Categories: Kültür

Şiddet Yazı Dizisinin Kaynakları

Yararlanılan Kaynaklar

1-Başkalarının Acısına Bakmak, Susan Sontag, Agora Kitaplığı, 2004.

2- Konstantiniyye Oteli, Zülfü Livaneli, Doğan Kitap, 2015.

3- İnşallah, Oriana Fallaci, Can Yayınları,1994.

4- Geldim, Gördüm, Yendim, Peter Jones, Say Yayınları, 2016.

5- Estetiğin Huzursuzluğu, Jacques Ranciere, İletişim Yayınları, 2012.

6- Biz-Melekler ve Canavarlar, Oriana Fallaci, Akyüz Yayınları, 1991.

7- Kimliğim Değil Kendim, Karin Karakaşlı, Granta, Bahar 2013.

8- Mağduriyetten Failliğe Kimlikler, Foti Benlisoy, Granta, Bahar 2013.

9- Bir İnsan, Oriana Fallaci, Altın Kitaplar, 1980.

10- Leon Golub Resimlerinde Bir Tür Bellek Olarak Fotoğrafın Kullanımı, Engin Aslan, İbrahim Yıldız,     İdil Dergisi, Cilt 5, Sayı 21, 2016.

11- Şiddetin Topolojisi, Byung-Chul Han, Metis Yayınları, 2016.

12- Mitolojinin Gücü, Joseph Campbell, MediaCat Kitapları, 2015.

13- Yaşam ve Ölüm Yorgunu, Mo Yan, Can Yayınları, 2015.

14- Fallus’un Anlamı, Jacques Lacan, Afa Yayınları, 1994.

15- Somut Olmayan Kültürel Miras, Baksı Kültür Sanat Vakfı Yayınları, 2015.

16- Şiddetin Yarattığı Travma Nesilden Nesle Geçiyor, Zahawa Solomon, New Scientist, 7 Şubat 2015.

17- Derviş’in Aklı, Prof. Ahmet Dervişoğlu ile Sohbetler; Doğan Cüceloğlu, Remzi Kitabevi, 2016.

18- Bugün Ektiğimiz Şiddeti Yarın Biçeceğiz, Melis Alphan, Hürriyet, 25 Nisan 2016.

19- Şiddetin Bir Nedeni Aidiyet Yitimi, Prof. Dr. Aliye Mavili Aktaş, Hürriyet, 1 Mart 2015.

20- Türkiye Çocuğa Dayağı Neden Açıkça Yasaklamıyor? , Melis Alphan, Hürriyet, 30 Nisan 2016.

21- Şiddet Nereden Kaynaklanır; Nasıl Engellenebilir, Sonraki Kuşaklara Nasıl Yansır? , Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı, Cumhuriyet Bilim Teknik, 6 Mart 2015.

22- Şiddeti Azaltmanın Yolları, Manuel Eisner, New Scientist 7 Şubat 2015.

23-Aktüel Arkeoloji, Mayıs-Haziran 2016.

Erken Neolitik Dönem Avrupa’sında  Şiddetin İzleri.

Yunan Şehir Devletlerinde Politik Kargaşanın Kurbanları.

Ölüm Çukurları Fransa Bergheim’da Şiddet Kurbanları.

Irklar Arası İlk Savaş.

Kutsallaştırılan Şiddet, Murat Nağış.

Nataruk ve Savaşın Tarihöncesi, Marta Mirazon-Lahr.

Haft Tepe, Behzad Mofidi-Nasrabadi.

Tollense Nehri’nde Savaş ve Katliam.

Tarihöncesi Şiddet, Songül Alpaslan Roodenberg.

Hitit Ritüellerinde Şiddetin Kutsallaştırılması, Sevgül Çilingir Cesur.

Asur’da Despotik İktidarın Politik Şiddeti, Hakan Daloğlu.

Uygar  Dünyada Şiddetin Nesnesi Kadın, İsmail Gezgin.

Antik Yunan’da Atletik Şiddet, Donald G. Kyle.

Ölümüne Savaş Gladyatörler, David Potter.

Keçi Türküsündeki   Şiddet, İsmail Gezgin.

24- Mizojini, Jack Holland, İmge Kitabevi, 2016.

25- Büyülü Gerçekçiliğin Babası, Celal Üster, Radikal Kitap 27 Mayıs 2005.

26- 2016’nın Utanç Raporu, Hürriyet Gazetesi, 3 Ocak 2017.

27- Birinci Sınıf Delilik, Nassır Ghaemi, İthaki Yayınları, 2016.

28- Birkaç Söz, Hamit Dereli, Ankara Anıtı, Cumhuriyet Yayınları, 1999.

29- Ankara Anıtı Üzerine, Remzi Oğuz Arık, Ankara Anıtı, Cumhuriyet Yayınları, 1999.

30- Ankara Anıtı, Augustus, Cumhuriyet Yayınları, 1999.

31- İşle Hayatı Dengelemenin Yolları, Patrick Özdemiroğlu, Hürriyet, 7 Ocak 2017.

32- Paradaki Kadın Resminden Kriz Çıktı, Cumhuriyet Gazetesi, 5 Ocak 2017.

33- Yahudiler, Dünya ve Para, Jacques Attali, Kırmızı Kedi Yayınevi, 2009.

34- Altın Dal, Cilt 1, James G. Frazer, Payel Yayınları, 1991.

35- Altın Dal, Cilt 2, James G. Frazer, Payel Yayınları, 1991.

36- Benim Hüzünlü Orospularım, Eda Keskin, Ünlem, Ocak Şubat 2006.

37- G. , John Berger, Metis Yayınları, 2013.

38- Düşman Yaratmak, Umberto Eco, Doğan Kitap, 2014.

39- Yaşam ve Yazgı, Vasili Grossman, 2. Kitap, Can Yayınları, 2012.

40- Şiddet Üzerine, Hannah Arendt, Cogito, Sayı 6-7 Kış-Bahar 1996.

41- Kıbrıs Baharı, Verda Özer, Hürriyet, 14 Ocak 2017.

42- Ortaçağ Yazıları, Betül Çotuksöken, Notos Kitap, 2011.

43- Mozart Bir Yaşam Öyküsü, Aydın Büke, Dünya Kitapları, 2006.

44- Karşı Kültürün Temelleri, Kenneth Rexroth, SUB Yayımları, 2016.

45-http://www.cam.ac.uk/research/news/evidence-of-a-prehistoric-massacre-extends-the-history-of-warfare

46- http://discovermagazine.com/2016/sept/10-paradise-lost

47- Nazilerin Kaçırdığı Çocuklara Ne Oldu?, Yenal Bilgici, Hürriyet, 27 Kasım 2016.

48- Hitler’in Unutulan Çocukları, Ingrid von Oelhafen, Beyaz Baykuş Yayınları, 2016.

49- Türkiye Eskisinden Daha Açık, Daron Acemoğlu, Hürriyet, 27 Kasım 2016.

50- Mitlerin Kısa Tarihi, Karen Armstrong, Merkez Kitaplar, 2005.

51- Çizgilerle Ekonomi, RIUS, Yordam Kitap, 2016.

52- Atasözleri Sözlüğü, Ömer Asım Aksoy, İnkilap Kitabevi, 1995.

53- Deyimler Sözlüğü, Ömer Asım Aksoy, İnkilap Kitabevi, 1995.

54- Ulusların Düşüşü, Daron Acemoğlu, James A. Robinson, Doğan Kitap, 2013.

55- Son Büyük Devrim, Robin Wright, Doğan Kitap, 2001.

56- Aklın Sol Yarısı, Razmig Keucheyan, İletişim Yayınları, 2016.

57- Ritüelden Drama, Metin And, YKY, 2002.

58- Kimlikli Bedenler, Ahu Antmen, Sel Yayıncılık, 2014.

59- Mitoloji Sözlüğü, Azra Erhat, Remzi Kitabevi, 1993.

60- Ben ve O, Sigmund Freud, Telos Yayınevi, 2013.

61- Dünya Vatandaşlığı Enternasyonali, Hıfzı Topuz, Adam Sanat, 2003.

62- Kültür, Demokrasi Modelleri ve Evrensellik, Hıfzı Topuz, Adam Sanat, 2003.

63- Pax Americana’nın Sonu Geldi, Prof. Dr. Ayhan Kaya, Radikal Kitap, 12 Ekim 2001.

64- İngiliz Kültürel Çalışmaları, Graeme Turner, Heretik Yayınları, 2015.

65- Ebedi Dönüş Mitosu, Mircea Eliade, İmge Kitabevi, 1994.

66- Ölümcül Kimlikler, Amin Maalouf, YKY, 2000.

67- Cinsel Kimliklerin Sonu, Judith Butler, Aklın Sol Yarısı, İletişim Yayınları, 2016.

68- Yerel(sel)leşme, Jacques Sapir, Epos Yayınları, 2012.

69- Küçük Farklılıklar, Grayson Perry, Pera Müzesi Süreli Sergi Kataloğu, 2015.

70- Kültür, Ed: John Brockman, Alfa Bilim, 2012.

71- Dünyanın Sürekliliği ve Sanat Yapıtı, Hannah Arendt, ed: Beatrice Lenoir, YKY, 2003.

72- Gündelik Yaşamda Avrupalı Müslümanlar, Nilüfer Göle, Metis Yayınları, 2015.

73- Arapların Gözüyle Haçlı Seferleri, Amin Maalouf, Telos Yayıncılık, 1998.

74- Yabancı, Derleyen Levent Ünsaldı, Heretik Yayınları, 2016.

Takdim, Levent Ünsaldı.

Yabancı, Georg Simmel, 1971.

Etnik İlişkiler Üzerine Çalışmalar, Everett C. Hughes, 1948 ve 2009.

Başarılı Bir İtibarsızlaştırma Töreninin Koşulları, Harold Garfinkel, 1956.

75- “Hıristiyan Türkler”  ve Papa Eftim, Foti ve Stefo Benlisoy, İstos Yayın, 2016.

76- Körü Körüne İnanç, Vamık D. Volkan, Okuyan Us Yayın, 2005.

77- http://www. Ozethaberoku.com/Sürrealliğin Sınırlarını Zorlayan Türkiye’de Çekilmiş Birbirinden Anlamsız 32 Fotoğraf

78- Medeniyet, Kültür, Sanat; Gündüz Vassaf, İletişim Yayınları, 2014.

79- Ainular Ortaya Çıktı, Hürriyet Gazetesi, 06 Haziran 2008.

80- Trumputin, Verda Özer, Hürriyet Gazetesi, 21.02.2017.

81- Her Şey Satılık, James Ridgeway, Metis Yayınları, 2017.

82- Katmandu’da Ev Hali, Elif Köksal, Metis Yayıncılık, 2013.

83- Dünyayı Değiştiren Şirket, Nick Robins, h2o Kitap, 2017.

84- Ulusların Zenginliği ve Uygarlığı-Eğitim Boyutu, Oktay Yenal, İş Bankası Kültür Yayınları, 1999.

85- https://basedistanbul.com/sarp-kerem-yavuz.html

86- Düşmanlığın Faydaları, Wilhelm Schmid, İletişim Yayınları, 2017.

87- Tek Adamın Gerilim Stratejisi, Nilgün Cerrahoğlu, Cumhuriyet, 6 Nisan 2017.

88- Yeni Bir Erdem ve Bağımlılık Olarak Sağlık, Banu Tuna, Kitap Sanat, 17 Mart 2017.

89- Sağlığa Karşı, Haz.: Jonathan M. Metzl, Anna Kirkland, YKY, 2017.

90- Kadına Yönelik Şiddetin En Ağır Biçimi: Namus Cinayetleri; Naile Bilgili, Gülşen Vural, e-dergi.atauni.edu.tr, 2011.

91- Aile Kurumu Çerçevesinde Töre ve Namus Cinayetleri; Berivan Vargün, Üzeyir Tekin, Muhafazakar Düşünce Dergisi,  academia.edu, 2012.

92- Yemen’de Arap Baharı, Mehmet Salih Gün, Yasama Dergisi, Sayı 22, 2012.

93- Kitap Yakmanın Tarihi, Lucien X. Polastron, Everest Yayınları, 2015.

94- Bir Kitap Elifbası Denemesi (VI), Enis Batur, Cumhuriyet Kitap, 13 Nisan 2017.

95- Bilgiye Boğulmak: Aşırı Bilgi İle Nasıl Baş Ederiz?, Cumhuriyet Bilim Teknik, 5 Aralık 2014.

96- Okumalar Okuması, Alberto Manguel, YKY, 2013.

97- Eski İsrail’de Kadın, Şeyma Ay Arçın, Ayışığı Kitapları, 2017.

98- Musa ve Yahudilik, Hayrullah Örs, Remzi Kitabevi, 2000.

99- Dünya Trump’a mı Kalacak-Tek Adam Çıkmazı, Osman Ulagay, Doğan Kitap, 2017.

100- Jivago Vakası; Peter Finn, Petra Couvée, YKY, 2017.

101- Modernizmin Karanlık Yüzü: Risk Toplumu, Suat Soydemir, Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, Cilt 3, No 2, 2011 (Online).

102- Erotizm Bitti mi?, Ali Tufan Koç, Tempo, Kasım 2015.

103- Pornografi ve Müstehcenlik, D. H. Lawrence, Fabula Kitap, 2015.

104- Beş Ahlak Yazısı, Umberto Eco, Can Yayınları, 2014.

105- Brillo Kutusu, Arthur Danto, Ayrıntı Yayınları, 2016.

106- Sanatın Heterotopyaları: Galeriler ve Müzeler, İlker Cihan Biner, Art Unlimited, 01 Mart 2017.

107- Bir Müdahale ve Mücadele Alanı Olarak Sanat, Naz Cuguoğlu, Art Unlimited, 01 Mart 2017.

108- Güncel İstisnalar Kaideyi Zorluyor, Evrim Altuğ, Art Unlimited, 01 Mart 2017.

109- Türk’üm, Çocuğum, Çok Mutsuzum; Ömür Kurt, İpek ve Savaş Özbey, Hürriyet, 30 Nisan 2017.

110- Kötülük Kol Geziyor, Doğan Hızlan, Hürriyet, 2 Mayıs 2017.

111- Çıplaklıklar, Giorgio Agamben, Alef Yayınları, 2017.

112- https://www.atauni.edu.tr/toplumsal-ve-tarihsel-boyutlariyla-ingiliz-tiyatrosunda-sansur

113- Göçebe Düşünmek, Hazırlayanlar Ahmet Murat Aytaç, Mustafa Demirtaş, Metis Defterleri, 2014.

114- Modern Sanat Kılavuzu, Zeki Coşkun, Radikal Kitap, 11 Kasım 2016.

115- Modern Sanatın Kısa Tarihi, E. Osman Erden, Hayalperest Yayınları, 2016.

116- Türkiye Vasatlığa Mahkum mu?, Gila Benmayor, Hürriyet, 3 Ocak 2017.

117- San Marco’nun Betimi, Michel Butor, YKY, 2017.

118- Dünya Sanat Tarihi, Hugh Honour ve John Fleming, Alfa Başvuru, 2016.

119- Başka Hayatlar, Nilüfer Kuyaş, Dünya Kitapları, 2003.

120- Budalalıktan Deliliğe, Umberto Eco, Kırmızı Kedi Yayınevi, 2016.

121- www.salom.com.tr/haber-97851, Yahudi Arap Aşkını İşleyen Romana Yasak, 20 Ocak 2016.

122- Modern Çin, Rana Mitter, Dost Kitabevi Yayınları, 2012.

123- Çin Ansiklopedisi, Çin Uluslararası Radyosu, Kırmızı Kedi Yayınevi, 2015.

124- Lacan ve Çağdaş Sinema, Todd McGowan ve Sheila Kunkle, Say Yayınları, 2014.

125- Felsefenin Kısa Tarihi, R. C. Solomon ve K. M. Higgins, İletişim Yayınları, 2013.

126- Korku, Pierre Mannoni, İletişim Yayınları, 1992.

127- 6-7 Eylül 1955 yağması ve 1964 sürgünleri, www.radikal.com.tr, Ayşe Hür, 6 Eylül 2015.

128- Popülizm Nedir?, Jan-Werner Müller, İletişim Yayınları, 2017.

129- Madam Mao Olmak, Anchee Min, Everest Yayınları, 2005.

130- Yalnız Bir Adamın Kitabı, Gao Xingjian, Doğan Kitap, 2003.

131- Yalnız Bir Adamın Kitabı için Önsöz, Noel Dutrait, Taipei, Lianjing Chubanshe, 1999.

132- Cinsel Kimlikler, Camille Paglia, Epos Yayınları, 2004.

133- Huzursuzluk, Zülfü Livaneli, Doğan Kitap, 2017.

134- Medeniyet, Kültür, Sanat, Gündüz Vassaf, İletişim Yayınları, 2014.

135- 21. Yüzyılda Çin, Jeffrey N. Wasserstrom, İletişim Yayınları, 2015.

136- Buzun İçindeki Hazine, Jean-François Lagrot, Milliyet, 25 Ağustos 2013.

137- Kaybolan İzler, Mümtaz Fırat, YKY, 2017.

138- Latin Amerika’nın Kesik Damarları, Eduardo Galeano, Sel Yayıncılık, 2014.

139- Hayvanlara Niçin Bakarız?, John Berger, Deli Dolu, 2017.

140- Sağlık Hastalığı, Carl Cederström ve André Spicer, YKY, 2017.

141- Sağlıklı Yaşam Sendromu, Deniz Yılmaz, Hürriyet Kitap Sanat.

142- Ötekine Nefretin Bedeli Cebimizden Çıkıyor, Selçuk Şirin, Hürriyet Gazetesi, 24 Aralık 2017.

143- Joyce’un Düşünce İklimi, Asuman Kafaoğlu Büke, Radikal Kitap, 8 Kasım 2013.

144- Edebiyattan Pek Anlamam, Kenneth C. Davis ve Jenny Davis, NTV Yayınları, 2011.

145- e-skop.com/skopbulten/foucaultdan-ders-cikarmak-yeni-bir-politik-hayal…/2486

3 Haz 2015.

146- Üst Paleolitik Dönem, Okan Sezer, Arkeoloji Gazetesi, 10 Mayıs 2014.

147- Tarihin Tanığı Bir Köprü: Mostar Köprüsü, Erdoğan Gül, www.bilgiustam.com.

148- Görünüyorum O Halde Varım, Tayfun Atay, Can İnceleme, 2017.

149- https://musicalmessage.wordpress.com/2012/10/18/kastarato-nedirkontrtenor-nedir

150- Çin İşi Japon İşi, Tayfun Atay, İletişim Yayınları, 2017.

151- Oğlak Dönencesi, Henry Miller, Can Yayınları, 1992.

152- Sunuş Henry Miller Sana Daha Nice Yüzyıllar, Erdal Öz, 1991.

153- Yasaklı Sanatın Öyküsü, Ekrem Ataer, Librum Kitap, 2017.

154- Gazetecilik Suç Değildir, Özlem Türkdoğan, Magma, Nisan 2018.

155- İtalya’da Rönesans Kültürü I, Jacob Burckhardt, Maarif Basımevi, 1957.

156 – Kara Çığlık, Hıfzı Topuz, Remzi Kitabevi, 2008.

157 – Dokunulmaz Olan Hiçbir Şey Yoktur, Her Şey Söylenebilir, Raoul Vaneigem, Dost Kitabevi, 2018.

158 – Dinin Demokrasiyle İmtihanı, Ian Buruma, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, 2014.

159 – Zamanın Kelimeleri, Tanıl Bora, İletişim Yayınları, 2018.

160 – Türkiye’de Kadın Gözüyle Kadın Olmak Sorunsalı ve Çağdaş Türk Seramik Sanatından İzlenimler, Elif Ağatekin, Yedi: Sanat, Tasarım ve Bilim Dergisi, Kış 2016.

161 – Dünya Düzeni, Henry Kissinger, Boyner Yayınları, 2016.

162 – Hakikat Sonrası Çağ, Ralph Keyes, Delidolu, 2017.

163 – Çin 2, Yüksel Görmez, Alfa, 2018.

164 – Sosyal Medya Hasta Ediyor, Hande Y. Ölçeroğlu, Magma, Nisan 2018.

165 – Daha Yeni Başlıyor, Faruk Eczacıbaşı, Koç Üniversitesi Yayınları, 2018.

166 – Gelecek Çoktan Geldi Ama…, Murat Yetkin, Radikal Kitap, 16 Şubat 2018.

167 – Çilingoz’a Hançer, Fatma Aksu, Hürriyet, 24 Ocak 2018.

168 – Küçük Kırmızı Kitap, Mao Zedong, SUB Yayımları, 2018.

169 – Avrupa’nın Kıskacında Abdülhamit, Orhan Koloğlu, İletişim Yayınları, 1998.

170 – Abdülhamit Döneminde Sansür I, Cevdet Kudret, Cumhuriyet Kitap, 2000.

171 – Abdülhamit Döneminde Sansür II, Cevdet Kudret, Cumhuriyet Kitap, 2000.

172 – Yorgunluk Toplumu, Byung-Chul Han, Açılım Kitap, 2018.

173 – Michael Haneke Filmleri, Barış Kılınç, Literatürk Academia Yayınları, 2014.

174 – Sapma, Stephen Greenblatt, Can Yayınları, 2013.

175 – Güzeli Kurtarmak, Byung-Chul Han, insansanat İnsan Yayınları, 2018.

176 – Kendiyle Dost Olmak, Wilhelm Schmid, İletişim Yayınları, 2019.

177  – Toprağımdan Yeryüzüne, Sebastaiao Salgado, Everest  Yayınları, 2017.

178 – Ortadoğu’da Diktatörler, Hüsnü Mahalli, Destek Yayınları, 2017.

Füsun Kavrakoğlu

Paylaş
Published by
Füsun Kavrakoğlu
Tags: 2. Kitap2016’nın Utanç RaporuAdam SanatAfa YayınlarıAgora KitaplığıAhu AntmenAklın Sol YarısıAktüel ArkeolojiAkyüz YayınlarıAltın KitaplarAmin MaaloufAnkara AnıtıAnkara Anıtı ÜzerineArapların Gözüyle Haçlı SeferleriAtasözleri SözlüğüAugustusAzra ErhatBaksı Kültür Sanat Vakfı YayınlarıBaşkalarının Acısına BakmakBen ve OBenim Hüzünlü OrospularımBir İnsanBirinci Sınıf DelilikBirkaç SözBiz-Melekler ve CanavarlarBugün Ektiğimiz Şiddeti Yarın BiçeceğizBüyülü Gerçekçiliğin BabasıByung-Chul HanCan YayınlarıCelal ÜsterCinsel Kimliklerin SonuÇizgilerle EkonomiCogitoCumhuriyet Bilim TeknikCumhuriyet GazetesiCumhuriyet YayınlarıDaron AcemoğluDemokrasi Modelleri ve EvrensellikDerleyen Levent ÜnsaldıDerviş’in AklıDeyimler SözlüğüDoğan KitapDünya Vatandaşlığı EnternasyonaliDünya ve ParaDünyanın Sürekliliği ve Sanat YapıtıDüşman YaratmakDüşmanlığın FaydalarıEbedi Dönüş Mitosued: Beatrice LenoirEda KeskinEngin AslanEpos YayınlarıEstetiğin HuzursuzluğuFallus’un AnlamıFoti BenlisoyG.GeldimGördümGraeme TurnerGrantaGrayson PerryHamit DereliHannah ArendtHeretik YayınlarıHıfzı TopuzhürriyetHürriyet Gazetesiİbrahim Yıldızİdil Dergisiİletişim Yayınlarıİmge Kitabeviİngiliz Kültürel Çalışmalarıİnkilap Kitabeviİnşallahİthaki YayınlarıJack HollandJacques AttaliJacques LacanJacques RanciereJacques SapirJames A. RobinsonJohn BergerJoseph CampbellJudith ButlerKarin KarakaşlıKimliğim Değil KendimKimlikli BedenlerKırmızı Kedi YayıneviKonstantiniyye OteliKörü Körüne İnançKüçük FarklılıklarKültürLeon Golub Resimlerinde Bir Tür Bellek Olarak Fotoğrafın KullanımıMağduriyetten Failliğe KimliklerManuel EisnerMediaCat KitaplarıMelis AlphanMetin AndMetis YayınlarıMircea EliadeMitoloji SözlüğüMitolojinin GücüMizojiniMo YanNassır GhaemiNew ScientistOkuyan Us YayınÖlümcül KimliklerÖmer Asım AksoyOriana FallaciParadaki Kadın Resminden Kriz ÇıktıPax Americana’nın Sonu GeldiPera Müzesi Süreli Sergi KataloğuPeter JonesProf. Ahmet Dervişoğlu ile Sohbetler; Doğan CüceloğluProf. Dr. Aliye Mavili AktaşProf. Dr. Ayhan KayaProf. Dr. Çiğdem KağıtçıbaşıRadikal KitapRazmig KeucheyanRemzi KitabeviRemzi Oğuz ArıkRitüelden DramaRIUSRobin WrightSay YayınlarıSel YayıncılıkşiddetŞiddet Nereden Kaynaklanır; Nasıl EngellenebilirŞiddet ÜzerineŞiddeti Azaltmanın YollarıŞiddetin Bir Nedeni Aidiyet YitimiŞiddetin TopolojisiŞiddetin Yarattığı Travma Nesilden Nesile GeçiyorSigmund FreudSomut Olmayan Kültürel MirasSon Büyük DevrimSonraki Kuşaklara Nasıl Yansır?Susan SontagTelos YayıncılıkTelos YayıneviTürkiye Çocuğa Dayağı Neden Açıkça Yasaklamıyor?Ulusların DüşüşüUmberto EcoÜnlemVamık D. VolkanVasili GrossmanWilhelm SchmidYabancıYahudilerYaşam ve Ölüm YorgunuYaşam ve YazgıYendimYerel(sel)leşmeYordam KitapZahawa SolomonZülfü Livaneli

Önceki Yazılar

Çin’de Bilgelik

  Çin İmparatorluğu’nun son hanedanı olan Qing Hanedanı’nın en önemli yazar ve düşünürlerinden biri olan…

3 saat ago

Batı’da Doğu, İslam ve Türk Algısı 35

    “…kabul gördüğünde nereli olduğunun önemi kalmaz……omlete sonradan eklenen tuz bir tat vermiyor….. Ben…

3 saat ago

Kars 17 Taş Köprü

TAŞKÖPRÜ ya da KARAHANOĞLU KÖPRÜSÜ        

4 saat ago

Batı’da Doğu, İslam ve Türk Algısı 34

  Goethe, Türkiye sözcüğünü, Osmanlı İmparatorluğu’nun odak noktasını oluşturan yer anlamında kullanır. Burası, insanların sürekli…

3 gün ago

Japonya 48 Dazai Osamu-Öğrenci Kız

“MUTLULUK BAZEN BİR GÜN GEÇ GELİR”     Japonya’nın İkinci Dünya Savaşı mağlubiyeti pek çok…

3 gün ago

Kars 16 Kars Kalesi 2

       

3 gün ago