Categories: Eski Kültürler

Likya Işık Ülkesi 56 Antiphellos – Kaş 1

  • Antiphellos (Kaş), tepede kurulu, MÖ 4. yüzyılın önemli kenti Phellos’un limanı idi. Antiphellos taşlık olmayan bölge, Phellos ise taşlık bölge anlamına geliyor. Phellos’un kurulduğu yere günümüzde Felen Yaylası adı verilmektedir.
  • Phellos, Likya Birliği’nin erken dönemlerinde Antiphellos için sikke basmıştır.
  • Phellos şehrinin etrafını çevreleyen surlardan bir bölümü hala ayaktadır. Kentte, MÖ 4. yüzyıla ait çeşitli lahitler (biri rölyeflerle bezeli) ve kayadan kesilmiş ev tipi mezarlar vardır.
  • Kaş, bugün Antalya’nın on beş ilçesinden biridir. Karşısında Meis Adası vardır, sırtını Toroslar’a yaslar.

Kaş’ın dört bir yanında Likya lahitleri vardır. Bunların en görkemlisi, bugün Uzunçarşı Caddesi’nde bulunan ve halk arasında Kral Mezarı olarak adlandırılan MÖ 4. yüzyıla tarihlenen Likya Yazıtlı Anıt Mezar’dır. Lahdin üzerinde Likya dilinde kitabe vardır. Ancak yazı çözülememiştir.
Fotoğraf: Füsun Kavrakoğlu, 2015.

  • Kaş, Likya bölgesinin güneyinde yer alır. Yerleşimin en eski adı olan Habesos, Likya döneminde Antiphellos olmuştur. Burası, Karia ile Likya bölgeleri arasında bağlantıyı sağlayan yolların kesişme noktasında bulunan bir ticaret limanıdır. Ancak önemini, daha korunaklı olan Andriake ve Patara’ya devretmiştir.
  • Makedonya Kralı Büyük İskender’in egemenliğinden sonra bölge Selevkoslar’la Ptolemiler arasında el değiştirmiştir. Kent Roma döneminde önem kazanmış, Bizans döneminde Piskoposluk merkezi olmuştur. Arap akınlarına uğramış, Anadolu Selçuklu topraklarına katılarak Andifli adını almıştır. Daha sonra Tekeoğulları Beyliği yönetimine girmiştir. Osmanlılar ilçeyi Yıldırım Beyazıt zamanında topraklarına katmıştır. Cumhuriyet sonrasında Kaş diye yeni bir isimle anılmaya başlamıştır.

Likya Yazıtlı Anıt Mezar’ının kapağının köşelerinde aslan başları bulunmaktadır.
Fotoğraf: Füsun Kavrakoğlu, 2015.

Antiphellos’un tiyatrosu MÖ 1. yüzyıla aittir. Dört bin kişilik seyirci kapasitesi vardır. MS 2. yüzyılda onarım görmüştür.
Fotoğraf: wow.turkey

Füsun Kavrakoğlu

Önceki Yazılar

Ticaret Hayatı 11 Hititler 2

MÖ 1650-1200   Eski Hitit mühür geleneği imparatorluk çağında da devam etmiş, yüzük ve düğme…

3 hafta ago

Tarihin Virajları ve Değişiklikler

“Eskiden Büyük Ağaçlıklı Yol, ardından Hinderburg Yolu, ondan sonra Stalin Yolu adını taşıyan Grundwaldzka, kısa…

4 hafta ago

Ticaret Hayatı 10 Hititler 1

MÖ 1650-1200     Asur Ticaret Kolonileri Çağı’nın son safhalarında, Anitta, şehir beylikleri halinde yaşayanların…

4 hafta ago

Urartular 12 Siyasi Durum 3

    Ekrem Akurgal’a göre, Hurriler’in ahfadı olan Urartuların kralları şunlardır:   Aramu      MÖ 860-840…

4 hafta ago

Elea’lı Zeno ile Zeno’nun Bilinci 5

    Zeno’nun Bilinci adlı romandan seçilmiş bazı Reductio ad absurdum örnekleri:   *“Benim yerime…

4 hafta ago

Ticaret Hayatı 9 Asur Ticaret Kolonileri Çağı 4

MÖ 1950-1750     Paranın, MÖ 7. yüzyılda Lidyalılar tarafından icat edildiği düşünülüyor. Asur para…

4 hafta ago