Categories: Eski Kültürler

Likya Işık Ülkesi 67 Arykanda 2

  • Kentteki anıt mezarların tümü MS 2. yüzyıla aittir.
  • Kaya yüzeyine dört ayrı seviyede oyulmuş olan kanal, Aykırıçay’dan şehre su getirir.
  • Politik açıdan Arykanda’nın MÖ 4. yüzyılda Limyra egemenliğine girmiş olduğu düşünülmektedir.
  • Arykanda, Büyük İskender’in ölümünden sonra bölgenin diğer şehirleri gibi önce Ptolemaioslar’ın, daha sonra da Sekeukoslar’ın eline geçtiği, daha sonra ise Rodos’un kontrolüne girdiği bilinmektedir.
  • Şehir, MÖ 240 yılında büyük bir deprem yaşamıştır.
  • MÖ 43 yılında, Roma İmparatoru Claudius, Likya Birliği’ne son vermiş, Likya ile Pamphylia’yı tek eyalet halinde Roma’ya bağlamıştır.
  • Bizans Dönemi’nde, 11. yüzyılda şehrin yer değiştirdiği, bugünkü karayolunun güneyine taşındığı düşünülmektedir.

Tunçtan yapılmış, 4 numara ile sergilenen heykel parçaları Arykanda’da bulunmuştur ve MS 1. yüzyıla, Roma Dönemi’ne tarihlenmektedir.
Fotoğraf: Füsun Kavrakoğlu, Likya Medeniyetleri Müzesi, 2019

MS 2. – 3. yüzyıla, Roma Dönemi’ne tarihlenen tunç heykel parçaları.
Fotoğraf: Füsun Kavrakoğlu, Likya Medeniyetleri Müzesi, 2019.

Füsun Kavrakoğlu

Önceki Yazılar

Yaratıcılık – Apollon – Dionysos 1

İlkçağ yaratıcılığı, iki tanrının simgelediği iki karşıt varlığın birleşmesinden doğmuştur, diye kabul edilir. Bu iki…

2 gün ago

Urartular 1 Yararlanılan Kaynaklar

  Doğu Anadolu ve Urartular, Prof. Dr. Afif Erzen, Türk Tarih Kurumu, 1992. Urartu Doğu’da…

2 gün ago

Batı’da Doğu, İslam ve Türk Algısı 28

Doğu Hindistan Kumpanyası 2     Dünyanın uygar ve barbar uluslardan oluştuğunu düşünen Baron Thomas…

2 gün ago

Manzum Roman / Uzun Anlatı Şiiri / Epyllia

Uzun anlatı şiirlerinin dünya edebiyatındaki geçmişi çok eskidir. Bu kafiyeli anlatılara epyllion (çoğulu epyllia) adı…

6 gün ago

Şanlıurfa Müzesi ve Tarih Öncesi Devirler 8 Demir Çağı

DEMİR ÇAĞI MÖ 1100-330   Çağın başlangıç evresi, Anadolu’da imparatorlukların çöktüğü, kentlerin boşaldığı, kırsal nüfusun…

6 gün ago

Batı’da Doğu, İslam ve Türk Algısı 27

Doğu Hindistan Kumpanyası 1         Hindistan modern, Avrupalı ya da Hıristiyan değildi…

7 gün ago