilerinde, atletizm yarışlarının yapıldığı, U biçiminde uzun bir yapıdır. Arykanda Stadionunun uzun kenarlarından biri yamaca açılırken diğerinde oturma sıraları yer almaktadır. Erken stadionların oturma yerleri ahşaptan, Helenistik Dönemde (MÖ 330-MÖ 30) ise mermerden yapılmıştır. Bu dönemde bazı oturma yerlerinin daha gösterişli olduğu, özel kişilere ait şeref locaları yapıldığı da bilinmektedir. Stadionlar, genellikle agora, tiyatro, gymnasium ya da kutsal alanların yakınlarına inşa edilirdi. Arykanda’da da stadion, tiyatroya yakındır. Kentteki odeon, meclis binası işlevi de görmektedir. Gymnasium, hamamla yan yanadır.
Füsun Kavrakoğlu

Önceki Yazılar

Yaratıcılık – Apollon – Dionysos 1

İlkçağ yaratıcılığı, iki tanrının simgelediği iki karşıt varlığın birleşmesinden doğmuştur, diye kabul edilir. Bu iki…

2 gün ago

Urartular 1 Yararlanılan Kaynaklar

  Doğu Anadolu ve Urartular, Prof. Dr. Afif Erzen, Türk Tarih Kurumu, 1992. Urartu Doğu’da…

2 gün ago

Batı’da Doğu, İslam ve Türk Algısı 28

Doğu Hindistan Kumpanyası 2     Dünyanın uygar ve barbar uluslardan oluştuğunu düşünen Baron Thomas…

2 gün ago

Manzum Roman / Uzun Anlatı Şiiri / Epyllia

Uzun anlatı şiirlerinin dünya edebiyatındaki geçmişi çok eskidir. Bu kafiyeli anlatılara epyllion (çoğulu epyllia) adı…

6 gün ago

Şanlıurfa Müzesi ve Tarih Öncesi Devirler 8 Demir Çağı

DEMİR ÇAĞI MÖ 1100-330   Çağın başlangıç evresi, Anadolu’da imparatorlukların çöktüğü, kentlerin boşaldığı, kırsal nüfusun…

6 gün ago

Batı’da Doğu, İslam ve Türk Algısı 27

Doğu Hindistan Kumpanyası 1         Hindistan modern, Avrupalı ya da Hıristiyan değildi…

7 gün ago