Categories: Eski Kültürler

Likya Işık Ülkesi 56 Antiphellos – Kaş 1

  • Antiphellos (Kaş), tepede kurulu, MÖ 4. yüzyılın önemli kenti Phellos’un limanı idi. Antiphellos taşlık olmayan bölge, Phellos ise taşlık bölge anlamına geliyor. Phellos’un kurulduğu yere günümüzde Felen Yaylası adı verilmektedir.
  • Phellos, Likya Birliği’nin erken dönemlerinde Antiphellos için sikke basmıştır.
  • Phellos şehrinin etrafını çevreleyen surlardan bir bölümü hala ayaktadır. Kentte, MÖ 4. yüzyıla ait çeşitli lahitler (biri rölyeflerle bezeli) ve kayadan kesilmiş ev tipi mezarlar vardır.
  • Kaş, bugün Antalya’nın on beş ilçesinden biridir. Karşısında Meis Adası vardır, sırtını Toroslar’a yaslar.

Kaş’ın dört bir yanında Likya lahitleri vardır. Bunların en görkemlisi, bugün Uzunçarşı Caddesi’nde bulunan ve halk arasında Kral Mezarı olarak adlandırılan MÖ 4. yüzyıla tarihlenen Likya Yazıtlı Anıt Mezar’dır. Lahdin üzerinde Likya dilinde kitabe vardır. Ancak yazı çözülememiştir.
Fotoğraf: Füsun Kavrakoğlu, 2015.

  • Kaş, Likya bölgesinin güneyinde yer alır. Yerleşimin en eski adı olan Habesos, Likya döneminde Antiphellos olmuştur. Burası, Karia ile Likya bölgeleri arasında bağlantıyı sağlayan yolların kesişme noktasında bulunan bir ticaret limanıdır. Ancak önemini, daha korunaklı olan Andriake ve Patara’ya devretmiştir.
  • Makedonya Kralı Büyük İskender’in egemenliğinden sonra bölge Selevkoslar’la Ptolemiler arasında el değiştirmiştir. Kent Roma döneminde önem kazanmış, Bizans döneminde Piskoposluk merkezi olmuştur. Arap akınlarına uğramış, Anadolu Selçuklu topraklarına katılarak Andifli adını almıştır. Daha sonra Tekeoğulları Beyliği yönetimine girmiştir. Osmanlılar ilçeyi Yıldırım Beyazıt zamanında topraklarına katmıştır. Cumhuriyet sonrasında Kaş diye yeni bir isimle anılmaya başlamıştır.

Likya Yazıtlı Anıt Mezar’ının kapağının köşelerinde aslan başları bulunmaktadır.
Fotoğraf: Füsun Kavrakoğlu, 2015.

Antiphellos’un tiyatrosu MÖ 1. yüzyıla aittir. Dört bin kişilik seyirci kapasitesi vardır. MS 2. yüzyılda onarım görmüştür.
Fotoğraf: wow.turkey

Füsun Kavrakoğlu

Önceki Yazılar

Sür Pulluğunu Ölülerin Kemikleri Üzerinde 2

“Hayvanlara olan yaklaşım, yaşadıkları ülke hakkındaki gerçekleri gösterir.” Romandaki sitem eleştirisi kanunları, bürokrasiyi, polisi, dini,…

2 saat ago

Batı’da Doğu, İslam ve Türk Algısı 18

İspanya’daki son İslam devleti Granada Emirliği’ni ortadan kaldıran ve Hıristiyanlığı kabul etmeyen Müslümanlar ile Yahudileri…

2 saat ago

Likya Işık Ülkesi 67 Arykanda 2

Kentteki anıt mezarların tümü MS 2. yüzyıla aittir. Kaya yüzeyine dört ayrı seviyede oyulmuş olan…

2 saat ago

Sür Pulluğunu Ölülerin Kemikleri Üzerinde 1

“Hayvanlara olan yaklaşım, yaşadıkları ülke hakkındaki gerçekleri gösterir.”     Hem Nobel Edebiyat hem de…

3 gün ago

Yemek Kültürü 26 Ekmek ve Yağ

Yunan’da Arkaik Dönem’de (MÖ 750-MÖ 480) arpa unundan yapılan ve maza denilen bir tür yufka…

3 gün ago

Likya Işık Ülkesi 66 Arykanda 1

      Antalya İli, Finike İlçesi, Arif Köyü sınırları içindeki antik kent, bölgenin en…

3 gün ago